Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2020/905 Enhetschef för ämnena design och konsthantverk i Steneby Konstnärliga fakulteten 2020-08-10 2020-08-10
PAR 2020/901 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-28 2020-07-28
PAR 2020/899 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-28 2020-07-28
PAR 2020/903 Universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket 2020-08-23 2020-08-23
PAR 2020/898 Visstidsanställning som universitetslektor i kommunikation IT-fakulteten 2020-08-17 2020-08-17
PAR 2020/902 Biträdande överbibliotekarie/Kanslichef Universitetsbiblioteket 2020-08-23 2020-08-23
PAR 2020/895 Doktorand i cellbiologi och strukturbiologi: 3D cryo-electronmikroskopi av mänskliga cilier Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-16 2020-08-16
PAR 2020/897 Forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-07-17 2020-07-17
PAR 2020/843 Forskare inom Naturvetenskap, specialisering i populationsgenomik av växter Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-04 2020-08-04
PAR 2020/892 Postdoktor i strålningsbiologi Sahlgrenska akademin 2020-08-12 2020-08-12
PAR 2020/888 Biträdande chef Gemensamma förvaltningen 2020-07-17 2020-07-17
PAR 2020/881 Tre motiverade doktorander till tre spännande och högaktuella projekt! Två doktorander inom marin ekologi samt en doktorand inom fysisk oceanografi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/890 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen och V-Dem Institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-08-23 2020-08-23
PAR 2020/669 Samordnare (Stationssamordnare), förläggning Kristineberg i Lysekils kommun Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-05 2020-08-05
PAR 2020/376 Professor i klinisk kemi förenad med befattning som specialistläkare i klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska akademin 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/891 Projektledare Nationella enheter 2020-08-14 2020-08-14
PAR 2020/745 Universitetslektor i oral och maxillofacial radiologi förenad med befattning som övertandläkare Sahlgrenska akademin 2020-07-23 2020-07-23
PAR 2020/884 Adjunkt i kostvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-08-05 2020-08-05
PAR 2020/857 Doktorand i odontologisk vetenskap - Munhälsa och munvård vid omvårdnad på äldreboende Sahlgrenska akademin 2020-08-05 2020-08-05
PAR 2020/886 Universitetsadjunkt i musikpedagogik Konstnärliga fakulteten 2020-07-23 2020-07-23
PAR 2020/872 Postdoktor i experimentell diabetesforskning Sahlgrenska akademin 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/278 MSCA-Doktorand i medicinsk vetenskap - Känselns neurofysiologi Sahlgrenska akademin 2020-08-05 2020-08-05
PAR 2020/863 Vikarierande universitetslektor i sociologi eller statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-08-12 2020-08-12
PAR 2020/864 Utbildningadministratör, vikariat, deltid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-07-23 2020-07-23
PAR 2020/883 Projektassistent i marin populationsgenomik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-07-21 2020-07-21
PAR 2020/770 Gästlärare traditionellt bygghantverk Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-09 2020-08-09
PAR 2020/69 Universitetslektor i design med inriktning möbeldesign trä Konstnärliga fakulteten 2020-08-06 2020-08-06
PAR 2020/879 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-22 2020-07-22
PAR 2020/712 Universitetslektor i dansdidaktik Konstnärliga fakulteten 2020-08-16 2020-08-16
PAR 2020/873 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-22 2020-07-22
PAR 2020/855 Doktorand i medicinsk vetenskap - Modellering av biverkningar efter strålbehandling Sahlgrenska akademin 2020-08-06 2020-08-06
PAR 2020/878 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-22 2020-07-22
PAR 2020/869 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-22 2020-07-22
PAR 2020/877 Tandtekniker Sahlgrenska akademin 2020-07-20 2020-07-20
