Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2019/247 Doktorandtjänst inom odling av makroalger Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-11 2019-03-11
PAR 2019/33 Utbildningssamordnare Sahlgrenska akademin 2019-03-18 2019-03-18
PAR 2019/28 Förste Forskningsingenjör Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-08 2019-03-08
PAR 2019/236 Universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket 2019-03-08 2019-03-08
PAR 2019/148 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-03-03 2019-03-03
PAR 2019/233 Fyra stycken studentmedarbetare till kursen ’Interaktionsdesign’ IT-fakulteten 2019-03-07 2019-03-07
PAR 2018/502 Universitetslektor i marin biodiversitet Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-12 2019-04-12
PAR 2019/193 Biomedicinsk analytiker/forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2019-03-08 2019-03-08
PAR 2019/190 Forskningsbiträde Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-03 2019-03-03
PAR 2019/235 Projektassistent Handelshögskolan 2019-03-11 2019-03-11
PAR 2019/237 Vikarierande universitetslektor i lingvistik Humanistiska fakulteten 2019-03-07 2019-03-07
PAR 2019/234 Forskare (Kemist/Data analytiker/Bioinformatiker) Sahlgrenska akademin 2019-03-07 2019-03-07
PAR 2019/232 Systemutvecklare Nationella enheter 2019-03-14 2019-03-14
PAR 2019/220 Studentmedarbetare, en eller flera (studieområde datavetenskap, Interaktionsdesign och Software Engineering) IT-fakulteten 2019-03-07 2019-03-07
PAR 2019/227 Utbildningsadministratör Gemensamma förvaltningen 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/225 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-03-06 2019-03-06
PAR 2019/226 Universitetsbibliotekarie intermittent timanställning Universitetsbiblioteket 2019-03-05 2019-03-05
PAR 2019/142 Universitetsadjunkt i psykologi med inriktning mot PDT Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-03-20 2019-03-20
PAR 2019/138 Statistiker med inriktning cancerepidemiologi Sahlgrenska akademin 2019-03-06 2019-03-06
PAR 2019/189 Personalhandläggare till fakultetskansliet Handelshögskolan 2019-02-22 2019-02-22
PAR 2019/221 Biträdande forskare i projektet ”Arbetstillstånd, tillfälliga uppehållstillstånd och utvisningshot” Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-03-05 2019-03-05
PAR 2019/219 Biträdande forskare, till institutionen för odontologi Sahlgrenska akademin 2019-03-05 2019-03-05
PAR 2019/218 Internationell handläggare med fokus på projekt och nätverk Gemensamma förvaltningen 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/184 Forskare i miljöekonomi - forskningshantering Handelshögskolan 2019-03-05 2019-03-05
PAR 2019/217 Administrativ assistent Nationella enheter 2019-02-27 2019-02-27
PAR 2019/212 Forskare IT-fakulteten 2019-03-05 2019-03-05
PAR 2019/171 Ekonom Humanistiska fakulteten 2019-03-07 2019-03-07
PAR 2019/205 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/213 Postdoktor i cancerforskning med inriktning redoxbiologi samt immunologi Sahlgrenska akademin 2019-03-05 2019-03-05
PAR 2019/210 Doktorand i kulturvård: Kulturarv som del i ekonomisk och social utveckling Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-01 2019-04-01
PAR 2018/1817 Doktorand i Kulturvård: Kulturarvsplanering i storskaliga infrastrukturprojekt – en samarbets- och tvärdisciplinär ansats Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-01 2019-04-01
PAR 2019/159 Forskare Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2018/503 Biträdande universitetslektor i Marin kemi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-05 2019-04-05
PAR 2019/119 Studentmedarbetare inom forskning Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2019/116 Statistiker Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2019/208 Doktorand i cell och molekylärbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/207 Upphandlare Gemensamma förvaltningen 2019-03-05 2019-03-05
