Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2020/479 Personalhandläggare Humanistiska fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/494 Universitetsadjunkt i juridik för socialt arbete och skatterätt Handelshögskolan 2020-04-26 2020-04-26
PAR 2020/492 Juridiska institutionen söker vikarierande samordnare för Rättspraktiken Handelshögskolan 2020-04-26 2020-04-26
PAR 2020/308 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/491 Kvalificerad ekonomiadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-26 2020-04-26
PAR 2020/489 Senior rådgivare Sahlgrenska akademin 2020-04-29 2020-04-29
PAR 2020/490 Universitetsadjunkt i design med inriktning digitala 3D-verktyg Konstnärliga fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/232 Forskare inom zooekologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/488 Tandtekniker Sahlgrenska akademin 2020-04-28 2020-04-28
PAR 2020/486 Postdoktor i translationell mukosalbiologi Sahlgrenska akademin 2020-05-14 2020-05-14
PAR 2020/483 Doktorandtjänst i matematisk och tillämpad statistik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-28 2020-04-28
PAR 2020/1 Universitetslektor i fysik med inriktning mot didaktik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-05-15 2020-05-15
PAR 2020/374 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-28 2020-04-28
PAR 2020/487 Utvecklare Gemensamma förvaltningen 2020-05-18 2020-05-18
PAR 2020/452 Ekonom Sahlgrenska akademin 2020-04-28 2020-04-28
PAR 2020/445 Språkhandledare - vikariat, en eller två Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/363 Universitetslektor i Kommunikation, visstid IT-fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/355 Universitetslektor i Kommunikation, visstid IT-fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/236 Webbredaktör Handelshögskolan 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/301 Två doktorander i logik Humanistiska fakulteten 2020-06-15 2020-06-15
PAR 2020/482 Studenter sökes till extrajobb vid Handelshögskolan Handelshögskolan 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/412 Universitetslektor i nationalekonomi Handelshögskolan 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/478 Studievägledare till Handelshögskolan Handelshögskolan 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/445 Språkhandledare - vikariat, en eller två Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/477 Trädgårdskoordinator Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-19 2020-04-19
PAR 2020/447 Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-05-31 2020-05-31
PAR 2020/451 Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-05-31 2020-05-31
PAR 2020/476 Universitetslektorer med inriktning mot utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/475 Universitetslektorer med inriktning mot socialpsykologi och kognitiv psykologi, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/474 Universitetslektorer med inriktning mot rättspsykologi, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/473 Universitetslektorer i psykologi med inriktning mot miljöpsykologi, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/438 Studieadministratör till Institutionen för geovetenskaper Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/463 Forskningsbiträde Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-26 2020-04-26
PAR 2020/442 Ekonom (vikariat) Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-24 2020-04-24
PAR 2020/449 Ekonomiadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-17 2020-04-17
PAR 2020/460 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/427 Doktorand i pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-24 2020-04-24
PAR 2020/441 Forskare i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-24 2020-04-24
PAR 2020/397 Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/436 Doktorand i medicinsk vetenskap - Maskininlärning för epilepsibehandling Sahlgrenska akademin 2020-05-12 2020-05-12
PAR 2020/276 Doktorand i medicinsk vetenskap - Systembiologi med fokus på ALK-signalering Sahlgrenska akademin 2020-06-30 2020-06-30
PAR 2020/459 Projektassistent i marinbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-22 2020-04-22
PAR 2020/461 Samordnare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/196 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/457 Projektsamordnare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/424 Universitetsadjunkt i omvårdnad Sahlgrenska akademin 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/375 Postdoktor inom optisk spektroskopi av organiska molekyler Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/326 Forskare inom atmosfärvetenskap med inriktning yt-och aerolsolstudier Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/458 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/396 Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/453 Forskningskommunikatör till forskningscentret CeCAR (Center for Collective Action Research) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-22 2020-04-22
PAR 2020/244 Postdoktor i företagsekonomi med inriktning mot RoRo-sjöfartens logistik Handelshögskolan 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/454 Forskningsdatarådgivare Nationella enheter 2020-04-29 2020-04-29
PAR 2020/327 Doktorand till konstruktion av växlingsbara peptid-baserade nanoporer Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/443 Internationell handläggare med fokus på internationella projekt Gemensamma förvaltningen 2020-04-13 2020-04-13
PAR 2020/450 Universitetslektor i informatik IT-fakulteten 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/446 Servicetekniker/vaktmästare Universitetsbiblioteket 2020-04-26 2020-04-26
