Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2019/1467 3-6 utbildningsplatser till forskarutbildningen i nationalekonomi Handelshögskolan 2020-02-01 2020-02-01
PAR 2019/1468 Biträdande forskare, vikariat Sahlgrenska akademin 2019-12-05 2019-12-05
PAR 2019/1473 Skeppare/tekniker Naturvetenskapliga fakulteten 2019-12-20 2019-12-20
PAR 2019/1395 Postdoctoral position in law, especially Ocean Governance Law Handelshögskolan 2019-11-20 2019-11-20
PAR 2019/1394 Forskare i rättsvetenskap, knuten till forskningsmiljön centrum för åldrande och hälsa Handelshögskolan 2019-11-20 2019-11-20
PAR 2019/1465 Projektledare inom området miljö och klimat Nationella enheter 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1472 Utbildningsadministratör Konstnärliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1405 Doktorand i medicinsk vetenskap - Effekter av antibiotika på mikrobiella samhällen Sahlgrenska akademin 2019-12-09 2019-12-09
PAR 2019/1428 Postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1463 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-12-05 2019-12-05
PAR 2019/1466 Universitetsadjunkt i scenisk gestaltning med inriktning musikalisk instudering Konstnärliga fakulteten 2019-12-04 2019-12-04
PAR 2019/1464 Assistent Marina vetenskaper inriktning biologi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-12-04 2019-12-04
PAR 2019/1188 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi/miljövetenskap (växtekofysiologi) Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-20 2020-01-20
PAR 2019/1457 Biomedicinsk analytker/forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1459 Amanuenser (Intermitent anställning) Sahlgrenska akademin 2019-12-04 2019-12-04
PAR 2019/1462 Studentmedarbetare Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1461 Postdoktor i farmakologi och neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1415 Receptionist Gemensamma förvaltningen 2019-11-26 2019-11-26
PAR 2019/1403 Doktorand i medicinsk vetenskap - Cancerdiagnostik via analyser av vätskeprover Sahlgrenska akademin 2019-12-04 2019-12-04
PAR 2019/1460 Provutvecklare i engelska Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1451 Vikarierande universitetsadjunkt i radio-journalistik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1450 Vikarierande universitetsadjunkt i journalistik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1458 Juridiska institutionen söker amanuenser Handelshögskolan 2019-11-27 2019-11-27
PAR 2019/1444 Utbildningsadministratör Humanistiska fakulteten 2019-11-25 2019-11-25
PAR 2019/1456 Utbildningshandläggare ULV, VAL Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-11-19 2019-11-19
PAR 2019/1439 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1454 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1150 Redaktör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1404 Doktorand i medicinsk vetenskap - B-cellrespons i antiviral immunitet Sahlgrenska akademin 2019-12-09 2019-12-09
PAR 2019/1452 Ekonomiadministratör Gemensamma förvaltningen 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1416 Lokalvårdare Gemensamma förvaltningen 2019-12-01 2019-12-01
PAR 2019/1417 Servicetekniker Gemensamma förvaltningen 2019-12-01 2019-12-01
PAR 2019/1308 1-2 doktorander i Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Handelshögskolan 2019-11-29 2019-11-29
PAR 2019/1449 Timanställd tentamensvakt Gemensamma förvaltningen 2019-11-22 2019-11-22
PAR 2019/1442 Konferensvärd Gemensamma förvaltningen 2019-11-29 2019-11-29
PAR 2019/1434 Forskare i nationalekonomi med expertis inom hälsoekonomi Handelshögskolan 2019-11-28 2019-11-28
PAR 2019/1414 Kommunikatör Handelshögskolan 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1445 Utbildningsadministratör, vikariat Humanistiska fakulteten 2019-11-25 2019-11-25
PAR 2019/1139 Forskare i atom- och molekylfysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-22 2019-11-22
PAR 2019/576 Postdoktor i atom- och molekylfysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-22 2019-11-22
PAR 2019/1375 1-2 postdoktorer i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar Handelshögskolan 2019-11-29 2019-11-29
PAR 2019/1443 Ljudtekniker Konstnärliga fakulteten 2019-11-28 2019-11-28
PAR 2019/1350 Utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1257 Postdoktor i Fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-12-06 2019-12-06
PAR 2019/1441 Utvecklingsledare Gemensamma förvaltningen 2019-12-01 2019-12-01
PAR 2019/1438 Gästlärare i kulturvård med inriktning mot konservering Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-27 2019-11-27