PAR 2019/206 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/80 Postdoktor i Biofysik/Biooptik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/121 Forskare i molekylär och magnetoplasmonisk nanooptik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/177 1-2 st Universitetsbibliotekarier sökes till KvinnSam Universitetsbiblioteket 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/204 Projektledare inom området miljö och klimat Nationella enheter 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2019/203 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-03-01 2019-03-01
PAR 2019/202 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-03-01 2019-03-01
PAR 2019/198 Innovationsrådgivare Gemensamma förvaltningen 2019-02-21 2019-02-21
PAR 2019/201 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-03-01 2019-03-01
PAR 2019/199 Förvaltningsjurist Gemensamma förvaltningen 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/200 Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-03-01 2019-03-01
PAR 2019/186 Forskningsingenjör Sahlgrenska akademin 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/195 Doktorand i biofysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-01 2019-03-01
PAR 2019/194 Systemutvecklare Gemensamma förvaltningen 2019-03-04 2019-03-04
PAR 2019/185 Postdoktor i neurovetenskap med inriktning mot alkoholbruk hos äldre Sahlgrenska akademin 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/191 Tekniker i textilverkstad Konstnärliga fakulteten 2019-02-26 2019-02-26
PAR 2019/187 Doktorand i strukturbiologi/biofysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/174 Universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket 2019-02-27 2019-02-27
PAR 2019/169 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/179 Postdoktor i klinisk forskning i multipel skleros Sahlgrenska akademin 2019-03-13 2019-03-13
PAR 2019/183 Doktorand i ämnesdidaktik med inriktningar: Naturorienterande ämnen, teknik och matematik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-03-15 2019-03-15
PAR 2019/182 Doktorand i naturvetenskap, inriktning biofysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/175 Universitetsadjunkt i kommunikation IT-fakulteten 2019-02-19 2019-02-19
PAR 2019/155 Forskare, 25% Sahlgrenska akademin 2019-02-20 2019-02-20
PAR 2019/166 Postdoktor i biomarkörer vid multipel skleros Sahlgrenska akademin 2019-03-12 2019-03-12
PAR 2019/157 Researcher or assistant researcher (Bioinformatician) for Clinical Genomics, SciLife labs, Gothenburg Sahlgrenska akademin 2019-02-26 2019-02-26
PAR 2019/176 Ekonom IT-fakulteten 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2019/82 Biträdande forskare Naturvetenskapliga fakulteten 2019-02-26 2019-02-26
PAR 2019/164 Lokalvårdssamordnare Gemensamma förvaltningen 2019-02-24 2019-02-24
PAR 2019/173 Internationell handläggare med fokus på ansöknings- och projektstöd Gemensamma förvaltningen 2019-02-26 2019-02-26
PAR 2019/170 Projektassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2019/147 Postdoktor till SOM-institutet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (2 år, 100 %) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2019/145 Forskare inom pedagogik för klimatekonomi Handelshögskolan 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2019/167 Doktorand i matematik eller matematisk statistik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-17 2019-03-17
PAR 2019/165 Adjungerad universitetslektor i pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2019/152 Senior rådgivare, 25% Sahlgrenska akademin 2019-02-22 2019-02-22
PAR 2019/134 Postdoktor i interaktionsdesign IT-fakulteten 2019-02-27 2019-02-27
PAR 2019/144 Administrativ chef Handelshögskolan 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/149 Registrator Gemensamma förvaltningen 2019-02-22 2019-02-22