PAR 2020/874 Studievägledare IT-fakulteten 2020-07-28 2020-07-28
PAR 2020/876 Foajépersonal - intermittent anställning med varierande omfattning Konstnärliga fakulteten 2020-07-21 2020-07-21
PAR 2020/875 Tekniker, intermittent anställning med varierande omfattning Konstnärliga fakulteten 2020-07-21 2020-07-21
PAR 2020/856 Doktorand i odontologisk vetenskap - Sambandet mellan systemsjukdomar och parodontit Sahlgrenska akademin 2020-08-05 2020-08-05
PAR 2020/871 Studieadministratör, vikariat 3 månader Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-08-20 2020-08-20
PAR 2020/867 Enhetschef, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-08-05 2020-08-05
PAR 2020/862 Upphandlare Gemensamma förvaltningen 2020-07-29 2020-07-29
PAR 2020/801 Doktorandplats i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/866 Postdoktor i socialt arbete Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/849 Universitetsadjunkt i design med inriktning bild och berättande Konstnärliga fakulteten 2020-08-21 2020-08-21
PAR 2020/850 En till två universitetsadjunkter i kognitionsvetenskap med inriktning mot programmering och AI IT-fakulteten 2020-08-17 2020-08-17
PAR 2020/860 Vikariat som personalhandläggare Handelshögskolan 2020-07-26 2020-07-26
PAR 2020/832 Doktorand i medicinsk vetenskap - Interpersonell motorisk och autonom synkroni i ESSENCE Sahlgrenska akademin 2020-08-03 2020-08-03
PAR 2020/841 Forskare, tidsbegränsad anställning på 50% Sahlgrenska akademin 2020-07-17 2020-07-17
PAR 2020/861 Universitetslektor i interaktionsdesign IT-fakulteten 2020-08-15 2020-08-15
PAR 2020/834 Doktorand i medicinsk vetenskap - Biomaterial Sahlgrenska akademin 2020-08-06 2020-08-06
PAR 2020/833 Doktorand i medicinsk vetenskap - NOX2 polymorfismer vid neurologisk sjukdom Sahlgrenska akademin 2020-08-05 2020-08-05
PAR 2020/854 Doktorand i medicinsk vetenskap - Epigenetisk kontroll i T celler vid artrit Sahlgrenska akademin 2020-08-17 2020-08-17
PAR 2020/773 Forskare i elektrokemi och STED av nanoelektroder Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-02 2020-08-02
PAR 2020/772 Forskare i analytisk nanobio elektrokemi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-02 2020-08-02
PAR 2020/530 Biträdande universitetslektor i kulturgeografi Handelshögskolan 2020-08-20 2020-08-20
PAR 2020/831 Forskningsbiträde Handelshögskolan 2020-08-13 2020-08-13
PAR 2020/751 Forskningsassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2020-07-15 2020-07-15
PAR 2020/859 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-16 2020-07-16
PAR 2020/858 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-16 2020-07-16
PAR 2020/839 Redaktör Nationella enheter 2020-07-23 2020-07-23
PAR 2020/852 Gästföreläsare inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-09 2020-08-09
PAR 2020/842 Ekonom IT-fakulteten 2020-07-15 2020-07-15
PAR 2020/812 Postdoktor i detektion av virus i vatten Sahlgrenska akademin 2020-07-15 2020-07-15
PAR 2020/851 Forskare i naturgeografi med inriktning mot geomorfologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/752 Vikarierande universitetslektor, Litteraturvetenskap Humanistiska fakulteten 2020-08-10 2020-08-10
PAR 2020/844 Vikarierande universitetsadjunkt, Vetenskapsteori Humanistiska fakulteten 2020-08-24 2020-08-24
PAR 2020/845 Vikarierande universitetslektor i språkteknologi Humanistiska fakulteten 2020-08-10 2020-08-10
PAR 2020/829 Postdoktor i translationell bröstcancerforskning Sahlgrenska akademin 2020-07-15 2020-07-15
PAR 2020/846 Projektassistent Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-08-19 2020-08-19
PAR 2020/848 IT-utvecklare drupal Gemensamma förvaltningen 2020-09-11 2020-09-11
PAR 2020/784 Universitetsadjunkt i dramapedagogik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-07-16 2020-07-16
PAR 2020/840 Universitetsadjunkt i estetiska lärprocesser med inriktning mot kulturskolans pedagogik Konstnärliga fakulteten 2020-07-13 2020-07-13
