Om förbandet
Marinbasen söker reservofficer alternativt yrkesofficerare,  som är intresserad av att tjänstgöra under tidsbegränsad period på HVSS. Du kommer att anställas alternativt tidsbegränsat placeras av Marinbasen men du kommer att tjänstgöra på Hemvärnets Stridsskola i Vällinge.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningen syftar till att tillföra marin taktisk och stridsteknisk kompetens till hemvärnsförbandens chefer, syftande till att utveckla hemvärnsförbandens förmåga att understödja marina förbands lösande av huvuduppgifter i den marina miljön . Hemvärnsförbandens huvuduppgifter är att skydda, bevaka och ytövervaka. Hemvärnsförband med marina och kustnära uppgifter har en direkt och tydlig koppling mot marina krigsförband och verksamhet inom marina stridsområden och bastjänstområden. Kunskap och förståelse avseende marin bastjänst och verksamheten inom detta ämne är högt efterfrågat. Huvuddelen av eleverna på HvSS har en befattning i insatsorganisationen och utbildningarna inriktar sig direkt mot att ge cheferna förmåga i lösandet av deras skarpa uppgifter.

Övergripande arbetsuppgifter
Utbildningsofficer med marin kompetens utbildar hemvärnets pluton- och gruppchefer i taktisk/stridsteknisk stridsledning, med utgångspunkt i hemvärnsförbandens huvuduppgifter i marin miljö.

 Arbetsuppgifter

 • Utbilda i marint basskydd och bastjänst
 • Planera och genomföra utbildning av taktisk/stridsteknisk stridsledning
 • Övningsleda FUSA i grupp och plutons storlek
 • Utbilda utbildningsofficerare vid MR utbildningsgrupper och hemvärnsinstruktörer
 • Stödja i Rikshemvärnschefens utbildningskontroller
 • Stödja HvSS utvecklingsavdelning avseende framtagande av publikationer såsom handböcker samt eventuella materielprojekt mot hemvärnsförband med marina och kustnära uppgifter
 • Delta vid framtagande av övningsplaner, t.ex. inför fältövningar, KFÖ m.m
 • Delta vid HvSS övriga utbildningar

Kvalifikationer

 • Genomförd och godkänd officersexamen (OF/SO) lägst översergeant, med minst två års erfarenhet i graden
 • Körkort klass B
 • God fysisk förmåga
 • God erfarenhet av användning av datorer och IT-system främst i Windows miljö
 • God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska
 • God samarbets- och ledarskapsförmåga, förmåga att kunna prioritera, ta egna initiativ samt vara flexibel och kommunikativ.God pedagog med befäst duglighet avseende trupputbildning
 • Bidra med god förståelse avseende marint basskydd, bastjänst och verksamhet inom och angränsande till marint strids- och bastjänstområde
 • Taktisk/stridsteknisk förståelse på plutonsnivå
 • Övningsledare SUSA/FUSA pluton (grupp)
 • Önskvärd kompetens: logistik inom marint bastjänstområde

Personliga egenskaper

 • Noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt 

 • Heltidstjänstgöring
 • Placeringsort Vällinge hemvärnets stridsskola
 • Tillträde efter överenskommelse 

Upplysningar om befattningen
HR chef Solveig Ravetti 070-605 88 10 

Information om rekryteringsprocessen
Frågor gällande anställningen kontakta HR-generalist Ewa Remskog
E-post: ewa.remskog@mil.se
Telefon: via FM telefonväxel 0455-85000 alt 070 634 13 97

M a a rådande semestertider, kan det finnas begränsningar att nå personal som kan besvara dina frågor, skicka ett sms så gör vi vad vi kan för att återkoppla till dig. 

Fackliga företrädare
OF MarinB/SSS: Urban Nyman 073- 089 01 96
Försvarsförbundet: Jan Wasberg mailadress:forsvarsforbundet-lf51@mil.se
SEKO: Jan-Anders Nilsson 073-422 23 40
SACO: Birgitta Strauss 070-812 00 30

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-09-24. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.