PAR 2019/150 Doktorand i naturvetenskap med inriktning miljövetenskap/naturgeografi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/153 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2019-02-19 2019-02-19
PAR 2019/24 Forskare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-02-20 2019-02-20
PAR 2019/154 Ekonom Gemensamma förvaltningen 2019-02-20 2019-02-20
PAR 2019/109 Postdoktor i mänsklig beräkning IT-fakulteten 2019-02-27 2019-02-27
PAR 2019/151 Doktorand i Matematiska Vetenskaper Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-17 2019-03-17
PAR 2019/137 Personalspecialist med inriktning likabehandling Gemensamma förvaltningen 2019-02-20 2019-02-20
PAR 2019/140 Forskare Nationella enheter 2019-02-20 2019-02-20
PAR 2019/146 Doktorand i Matematiska Vetenskaper Naturvetenskapliga fakulteten 2019-03-17 2019-03-17
PAR 2018/1446 Professor i kirurgi eller ortopedi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PAR 2018/1446 Sahlgrenska akademin 2019-03-28 2019-03-28
PAR 2019/112 Forskningssamordnare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-02-21 2019-02-21
PAR 2019/42 Projektassistent Naturvetenskapliga fakulteten 2019-02-19 2019-02-19
PAR 2019/158 Universitetsadjunkt i musikalisk gestaltning med inriktning interpretation - trumpet och ensemble Konstnärliga fakulteten 2019-02-19 2019-02-19
PAR 2019/139 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-02-19 2019-02-19
PAR 2019/136 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-02-19 2019-02-19
PAR 2019/133 Forskningsassistenter, två Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-02-19 2019-02-19
PAR 2019/131 Forskare i miljöekonomi - forskningsledning Handelshögskolan 2019-02-18 2019-02-18
PAR 2019/45 Forskare i miljöekonomi - institutionell utveckling Handelshögskolan 2019-02-18 2019-02-18
PAR 2019/68 Doktorand i vårdvetenskap - Kognition, upplevelser och hälsa vid preklampsi Sahlgrenska akademin 2019-02-18 2019-02-18
PAR 2019/125 Språkhandledare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-02-18 2019-02-18
PAR 2019/114 Kommunikatör med webbfokus Sahlgrenska akademin 2019-02-20 2019-02-20
PAR 2019/76 Serveringspersonal Gemensamma förvaltningen 2019-02-24 2019-02-24
PAR 2019/110 Administrativ chef för universitetets största institution Sahlgrenska akademin 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2019/90 Universitetsadjunkt i hälsovetenskaplig statistik (1-2 anställningar) Sahlgrenska akademin 2019-03-05 2019-03-05
PAR 2019/97 Enhetschef för enheten fri konst och konsthantverk Konstnärliga fakulteten 2019-03-07 2019-03-07
PAR 2018/1529 Universitetslektor i infektionsimmunologi Sahlgrenska akademin 2019-02-18 2019-02-18
PAR 2018/1610 Doktorand i ekonomisk geografi Handelshögskolan 2019-03-01 2019-03-01
PAR 2018/1608 8-9 doktorander i företagsekonomi Handelshögskolan 2019-03-01 2019-03-01
PAR 2019/12 Doktorand i vårdvetenskap - Vill du utveckla opioidsparande vård? Sahlgrenska akademin 2019-02-19 2019-02-19
PAR 2019/20 Postdoktorer, 1-2 till statsvetenskapliga institutionen och institutionen för journalistik, medier- och kommunikation Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-02-18 2019-02-18
PAR 2018/1746 MSCA-Doktorand i medicinsk vetenskap - Magnesiumbaserade implantat Sahlgrenska akademin 2019-02-18 2019-02-18
PAR 2018/1739 Universitetslektor i farmakologi Sahlgrenska akademin 2019-02-28 2019-02-28
PAR 2018/1658 Professor i allmänmedicin förenad med befattning som specialistläkare Sahlgrenska akademin 2019-02-20 2019-02-20
PAR 2018/1659 Professor i kardiologi förenad med befattning som specialistläkare/överläkare Sahlgrenska akademin 2019-02-20 2019-02-20
PAR 2018/1799 Doktorand internationell rätt inom ramen för projektet Genocide, Gendercide and Resistance Handelshögskolan 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2018/1787 En till två doktorander i juridik Handelshögskolan 2019-02-25 2019-02-25
PAR 2018/1757 Doktorand i musikalisk gestaltning Konstnärliga fakulteten 2019-03-01 2019-03-01