PAR 2020/804 Doktorand i medicinsk vetenskap - Ärftlighet inom förtidsbörd och graviditetslängd Sahlgrenska akademin 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/837 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-07 2020-07-07
PAR 2020/836 Producent Konstnärliga fakulteten 2020-07-13 2020-07-13
PAR 2020/822 Programsamordnare Sahlgrenska akademin 2020-07-10 2020-07-10
PAR 2020/821 Universitetslektor i bildpedagogik Konstnärliga fakulteten 2020-08-06 2020-08-06
PAR 2020/725 Vikarierande universitetslektor i lingvistik Humanistiska fakulteten 2020-08-10 2020-08-10
PAR 2020/724 Vikarierande universitetslektor Kommunikatörsprogrammet Humanistiska fakulteten 2020-08-10 2020-08-10
PAR 2020/828 Tekniker, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-07-13 2020-07-13
PAR 2020/802 Forskningsassistent Handelshögskolan 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/819 Projektassistent, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/662 Forskare i ekologi med fokus på vegetationsklädda bottnar i marina kustekosystem Naturvetenskapliga fakulteten 2020-07-09 2020-07-09
PAR 2020/818 Enhetschef, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/216 Postdoc: Modellering av arters expanderande utbredningsgränser i marina miljöer Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/813 Kommunikatör med ansvar för sociala medier till Handelshögskolan Handelshögskolan 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/811 Kommunikatör med fokus på grafisk design sökes till Handelshögskolan Handelshögskolan 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/799 Forskningsbiträde i miljövetenskap med inriktning mot ekofysiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/816 Doktorand i praktisk filosofi Humanistiska fakulteten 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/814 Adjungerad universitetsadjunkt mot rektorsprogrammet Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/783 Postdoktor i molekylär neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2020-07-07 2020-07-07
PAR 2020/791 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-08-13 2020-08-13
PAR 2020/806 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2020-07-07 2020-07-07
PAR 2020/766 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-07-08 2020-07-08
PAR 2020/448 Professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot Health Governance Handelshögskolan 2020-09-30 2020-09-30
PAR 2020/717 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot miljövetenskap (med fokus inom microbial ekologi/ekotoxicologi ) Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/790 Doktorand i molekylärbiologi: proteinfasseparation och åldrande Naturvetenskapliga fakulteten 2020-07-15 2020-07-15
PAR 2020/735 Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-08-14 2020-08-14
PAR 2020/764 Doktorandanställningar i Journalistik, medier och kommunikation Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-08-28 2020-08-28
PAR 2020/722 Universitetslektor i anatomi Sahlgrenska akademin 2020-09-14 2020-09-14
PAR 2020/336 Professor i landskaps biogeovetenskap Naturvetenskapliga fakulteten 2020-08-14 2020-08-14
PAR 2020/485 1- 2 postdoktorer Handelshögskolan 2020-08-03 2020-08-03
PAR 2020/740 Enhetschef i design Konstnärliga fakulteten 2020-08-06 2020-08-06
PAR 2020/688 Universitetslektor i klinisk nutrition, med möjlighet att förenas med befattning som dietist Sahlgrenska akademin 2020-08-19 2020-08-19
PAR 2020/665 Doktorand i kulturgeografi Handelshögskolan 2020-07-30 2020-07-30
PAR 2020/581 Universitetslektor i civilrätt, särskilt associationsrätt Handelshögskolan 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/580 Universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt Handelshögskolan 2020-08-31 2020-08-31
PAR 2020/503 August Röhss professur i statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-15 2020-10-15
PAR 2020/484 Doktorandplats i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Handelshögskolan 2020-08-03 2020-08-03