Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2019/1195 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2019-10-11 2019-10-11
PAR 2019/1192 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-10-11 2019-10-11
PAR 2019/1194 Laboratorie- och fältassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2019-09-25 2019-09-25
PAR 2019/1119 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-09-25 2019-09-25
PAR 2019/1183 Universitetsbibliotekarie till Biomedicinska biblioteket Universitetsbiblioteket 2019-10-13 2019-10-13
PAR 2019/1191 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2019-10-11 2019-10-11
PAR 2019/1159 Säkerhetsingenjör Gemensamma förvaltningen 2019-10-04 2019-10-04
PAR 2019/1172 Universitetslektor i Informatik IT-fakulteten 2019-10-03 2019-10-03
PAR 2019/1190 Forskningsbiträde Sahlgrenska akademin 2019-10-11 2019-10-11
PAR 2019/1189 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-10-11 2019-10-11
PAR 2019/279 Biträdande universitetslektor i geovetenskaper med inriktning mot hydrogeokemi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-10-20 2019-10-20
PAR 2019/1184 Biträdande forskare vid Sahlgrenska cancer center Sahlgrenska akademin 2019-10-10 2019-10-10
PAR 2019/1182 Biomedicinsk analytiker/forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2019-10-10 2019-10-10
PAR 2019/1104 Doktorand i praktisk filosofi inom Lund Gothenburg Responsibility Project Humanistiska fakulteten 2019-10-15 2019-10-15
PAR 2019/1133 1-2 doktorander i ekonomisk historia Handelshögskolan 2019-10-31 2019-10-31
PAR 2019/1180 Personaladministratör, vikariat Humanistiska fakulteten 2019-10-01 2019-10-01
PAR 2019/1179 Vikarierande universitetslektor, Vetenskapsteori Humanistiska fakulteten 2019-10-01 2019-10-01
PAR 2019/1165 Projektassistent 40 % Humanistiska fakulteten 2019-10-02 2019-10-02
PAR 2019/1177 Vikarierande universitetslektor, Kommunikatörsprogrammet Humanistiska fakulteten 2019-10-01 2019-10-01
PAR 2019/1171 AV-tekniker vid Campusservice Rosenlund Gemensamma förvaltningen 2019-10-09 2019-10-09
PAR 2017/1429 Biträdande universitetslektor i experimentell spinntronik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-09-21 2019-09-21
PAR 2019/1175 Naturvetenskapliga fakulteten söker studentambassadörer (8-10 st) Naturvetenskapliga fakulteten 2019-10-15 2019-10-15
PAR 2019/1170 Receptionist, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-10-08 2019-10-08
PAR 2019/1167 Forskningsassistent Handelshögskolan 2019-09-30 2019-09-30
PAR 2019/1174 Lokalvårdare vid Campus Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2019-10-08 2019-10-08
PAR 2019/1134 Postdoctoral fellow to the the Department of Journalism, Media and Communication Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-10-22 2019-10-22
PAR 2019/1169 Forskare inom analytisk neurokemi Sahlgrenska akademin 2019-10-07 2019-10-07
PAR 2019/1001 Postdoktor i bioinformatik och antibiotikaresistens Sahlgrenska akademin 2019-10-04 2019-10-04
PAR 2019/1168 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-10-07 2019-10-07
PAR 2019/1093 Serveringspersonal Gemensamma förvaltningen 2019-10-01 2019-10-01
PAR 2019/1130 Forskningsbiträde i ekonomisk historia Handelshögskolan 2019-10-07 2019-10-07
PAR 2019/1069 Forskare bioinformatik 50% Naturvetenskapliga fakulteten 2019-10-07 2019-10-07
PAR 2019/1161 Forskare i kognitionsvetenskap IT-fakulteten 2019-10-07 2019-10-07
PAR 2019/1153 Postdoktor i membran-bundna muciners roll i cell-autonom immunitet Sahlgrenska akademin 2019-10-13 2019-10-13
PAR 2019/1148 Universitetsadjunkt i skoljuridik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-09-26 2019-09-26