PAR 2020/432 Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-24 2020-04-24
PAR 2020/431 Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-24 2020-04-24
PAR 2020/103 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning miljövetenskap/naturgeografi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/434 Doktorand i pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-24 2020-04-24
PAR 2020/444 Postdoktor i neurokemi Sahlgrenska akademin 2020-04-21 2020-04-21
PAR 2020/337 Biträdande universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-21 2020-04-21
PAR 2019/1200 Postdoktor i praktisk filosofi inom Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) Humanistiska fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/347 Doktorandplats i sociologi (inom projektet Fattigdomsfällor i Afrika) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-21 2020-04-21
PAR 2019/1471 Doktorand i artificiell intelligens och politiskt språk inom GRIPES-projektet Humanistiska fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/435 Studentmedarbetare Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket 2020-04-19 2020-04-19
PAR 2020/440 Adjungerad adjunkt i kostvetenskap med inriktning mot hem- och konsumentkunskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-20 2020-04-20
PAR 2020/439 Infrastrukturarkitekt Gemensamma förvaltningen 2020-04-20 2020-04-20
PAR 2020/361 Postdoktor inom vårdvetenskap Sahlgrenska akademin 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/342 1 Utbildningsplats till forskarutbildningen i miljövetenskap Handelshögskolan 2020-04-21 2020-04-21
PAR 2020/429 Doktorand i molekylär mikrobiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-05-11 2020-05-11
PAR 2020/437 Institutionstekniker för sommararbete Sahlgrenska akademin 2020-04-17 2020-04-17
PAR 2020/430 Adjungerad universitetsadjunkt inriktning VFU, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-17 2020-04-17
PAR 2020/428 Forskningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-04-17 2020-04-17
PAR 2020/433 Biträdande forskare (Mjukvaruutvecklare/Analytiker) Sahlgrenska akademin 2020-04-17 2020-04-17
PAR 2020/421 Personaladministratör Sahlgrenska akademin 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/251 Postdoktor i antik och medeltida filosofi och klassisk filologi Humanistiska fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/425 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-17 2020-04-17
PAR 2020/309 Forskare i hydrogeologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-09 2020-04-09
PAR 2020/426 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/390 Amanuens Sahlgrenska akademin 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/423 Biträdande forskare, gärna med BMA-kompetens Sahlgrenska akademin 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/402 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/346 Doktorandplats med slutmål i licentiatexamen i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap (bildpedagogik och slöjdpedagogik) Konstnärliga fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/409 Biträdande forskare, gärna med BMA-kompetens Sahlgrenska akademin 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/422 Biomedicinsk analytiker/forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/393 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/419 Forskningsingenjör med inriktning mot AI, visualisering och bildigenkänning Humanistiska fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/394 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/420 Bioinformatiker (Biträdande forskare, forskare) Sahlgrenska akademin 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/368 Adjungerad universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap (en eller flera) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/373 Adjungerad universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete (en eller flera) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/401 Forskare Handelshögskolan 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/416 Bioinformatiker/Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/348 Utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-16 2020-04-16
PAR 2020/411 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/282 Biträdande universitetslektor i bioinformatik med inriktning mot molekylära livsvetenskaper Naturvetenskapliga fakulteten 2020-05-10 2020-05-10
PAR 2020/410 Labb- och fältassistenter Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/381 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/391 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/285 Pedagogisk utvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/284 Pedagogisk utvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/407 Postdoktor i beroendefarmakologi Sahlgrenska akademin 2020-05-24 2020-05-24
PAR 2020/392 Universitetsadjunkt i vårdvetenskap Sahlgrenska akademin 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/405 Universitetsadjunkt i konsthantverk med inriktning Textil – Kropp - Rum Konstnärliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/404 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2020-04-09 2020-04-09
PAR 2020/403 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2020-04-13 2020-04-13
PAR 2020/387 Projektassistent Handelshögskolan 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/400 Projektassistent för kortare arbeten i laboratoriet och fält under 2020 Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-12 2020-04-12
