Flygskolan
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälskolan och Basbefälskolan.

Flygskolan, FlygS genomför flygutbildning för blivande piloter i flygvapnet. Den grundläggande flygutbildningen för helikopterpiloter genomförs i ett bilateralt samarbete med Tyskland.

Tjänsten
Kontingentschefen har det övergripande ansvaret för de svenska kadetter/elever som under ca 15 månader utbildas vid Heeresfliegerwaffenschule i Bückeburg. Detta innefattar allt från inryckning vid den tyska arméflygskolan, uppstart av utbildningen i Tyskland och genomförande av dess teoretiska och praktiska del samt avslutande utryckning och avveckling av verksamheten efter fullföljd utbildning.

Kontingentschefen är även länken mellan kadetterna/eleverna i Tyskland och FlygS samt Helikopterflottiljen hemma i Sverige.

Kontingentschefen ska delta i flygtjänsten vid Heeresfliegerwaffenschule i Bückeburg.

Vi söker dig
som gillar att jobba i grupp under rutinmässiga men krävande förhållanden och på en internationell flygskola. Du är driven, engagerad och har en framåtanda och uppgiftsglädje som hjälper skolan att lösa sina tilldelade uppgifter.

Kvalifikationer

  • OF-3 (OF-2).
  • Aktiv helikopterpilot i flygvapnet.
  • Genomförd flyglärarutbildning, FLU och kan verka som flyglärare i Tyskland.
  • Goda kunskaper i engelska.
  • Minst 800 timmar flygtid på helikopter.
  • Kan verka som kontingentschef i tre år.

Meriterande

  • God kännedom om försvarsmaktens utbildningssystem och flygvapnets flygutbildningssystem.
  • Erfarenhet från flera helikoptersystem.
  • Kunskaper i tyska.

Personliga egenskaper
Som person är du förtroendeskapande, har en stark personlig integritet men även god förmåga att samarbeta och lätt att få kontakt. Du kan uppträda och agera som god ambassadör för Flygvapnet och vara ett föredöme för eleverna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt om anställningen
Anställningsformen är en tillsvidareanställning.
Arbetsorten är i Bückeburg, Tyskland
Tillträde 2022-08-01. Påbörjar tjänstgöring i Tyskland 2021 Q3.
Befattningsnivå: OF-3 (2)

Ytterligare upplysning om tjänsten
kan lämnas av C Flygskolan, Peter Jacobsson tfn 076-882 86 00 eller Stf C Flygskolan, Per Klementsson tfn 072-386 87 51.

Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarson tfn 018-19 63 68.
SEKO Simon Uppgren, tfn 072-395 68 13.
SACO Johan Moilanen, tfn 018-19 69 75
OFR/S finns ingen kontaktperson i dasläget.

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-31. 

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.