PAR 2019/1284 Doktorand i medicinsk vetenskap - Muciner som ett försvar mot Helicobacter-arter Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1285 Doktorand i medicinsk vetenskap - Östrogen reglering av antikroppar Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1287 Doktorand i medicinsk vetenskap - Stroma-immunologi Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1288 Doktorand i medicinsk vetenskap - Fysisk aktivitet och hälsa Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1289 Doktorand i medicinsk vetenskap - Kopplingen mellan glycinreceptorligander och beroende Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1290 Doktorand i medicinsk vetenskap - Utvärdering av en molekylärpatologisk teori av autism spektrum störningar Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1291 Doktorand i medicinsk vetenskap - Tidig upptäckt av anorexia nervosa Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1292 Doktorand i medicinsk vetenskap - Translationellt projekt inom kirurgi och immunologi Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1293 Doktorand i medicinsk vetenskap - Experimentell immunologi Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1294 Doktorand i medicinsk vetenskap - Biomaterial och regenerativ medicin Sahlgrenska akademin 2019-12-03 2019-12-03
PAR 2019/1436 Administrativ assistent 50%, visstid Sahlgrenska akademin 2019-11-28 2019-11-28
PAR 2019/1426 Databasansvarig till statsvetenskapliga institutionen och QoG-institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1435 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-27 2019-11-27
PAR 2019/1381 Projektassistent i kallvattenkorallekologi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-30 2019-11-30
PAR 2019/1353 Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot primärvård Sahlgrenska akademin 2019-11-27 2019-11-27
PAR 2019/1433 Examenshandläggare Gemensamma förvaltningen 2019-11-20 2019-11-20
PAR 2019/1367 Gästföreläsare i nationalekonomi Handelshögskolan 2019-11-27 2019-11-27
PAR 2019/1402 Doktorand i medicinsk vetenskap - Molekylära mekanismer vid tidig RA Sahlgrenska akademin 2019-11-28 2019-11-28
PAR 2019/1427 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-26 2019-11-26
PAR 2019/1424 Universitetsadjunkt i pedagogik, inriktning VAL/ULV Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-11-26 2019-11-26
PAR 2019/1425 Universitetsadjunkt i pedagogik, inriktning specialpedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-11-26 2019-11-26
PAR 2019/1423 Universitetsadjunkt i pedagogik, inriktning Yrkeslärarprogrammet Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-11-26 2019-11-26
PAR 2019/1387 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-26 2019-11-26
PAR 2019/1390 Senior rådgivare, 20% Sahlgrenska akademin 2019-11-26 2019-11-26
PAR 2019/1411 Sjuksköterska till KTC Sahlgrenska akademin 2019-11-19 2019-11-19
PAR 2019/1420 Universitetsadjunkt i fri konst Konstnärliga fakulteten 2019-12-13 2019-12-13
PAR 2019/1413 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-25 2019-11-25
PAR 2019/1377 Postdoktor i Formella metoder IT-fakulteten 2019-11-21 2019-11-21
PAR 2019/1412 Gästlärare inriktning konservering Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-24 2019-11-24
PAR 2019/1388 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-25 2019-11-25
PAR 2019/1407 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-11-21 2019-11-21
PAR 2019/1101 Universitetslektor i filmisk gestaltning Konstnärliga fakulteten 2019-12-06 2019-12-06
PAR 2019/1410 Universitetsadjunkt i kognitionsvetenskap IT-fakulteten 2019-11-22 2019-11-22
PAR 2019/1386 Universitetslektor i Människa-datorinteraktion IT-fakulteten 2019-11-21 2019-11-21
PAR 2019/1409 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1365 Forskare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-11-22 2019-11-22
PAR 2019/1408 Forskare inom radiokemi Sahlgrenska akademin 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1368 Göteborgs universitet söker administrativ chef till institutionerna för kulturvård och geovetenskaper Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-21 2019-11-21
PAR 2019/1406 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-21 2019-11-21
PAR 2019/1399 Studentassistent, en eller flera (studieområde Interaktionsdesign) IT-fakulteten 2019-11-24 2019-11-24
PAR 2019/1398 Studentassistent, en eller flera (studieområde Software Engineering) IT-fakulteten 2019-11-24 2019-11-24
PAR 2019/1397 Studentassistent, en eller flera (studieområde Datavetenskap) IT-fakulteten 2019-11-24 2019-11-24
PAR 2019/1401 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot Fysisk Oceanografi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-12-02 2019-12-02
PAR 2019/1352 Studentassistent, en eller flera (studieområde Datorteknik) IT-fakulteten 2019-11-24 2019-11-24
