Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2019/561 Forskare i fotonuppkonventering Naturvetenskapliga fakulteten 2019-05-14 2019-05-14
PAR 2019/591 AV-samordnare/AV-tekniker Gemensamma förvaltningen 2019-05-12 2019-05-12
PAR 2019/573 Utbildningsassistent i GIS Naturvetenskapliga fakulteten 2019-05-07 2019-05-07
PAR 2019/585 Skrivningsvakter Naturvetenskapliga fakulteten 2019-05-07 2019-05-07
PAR 2019/492 Vikarierande universitetslektor i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-10 2019-05-10
PAR 2019/542 Forskare i offentlig förvaltning med inriktning mot lokal politik och förvaltning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-05-14 2019-05-14
PAR 2019/588 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-05-09 2019-05-09
PAR 2019/587 Utbildningshandläggare Gemensamma förvaltningen 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/568 Forskare inom bioinformatik Sahlgrenska akademin 2019-05-09 2019-05-09
PAR 2019/328 Postdoc i teoretisk laser-plasma Naturvetenskapliga fakulteten 2019-06-11 2019-06-11
PAR 2019/537 Studieadministratör Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/586 Biträdande forskare (Mjukvaruutvecklare/analytiker) Sahlgrenska akademin 2019-05-07 2019-05-07
PAR 2019/584 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-05-08 2019-05-08
PAR 2019/583 Administrativ assistent Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-10 2019-05-10
PAR 2019/582 Universitetsbibliotekarie vikariat Universitetsbiblioteket 2019-05-06 2019-05-06
PAR 2019/580 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-05-08 2019-05-08
PAR 2019/455 Universitetsadjunkt i psykologi inom området utvärderingsmetodik Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-05-01 2019-05-01
PAR 2019/126 Forskningsingenjör till Institutionen för kemi och molekylärbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-05-08 2019-05-08
PAR 2019/581 Tandtekniker Sahlgrenska akademin 2019-05-07 2019-05-07
PAR 2019/3 Doktorand i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-17 2019-05-17
PAR 2019/426 Postdoktor i metabol fysiologi Sahlgrenska akademin 2019-05-07 2019-05-07
PAR 2019/574 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-05-08 2019-05-08
PAR 2019/575 Forskare, Core Facilities Sahlgrenska akademin 2019-05-06 2019-05-06
PAR 2019/559 Studievägledare 75 % Humanistiska fakulteten 2019-05-07 2019-05-07
PAR 2019/569 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-05-08 2019-05-08
PAR 2019/254 Professor i registerforskning Sahlgrenska akademin 2019-05-27 2019-05-27
PAR 2019/502 Ledningssamordnare Gemensamma förvaltningen 2019-04-24 2019-04-24
PAR 2019/556 Postdoktor i analytisk kemi med nano carbon elektroder Naturvetenskapliga fakulteten 2019-05-06 2019-05-06
PAR 2019/567 Ekonomiadministratör Sahlgrenska akademin 2019-05-03 2019-05-03
PAR 2019/566 Projektledare fartyg Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/479 Universitetsadjunkter i kommunikation, 1–3 st IT-fakulteten 2019-05-06 2019-05-06
PAR 2019/560 Administratör Nationella enheter 2019-04-26 2019-04-26
PAR 2019/562 Internationell handläggare med fokus på personalmobilitet Gemensamma förvaltningen 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/555 Universitetsadjunkt i modern och nutida dans Konstnärliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/451 Studentmedarbetare till universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket 2019-04-24 2019-04-24
PAR 2019/558 Provutvecklare moderna språk Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/288 Biträdande forskare inom cancerforskning med radioaktiva läkemedel Sahlgrenska akademin 2019-05-03 2019-05-03
PAR 2019/289 Forskare inom cancerforskning med radioaktiva läkemedel Sahlgrenska akademin 2019-05-03 2019-05-03
PAR 2019/553 Projektsamordnare Sahlgrenska akademin 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/552 Ekonomiadministratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/511 Programsamordnare till statsvetenskapliga institutionen och V-Dem Institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/541 Amanuens Sahlgrenska akademin 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/550 Postdoktor Personcentrerad vård Sahlgrenska akademin 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/532 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/510 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/453 Administrativ assistent till forskningsledare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/465 Programsamordnare till statsvetenskapliga institutionen och GLD Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/310 Biträdande universitetslektor i ekonomisk geografi Handelshögskolan 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/439 Postdoktor i psykisk hälsa i arbetslivet Sahlgrenska akademin 2019-05-01 2019-05-01