PAR 2019/1163 Samordnare Gemensamma förvaltningen 2019-09-27 2019-09-27
PAR 2019/1143 Forskningsbiträde Naturvetenskapliga fakulteten 2019-09-29 2019-09-29
PAR 2019/1164 Universitetsadjunkt i skatterätt Handelshögskolan 2019-10-03 2019-10-03
PAR 2019/1152 Postdoktor: Mass-spektometri specialist i inflammasomforskning Sahlgrenska akademin 2019-10-04 2019-10-04
PAR 2019/1158 Projektekonom Gemensamma förvaltningen 2019-10-04 2019-10-04
PAR 2019/1157 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-09-25 2019-09-25
PAR 2019/1162 Kommunikatör Sahlgrenska akademin 2019-10-01 2019-10-01
PAR 2019/1156 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2019-10-02 2019-10-02
PAR 2019/1127 Kommunikatör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-10-03 2019-10-03
PAR 2019/1126 Personalhandläggare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-10-03 2019-10-03
PAR 2019/1154 Examenshandläggare Gemensamma förvaltningen 2019-09-26 2019-09-26
PAR 2019/1151 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-10-02 2019-10-02
PAR 2019/1155 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2019-10-01 2019-10-01
PAR 2019/1145 Vikariat som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-10-06 2019-10-06
PAR 2019/1144 Allmän visstidsanställning som universitetsadjunkt/universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-10-06 2019-10-06
PAR 2019/1149 Postdoktor i immunologi / inflammation Sahlgrenska akademin 2019-10-01 2019-10-01
PAR 2019/1129 Forskningsdatarådgivare inriktning natur/teknik Nationella enheter 2019-10-03 2019-10-03
PAR 2019/1137 Forskningsassistent Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-09-24 2019-09-24
PAR 2019/1138 Postdoktor i molekylär hjärnavbildning Sahlgrenska akademin 2019-09-30 2019-09-30
PAR 2019/1103 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-09-30 2019-09-30
PAR 2019/1141 Förvaltningsjurist Gemensamma förvaltningen 2019-09-30 2019-09-30
PAR 2019/1106 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-09-27 2019-09-27
PAR 2019/1131 Servicetekniker vid Campusservice Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2019-09-27 2019-09-27
PAR 2019/1128 Forskningsdatarådgivare inriktning medicin/hälsa Nationella enheter 2019-10-03 2019-10-03
PAR 2019/1125 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-09-26 2019-09-26
PAR 2019/1063 AV-tekniker vid Campusservice Medicinareberget Gemensamma förvaltningen 2019-09-26 2019-09-26
PAR 2019/1124 Biomedicinsk analytiker / Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2019-09-25 2019-09-25
PAR 2019/1111 Postdoktor i Klinisk neuroproteomik Sahlgrenska akademin 2019-09-24 2019-09-24
PAR 2019/1123 Universitetsadjunkt i litterär gestaltning med inriktning mot litterär översättning från ryska Konstnärliga fakulteten 2019-09-25 2019-09-25
PAR 2019/1118 Senior rådgivare Nationella enheter 2019-09-24 2019-09-24
PAR 2019/1117 Biomedicinsk analytiker/Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2019-09-24 2019-09-24
PAR 2019/1098 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-09-24 2019-09-24
PAR 2019/1113 Administrativ chef Naturvetenskapliga fakulteten 2019-09-23 2019-09-23
PAR 2019/1112 Ekonomiadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-09-22 2019-09-22
PAR 2019/1085 Studenter sökes till extraarbete vid event och studentbesök (Handelshögskolan) Handelshögskolan 2019-09-30 2019-09-30
PAR 2019/1101 Universitetslektor i filmisk gestaltning Konstnärliga fakulteten 2019-10-10 2019-10-10
PAR 2019/1088 Universitetslektor i hälsoekonomi Sahlgrenska akademin 2019-10-07 2019-10-07
PAR 2019/1082 Amanuenser inom läkarprogrammet i relevant ämne Sahlgrenska akademin 2019-09-30 2019-09-30