PAR 2019/1351 Studentassistent, en eller flera (studieområde Data Science and AI) IT-fakulteten 2019-11-24 2019-11-24
PAR 2019/1400 Projektledare Gemensamma förvaltningen 2019-11-22 2019-11-22
PAR 2019/1392 Amanuenser till KTC Sahlgrenska akademin 2019-11-21 2019-11-21
PAR 2019/1385 Doktorand i modelldriven mjukvaruteknik IT-fakulteten 2019-11-21 2019-11-21
PAR 2019/1396 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-20 2019-11-20
PAR 2019/1379 Postdoktor i beräkningskemi med fokus på utveckling av nya modelleringsverktyg Naturvetenskapliga fakulteten 2019-12-10 2019-12-10
PAR 2019/1187 Doktorand i naturvetenskap, inriktning miljövetenskap Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-15 2020-01-15
PAR 2019/1395 Postdoktor i havsförvaltningsrätt, knuten till forskningsmiljön Ocean Group Handelshögskolan 2019-11-20 2019-11-20
PAR 2019/1374 Universitetsadjunkt i radiografi med inriktning radiografi Sahlgrenska akademin 2019-11-20 2019-11-20
PAR 2019/1391 Forskartjänst med inriktning på odling och genetisk analys av tångflugor Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-20 2019-11-20
PAR 2019/1362 Administrativ chef, vikariat Humanistiska fakulteten 2019-11-19 2019-11-19
PAR 2019/1297 Kommunikatör Nationella enheter 2019-11-19 2019-11-19
PAR 2019/1348 Handläggare Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-19 2019-11-19
PAR 2019/1380 Forskare i läkemedelskemi med fokus på elektroniska neuroläkemedel Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-19 2019-11-19
PAR 2019/1146 Forskningsadministratör Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-19 2019-11-19
PAR 2019/1366 Infrastrukturarkitekt Gemensamma förvaltningen 2019-11-25 2019-11-25
PAR 2019/1376 Webbutvecklare Gemensamma förvaltningen 2019-11-19 2019-11-19
PAR 2019/1340 Administratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1373 Tekniker Sahlgrenska akademin 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1361 Postdoktor i molekylär neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1372 Forskare (Bioinformatiker) Sahlgrenska akademin 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1360 Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård Sahlgrenska akademin 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1252 Forskare i stark exciton-foton koppling Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1359 IT tjänsteansvarig Gemensamma förvaltningen 2019-11-17 2019-11-17
PAR 2019/1371 Integrationsutvecklare Gemensamma förvaltningen 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1332 Utbildningssamordnare, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1345 Doktorand i medicinsk vetenskap - Radionuklidterapi vid spridd prostatacancer Sahlgrenska akademin 2019-11-26 2019-11-26
PAR 2019/1342 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1363 Ekonom / Forskningshandläggare Konstnärliga fakulteten 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1327 Postdoktor i klinisk neuroproteomik Sahlgrenska akademin 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1358 Postdoktor i "biomarkörer vid multipel skleros" Sahlgrenska akademin 2019-11-30 2019-11-30
PAR 2019/1356 Universitetslektor i kognitionsvetenskap IT-fakulteten 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1323 Administratör Sahlgrenska akademin 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1301 Biomedicinsk analytiker/forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2019-11-25 2019-11-25
PAR 2019/1354 Kock Gemensamma förvaltningen 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1325 Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård Sahlgrenska akademin 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1341 Universitetslektor i klinisk nutrition med inriktning mot nutritionsbehandling Sahlgrenska akademin 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1295 Doktorand i medicinsk vetenskap - Radiokemi för målsökande alfaterapi Sahlgrenska akademin 2019-11-18 2019-11-18
PAR 2019/1333 Driftansvarig Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-17 2019-11-17
PAR 2019/1317 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-15 2019-11-15
PAR 2019/1281 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-11-28 2019-11-28
PAR 2019/1178 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-11-24 2019-11-24
PAR 2019/1181 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-11-24 2019-11-24
PAR 2019/1246 Universitetslektor i fri konst Konstnärliga fakulteten 2019-11-20 2019-11-20
PAR 2019/1227 Universitetslektor i invärtesmedicin, reumatologi, allergologi eller akutsjukvård, förenad med befattning som specialistläkare Sahlgrenska akademin 2019-12-02 2019-12-02