PAR 2019/545 Biträdande forskare i hälsovetenskaplig statistik och hälsoekonomi Sahlgrenska akademin 2019-05-01 2019-05-01
PAR 2019/539 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-05-01 2019-05-01
PAR 2019/528 Postdoktor i psykisk hälsa och social trygghet i arbetslivet Sahlgrenska akademin 2019-05-01 2019-05-01
PAR 2019/547 Forskningsdatarådgivare Nationella enheter 2019-04-26 2019-04-26
PAR 2019/546 Universitetslektor i musikdramatik med inriktning mot teori och lärande - operahistoria Konstnärliga fakulteten 2019-05-01 2019-05-01
PAR 2019/409 Personaladministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/538 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/536 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/534 Projektassistent Sahlgrenska akademin 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/473 Universitetslektor i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/460 Adjungerad lärare i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/470 Universitetsadjunkt i pedagogik Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/484 Biträdande forskare, timanställning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/497 Arabisktalande adjunkt till Snabbspår för lärare och förskollärare Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/533 Brandskyddssamordnare (SBA Samordnare) Gemensamma förvaltningen 2019-05-07 2019-05-07
PAR 2019/535 Universitetsadjunkt i musikalisk gestaltning med inriktning interpretation - tuba och ensemble Konstnärliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/308 Administratör Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/52 Postdoc i marin populationsgenomik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/530 Forskare i marin utvecklingsbiologi och genomik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-28 2019-04-28
PAR 2019/512 Postdoktor till statsvetenskap med fokus på Varieties of Democracy Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-04-28 2019-04-28
PAR 2019/507 Tentamensadministratör Gemensamma förvaltningen 2019-04-28 2019-04-28
PAR 2019/529 Servicesamordnare/arbetsledare vaktmästeri Gemensamma förvaltningen 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/371 Universitetsadjunkt i konsthantverk med inriktning Textil - Kropp - Rum Konstnärliga fakulteten 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2017/1427 Universitetslektor i Fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/525 Personaladministratör Humanistiska fakulteten 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/431 Postdoktor i genomik- och proteomik-baserade analyser av antimikrobiell resistans vid infektionssjukdom Sahlgrenska akademin 2019-04-26 2019-04-26
PAR 2019/482 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/526 Forskare, 20%, institutionen för odontologi Sahlgrenska akademin 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/505 Forskare Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/523 Kostymmästare Konstnärliga fakulteten 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/509 Biträdande forskare i mykologi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-28 2019-04-28
PAR 2019/493 Adjungerad adjunkt i kostvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/491 Vikarierande universitetsadjunkt i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/490 Vikarierande universitetslektor i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/488 Adjunerad universitetsadjunkt i Idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/487 Adjungerad adjunkt i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/468 Vikarierande universitetsadjunkt i idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/494 Doktorand i molekylärbiologi Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-26 2019-04-26
PAR 2019/475 Biträdande forskare till V-Dem Institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-04-26 2019-04-26
