Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2020/1390 Universitetsadjunkter i interaktionsdesign IT-fakulteten 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1385 Postdoktor i Software Engineering, Blended modelling and software traceability for heterogeneous systems IT-fakulteten 2021-01-05 2021-01-05
PAR 2020/1411 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1410 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1404 Forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-12-11 2020-12-11
PAR 2020/1407 Biträdande forskare, inst för odontologi Sahlgrenska akademin 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1402 Biträdande forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-12-11 2020-12-11
PAR 2020/1405 Kommunikatör Nationella enheter 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1326 Studievägledare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-17 2020-12-17
PAR 2020/1283 Forskningsbiträde inom bevarandebiologi: rankning av prioriterade regioner Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1389 Dataansvarig för enkätdataundersökning till Statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1388 Dataansvarig till Statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1377 Dataanalytiker till Statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1327 Forskare inom Analys av mikro- och nanoplastpartiklar i miljöprover Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-10 2020-12-10
PAR 2020/1284 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-21 2020-12-21
PAR 2020/1332 Forskningsassistent till ett projekt om distansarbete IT-fakulteten 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1285 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2021-01-14 2021-01-14
PAR 2020/1403 Vetenskaplig samordnare Nationella enheter 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1373 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-17 2020-12-17
PAR 2020/1392 Ekonom Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-31 2020-12-31
PAR 2020/1398 Vikarierande universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-12-16 2020-12-16
PAR 2020/1399 Personalsamordnare Sahlgrenska akademin 2020-12-09 2020-12-09
PAR 2020/1397 Kommunikatör IT-fakulteten 2020-12-16 2020-12-16
PAR 2020/1391 Registrator, visstid Gemensamma förvaltningen 2020-12-09 2020-12-09
PAR 2020/1387 Servicetekniker vid Campusservice Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2020-12-09 2020-12-09
PAR 2020/1386 Säkerhetstekniker vid Campus Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2020-12-09 2020-12-09
PAR 2020/1336 Administrativ assistent ( på deltid) Handelshögskolan 2020-12-09 2020-12-09
PAR 2020/1384 Projektassistent Nationella enheter 2020-12-15 2020-12-15
PAR 2020/1360 Ekonomiadministratör, vikariat Humanistiska fakulteten 2020-12-10 2020-12-10
PAR 2020/1132 3-6 Doktorandplats i nationalekonomi Handelshögskolan 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2020/1375 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-15 2020-12-15
PAR 2020/1374 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-15 2020-12-15
PAR 2020/1366 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-15 2020-12-15
PAR 2020/1356 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1367 Adjungerad universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik (en eller flera) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1365 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1262 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot kemi (vikariat 24 mån) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-02 2020-12-02
PAR 2020/1077 Forskningsingenjör Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1363 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1359 Biomedicinsk analytiker/Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1361 Postdoktor Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1355 Postdoktor i Medicinsk strålningsvetenskap Sahlgrenska akademin 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1357 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap (en eller flera) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1303 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1331 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1351 Amanuensplatser, flera, inst för odontologi Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1354 Amanuens Sahlgrenska akademin 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1316 Forskningsbiträde i ekonomisk historia Handelshögskolan 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1266 Postdoktor i neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1350 Universitetslektor i Informatik, utmaningsdriven utveckling IT-fakulteten 2020-12-11 2020-12-11
PAR 2020/1314 Kommunikatör med nyhetskänsla Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1116 Forskningsrådgivare med ansvar för etiska frågor till Göteborgs universitet Gemensamma förvaltningen 2020-12-13 2020-12-13
PAR 2020/1320 Universitetslektor i skatterätt Handelshögskolan 2021-01-15 2021-01-15
PAR 2020/1349 Universitetslektor i Software Engineering IT-fakulteten 2021-01-07 2021-01-07
PAR 2020/1245 Studievägledare Humanistiska fakulteten 2020-12-10 2020-12-10
PAR 2020/1246 Biträdande forskare Humanistiska fakulteten 2020-12-10 2020-12-10
PAR 2020/1341 Forskare till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-12-02 2020-12-02
PAR 2020/1330 Universitetslektor vikariat Humanistiska fakulteten 2020-12-14 2020-12-14
PAR 2020/1342 Webbredaktör till CMS-support Gemensamma förvaltningen 2020-12-09 2020-12-09
PAR 2020/1296 Statistiker till statsvetenskapliga institutionen och PregDem Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-01-04 2021-01-04
PAR 2020/1292 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-09 2020-12-09
PAR 2020/1345 Kommunikatör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1338 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1339 Adjungerad universitetsadjunkt i musikpedagogik med inriktning mot ensemble och ensembleundervisning Konstnärliga fakulteten 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1233 Universitetslektor i oral immunologi Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1337 Projektledare Nationella enheter 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1277 Forskningsassistent Handelshögskolan 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1311 Pedagogisk utvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1060 Postdoktor i biokemi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-17 2020-12-17
