Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2020/76 Projektledare för Tillverka i trä Konstnärliga fakulteten 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/71 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin 2020-02-11 2020-02-11
PAR 2020/8 Doktorand i Software Testing, focusing on Search-Based Test Generation IT-fakulteten 2020-02-09 2020-02-09
PAR 2020/67 Universitetsbibliotekarie visstidsanställning Universitetsbiblioteket 2020-02-02 2020-02-02
PAR 2020/44 Postdoktor i Molekylär hjärnavbildning / Medicinsk bildanalys Sahlgrenska akademin 2020-02-10 2020-02-10
PAR 2020/68 Universitetsbibliotekarie vikariat Universitetsbiblioteket 2020-02-02 2020-02-02
PAR 2019/1701 Postdoktor Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-09 2020-02-09
PAR 2020/64 Personaladministratör Sahlgrenska akademin 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2020/63 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/55 Administratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2020/58 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/59 Universitetsadjunkt i musikalisk gestaltning med inriktning interpretation - trumpet och ensemble Konstnärliga fakulteten 2020-02-20 2020-02-20
PAR 2020/43 Administrativ assistent Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/12 Fyra doktorandtjänster i pedagogik m.fl ämnen Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-03-09 2020-03-09
PAR 2020/50 Fastighets- och servicechef Gemensamma förvaltningen 2020-02-07 2020-02-07
PAR 2020/41 Utbildningsadministratör 75 %, vikariat Humanistiska fakulteten 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/40 Kommunikatör 50 % Humanistiska fakulteten 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2020/52 Lokalvårdare Gemensamma förvaltningen 2020-01-30 2020-01-30
PAR 2019/1592 Postdoktor i datalingvistik, en eller flera Humanistiska fakulteten 2020-04-30 2020-04-30
PAR 2020/49 Fakultetssekreterare (vikariat) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2019/1642 Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, i den nationella forskarskolan Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-03-31 2020-03-31
PAR 2020/48 Projektkoordinator Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-02 2020-02-02
PAR 2020/45 Objektspecialist för studieadministrativa system Gemensamma förvaltningen 2020-02-06 2020-02-06
PAR 2019/1671 Forskningssamordnare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-01-22 2020-01-22
PAR 2020/46 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2020-02-05 2020-02-05
PAR 2020/37 Ekonomicontroller Gemensamma förvaltningen 2020-02-05 2020-02-05
PAR 2020/36 Postdoktor i molekylär fettcellsmetabolism Sahlgrenska akademin 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2019/1537 Universitetslektor i arbetsterapi Sahlgrenska akademin 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2020/32 Biträdande forskare till forskningsprojekt på JMG Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-05 2020-02-05
PAR 2019/1253 Professor i läkemedelskemi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-15 2020-02-15
PAR 2019/1537 Universitetslektor i arbetsterapi Sahlgrenska akademin 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1621 Administratör till Centrum för Global HRM Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2020/5 Utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-12 2020-02-12
PAR 2020/31 Projektassistent, sediment och däckspartiklar Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2020/39 Konferensvärd Gemensamma förvaltningen 2020-01-28 2020-01-28
PAR 2020/16 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2020/33 Forskare, 50% Sahlgrenska akademin 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2020/14 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2020/25 Universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa Sahlgrenska akademin 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2019/1620 Doktorandplats i sociologi (inom forskningsprojekt) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-27 2020-02-27
PAR 2020/3 Personalhandläggare, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-03 2020-02-03
PAR 2020/23 Biträdande forskare (Palmqvist) Sahlgrenska akademin 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2020/15 Juridiska institutionen söker forskningsassistent Handelshögskolan 2020-01-22 2020-01-22
PAR 2020/24 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2020/7 Forskningsbiträde inom akvakultur Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2020/22 Kock Gemensamma förvaltningen 2020-01-24 2020-01-24
PAR 2019/1614 Fakultetssekreterare Sahlgrenska akademin 2020-01-28 2020-01-28
PAR 2020/11 Forskningsbiträde i ekonomisk historia Handelshögskolan 2020-01-30 2020-01-30
PAR 2020/10 Kock Gemensamma förvaltningen 2020-01-24 2020-01-24
PAR 2019/1583 Doktorand i atom- och molekylfysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-24 2020-01-24
PAR 2019/1282 Kvalitetssamordnare till Handelshögskolan Handelshögskolan 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2020/13 Projektledare med fokus på internationella projekt och nätverk Gemensamma förvaltningen 2020-01-30 2020-01-30
PAR 2020/9 Forskare Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1629 Postdoktoral forskare – Effekter av klimatförändringar och biodiversitet på experimentella sjögräsekosystem Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-09 2020-02-09
PAR 2019/1712 Kommunikatör Gemensamma förvaltningen 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1432 Universtietslektor i biologisk fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1619 Biträdande forskare, timanställning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-01-23 2020-01-23
PAR 2019/1658 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2019/1511 Doktorand i marin kemisk ekologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2019/1702 Universitetsadjunkt i konsthantverk med inriktning Textil - Kropp - Rum Konstnärliga fakulteten 2020-01-24 2020-01-24
PAR 2019/1677 Doktorandanställning i socialantropologi (projekt) Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1654 Postdoktor i molekylär neurovetenskap Sahlgrenska akademin 2020-01-26 2020-01-26
PAR 2019/1672 Doktorandanställning i socialantropologi Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1668 Forskningsbiträde i projekt om överbefolkning och ekologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-24 2020-01-24
PAR 2019/1648 Doktorand i freds- och utvecklingsforskning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-17 2020-02-17
PAR 2019/1469 Universitetslektor i matematisk statistik (data science) Naturvetenskapliga fakulteten 2020-02-29 2020-02-29
PAR 2019/1613 Doktorand i medicinsk vetenskap - Virologi Sahlgrenska akademin 2020-02-13 2020-02-13
PAR 2019/1428 Postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2020-01-27 2020-01-27
PAR 2019/1608 Doktorandplatser i musikpedagogik med inriktning mot samhälle och inkludering Konstnärliga fakulteten 2020-03-02 2020-03-02
PAR 2019/1605 Universitetslektor i onkologi med inriktning immunonkologi, förenad med befattning som specialistläkare Sahlgrenska akademin 2020-02-14 2020-02-14
PAR 2019/1476 Gästprofessor i global hållbar utveckling med inriktning mot hälsa och välbefinnande Sahlgrenska akademin 2020-02-11 2020-02-11
PAR 2019/1556 Doktorandplats i informatik IT-fakulteten 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1572 Doktorandplats i informatik IT-fakulteten 2020-01-29 2020-01-29
PAR 2019/1508 3-4 doktorandtjänster i Statsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-02-04 2020-02-04
PAR 2019/1471 Doktorand i artificiell intelligens och politiskt språk inom GRIPES-projektet Humanistiska fakulteten 2020-04-15 2020-04-15
PAR 2019/1318 Doktorand i fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2019/1581 Forskare Sahlgrenska akademin 2020-12-17 2020-12-17
PAR 2019/1578 Doktorand i cellbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-31 2020-01-31
PAR 2017/1428 Biträdande universitetslektor i teoretisk laser-plasmafysik Naturvetenskapliga fakulteten 2020-01-24 2020-01-24
PAR 2019/1467 3-6 utbildningsplatser till forskarutbildningen i nationalekonomi Handelshögskolan 2020-02-01 2020-02-01