PAR 2020/399 Kock Tjärnö Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-23 2020-04-23
PAR 2020/398 Studentassistenter till Blockchain Lab 2020 IT-fakulteten 2020-04-09 2020-04-09
PAR 2020/395 Postdoktor i Formella metoder IT-fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/389 Provutvecklare Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/378 Adjungerad adjunkt i Pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/325 Forskare i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/380 Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård Sahlgrenska akademin 2020-04-08 2020-04-08
PAR 2020/26 Forskare i beräkningsbiologi / molekylär fylogenetik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-13 2020-04-13
PAR 2020/27 Postdoktor i biodiversitetsforskning / beräkningsbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-13 2020-04-13
PAR 2020/364 Forskningsbiträde inom pollenanalys Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-19 2020-04-19
PAR 2020/385 Adjungerad universitetslektor Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-09 2020-04-09
PAR 2020/388 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-09 2020-04-09
PAR 2020/386 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-09 2020-04-09
PAR 2020/178 Dataansvarig till Statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/372 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-04-08 2020-04-08
PAR 2020/371 Doktorandplats i projekt: Gothenburg Longitudinal study of Development (GoLD) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/366 Vikarierande universitetsadjunkt i undersökande journalistik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-04-10 2020-04-10
PAR 2020/360 Postdoktor i biomarkörer vid epilepsi Sahlgrenska akademin 2020-05-01 2020-05-01
PAR 2020/350 Doktorand i topologiska felkorrektionskoder för kvantdatorer Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/349 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-10 2020-04-10
PAR 2020/313 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, med förstärkt forskningstid i två år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/314 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, svenska, samhällsorienterande ämnen, eller naturvetenskap och teknik, med förstärkt forskningstid i två år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/305 Universitetslektor i pedagogiskt arbete, med förstärkt forskningstid i två år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/311 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska, med förstärkt forskningstid i två år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/310 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling, med förstärkt forskningstid i två år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/299 Universitetslektor i ämnesdidakik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, med förstärkt forskningstid i två år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/297 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik (en eller flera) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/283 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot kemi (en eller flera) Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-27 2020-04-27
PAR 2020/256 Doktorand i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2019/1617 Professor i klinisk cancerepidemiologi förenad med befattning som överläkare Sahlgrenska akademin 2020-05-08 2020-05-08
PAR 2020/241 Doktorand i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/250 Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/252 Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/255 Doktorand i pedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/111 Två doktorander i pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/110 Doktorand i Pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-14 2020-04-14
PAR 2020/274 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-20 2020-04-20
PAR 2020/287 Postdok i Europaforskning (1-2 tjänster) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-05-04 2020-05-04
PAR 2020/265 Universitetslektor i pedagogik, med förstärkt forskningstid i tre år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/266 Universitetslektor i pedagogik, med förstärkt forskningstid i tre år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/267 Universitetslektor i pedagogik, med förstärkt forskningstid i tre år Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/229 Biträdande universitetslektor i bioinformatik med inriktning mot translationell medicin Sahlgrenska akademin 2020-05-10 2020-05-10
PAR 2020/228 Biträdande universitetslektor i translationell molekylär medicin Sahlgrenska akademin 2020-05-10 2020-05-10
PAR 2020/234 Doktorand i Formella metoder, LegalTech IT-fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/220 Universitetslektor i matematik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2020/215 Postdoktor i miljöekonomi Handelshögskolan 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/216 Postdoc: Modellering av arters expanderande utbredningsgränser i marina miljöer Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2019/1455 Professor i konsthantverk med inriktning keramikkonst Konstnärliga fakulteten 2020-04-20 2020-04-20
PAR 2020/210 Doktorand i molekylär ekologi hos platta ostron Naturvetenskapliga fakulteten 2020-04-19 2020-04-19
PAR 2020/214 Professor i pedagogik, med särskilt uppdrag knutet till Universeum Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2019/1592 Postdoktor i datalingvistik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2020-04-30 2020-04-30