PAR 2020/1334 Ekonom Sahlgrenska akademin 2020-12-04 2020-12-04
PAR 2020/1209 Systemingenjör, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1329 Forskare inom artbestäming av marina kiselalger Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1185 Postdoktorer i miljöaspekter av antibiotikaresistens Sahlgrenska akademin 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1295 Universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot kvantitativ metod Sahlgrenska akademin 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1287 Gästföreläsare Handelshögskolan 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1309 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1310 Amanuens Sahlgrenska akademin 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1325 Studentmedarbetare (peer tutor) i akademiskt språk Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-03 2020-12-03
PAR 2020/1324 Sjuksköterska till Kliniskt träningscentrum (KTC) Sahlgrenska akademin 2020-12-04 2020-12-04
PAR 2020/1313 Forskningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1307 Gästlärare i matematik och matematisk statistik, en till flera Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-07 2020-12-07
PAR 2020/1129 Studievägledare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-04 2020-12-04
PAR 2020/1322 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-04 2020-12-04
PAR 2020/1323 Studentmedarbetare inom idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-04 2020-12-04
PAR 2020/1298 Studentassistent, en eller flera, Data Science and AI IT-fakulteten 2020-12-03 2020-12-03
PAR 2020/728 Professor i farmakologi Sahlgrenska akademin 2021-01-13 2021-01-13
PAR 2020/1305 Ekonom, vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-06 2020-12-06
PAR 2020/1306 Lokalvårdare 75% Vikariat Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-03 2020-12-03
PAR 2020/1317 Universitetsbibliotekarie visstid Universitetsbiblioteket 2020-11-29 2020-11-29
PAR 2020/1297 En eller flera forskare till statsvetenskapliga institutionen med fokus på politiskt beteende och politisk socialisation Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-01-04 2021-01-04
PAR 2020/1312 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-03 2020-12-03
PAR 2020/1223 Forskningshandläggare Sahlgrenska akademin 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1199 Postdoktor i Kemi med inriktning mot modellering av nanopartiklarnas interaktioner med organiska molekyler i saltlösningar Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-12 2020-12-12
PAR 2020/1267 Forskningsassistent i psykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1302 Postdoktor i experimentell kardiologi Sahlgrenska akademin 2020-12-02 2020-12-02
PAR 2020/1291 Forskningsbiträde Sahlgrenska akademin 2020-12-02 2020-12-02
PAR 2020/1299 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin 2020-12-02 2020-12-02
PAR 2020/1294 Statistiker Sahlgrenska akademin 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1293 Provutvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1181 Doktorand i medicinsk vetenskap - HIF-PHD och perinatal hjärnskada Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1180 Doktorand i medicinsk vetenskap - Fysiologisk och patologisk fettvävsexpansion Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1179 Doktorand i medicinsk vetenskap - CSF-proteomik i Alzheimers sjukdom Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1178 Doktorand i medicinsk vetenskap - Akut ischemi (kardiologi) Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1177 Doktorand i medicinsk vetenskap - Östrogensignalering och benskörhet Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1175 Doktorand i medicinsk vetenskap - Sömnforskning Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1174 Doktorand i medicinsk vetenskap - Translationell cancerforskning Sahlgrenska akademin 2020-12-08 2020-12-08
PAR 2020/1290 Postdoktor i Biomaterialvetenskap Sahlgrenska akademin 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1288 Intermittent anställning som Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1289 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-01 2020-12-01
PAR 2020/1282 Universitetsadjunkt i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1247 Universitetsadjunkt i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1281 Allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-11-29 2020-11-29
PAR 2020/1280 Studentassistent, en eller flera, Interaktionsdesign IT-fakulteten 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1240 Amanuenser till Kliniskt träningscentrum (KTC) Sahlgrenska akademin 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1279 Tekniker, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1278 Institutionstekniker, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1274 Projektledare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1104 Universitetslektor i historia med inriktning mot lärarutbildningen Humanistiska fakulteten 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1187 Postdoktor i ekotoxikologi med fokus på mikrobiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1195 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi (Evolution av tropiska växter) Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-15 2020-12-15
PAR 2020/164 Universitetslektor i läkemedelskemi/kemisk biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-12-18 2020-12-18
PAR 2020/1265 Studentmedarbetare Universitetsbiblioteket 2020-11-29 2020-11-29
PAR 2020/1155 Postdoktor i mucusbiologi Sahlgrenska akademin 2020-11-30 2020-11-30
PAR 2020/1202 Forskare i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2020/1140 Postdoktor i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2021-02-01 2021-02-01
PAR 2020/1156 Professor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-01-15 2021-01-15
PAR 2020/1102 Biträdande universitetslektor i translationell medicin med inriktning mot kardiovaskulär och/eller metabolisk forskning Sahlgrenska akademin 2020-12-01 2020-12-01