PAR 2019/452 Forskningsingenjör Osmo-reglerade geners hos den euryhalina havstulpanen Balanus improvisus Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/417 Gästföreläsare i design till fristående kurser "Att bilderboksberätta" och "Bild och berättande" Konstnärliga fakulteten 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/518 Studieadministratör Handelshögskolan 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/367 Projektsamordnare Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/495 Doktorand i biokemi och biofysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/496 Doktorand i biokemi och biofysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/516 Forskningsingenjör, strukturell analys av seriekristallografidata Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/515 Forskningsingenjör, strukturell analys av seriekristallografidata och mikrokristalltillväxt Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/258 Forsakare i ultrasnabb magnetoplasmonik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/372 Forskare i teoretisk laser-plasma Fysik Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/275 Köksbiträde, 20% tillsvidare, start snarast Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-24 2019-04-24
PAR 2019/362 Forskare inom miljöövervakning av plankton Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-24 2019-04-24
PAR 2019/393 Forskare inom miljöövervakning av plankton Naturvetenskapliga fakulteten 2019-04-24 2019-04-24
PAR 2019/194 Systemutvecklare Gemensamma förvaltningen 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2018/1770 Senior webbutvecklare Gemensamma förvaltningen 2019-04-29 2019-04-29
PAR 2019/345 Doktorand i medicinsk vetenskap - Immunterapi i cancer Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/353 Doktorand i medicinsk vetenskap - Statistisk modellering inom neonatologi Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/355 Doktorand i vårdvetenskap - Familjestöd vid glioblastom Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/350 Doktorand i medicinsk vetenskap - Aspekter av kostinterventioners effekt vid irritable bowel syndrome (IBS) Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/354 Doktorand i medicinsk vetenskap - Translationell bröstcancerforskning Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/349 Doktorand i medicinsk vetenskap - B-cellsutveckling i människa Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/346 Doktorand i medicinsk vetenskap - Mammans D-vitaminstatus och barnets hälsa Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/352 Doktorand i medicinsk vetenskap - Kemogenetiskt reglering av kroppsvikt Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/348 Doktorand i medicinsk vetenskap - Tarmfloran och gallsyror Sahlgrenska akademin 2019-04-25 2019-04-25
PAR 2019/325 Studieadministratör, vikariat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2018/1532 Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien Sahlgrenska akademin 2019-06-17 2019-06-17
PAR 2019/244 Postdoktor, en eller flera, i datalingvistik Humanistiska fakulteten 2019-05-15 2019-05-15
PAR 2019/358 Doktorand i medicinsk vetenskap - Folkhälso- och klinisk epidemiologi Sahlgrenska akademin 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2019/252 1-2 universitetslektorer i ekonomisk historia Handelshögskolan 2019-05-08 2019-05-08
PAR 2018/817 Professor i dermatologi och venereologi, förenad med befattning som överläkare i hud- och könssjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PAR 2018/817 Sahlgrenska akademin 2019-05-23 2019-05-23
PAR 2018/1810 Universitetslektor i dermatologi och venereologi, förenad med befattning som överläkare i hud- och könssjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PAR 2018/1810 Sahlgrenska akademin 2019-05-23 2019-05-23
PAR 2019/277 Doktorand i praktisk filosofi med inriktning mot bioetik, antibiotikaresistens och miljö Humanistiska fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2018/1809 Professor i anestesiologi och intensivvård, förenad med befattning som överläkare i anestesi och intensivvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PAR 2018/1809 Sahlgrenska akademin 2019-05-23 2019-05-23
PAR 2018/1444 Professor i handkirurgi, förenad med befattning som överläkare i handkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PAR 2018/1444 Sahlgrenska akademin 2019-05-23 2019-05-23
PAR 2019/388 Postdoktor (2 år) inom forskningsprojektet: Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet Samhällsvetenskapliga fakulteten 2019-04-30 2019-04-30
PAR 2019/216 Doktorand i vårdvetenskap - Överföring till vuxensjukvård vid typ 1 diabetes Sahlgrenska akademin 2019-05-02 2019-05-02
PAR 2018/1445 Professor i kirurgi, kärlkirurgi, ortopedi eller anestesi och intensivvård med inriktning traumatologi, förenad med befattning som specialist- eller överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PAR 2018/1445 Sahlgrenska akademin 2019-05-02 2019-05-02