Universitetslektor i interaktionsdesign

Referensnummer PAR 2024/704

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en eller flera universitetslektorer i interaktionsdesign specialiserad på tangible prototypes med särskilt fokus på undervisning, men där möjligheter finns för pedagogisk utveckling och forskning. Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 270 anställda från 50 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Anställningen är placerad vid Institutionen för data- och informationsteknik, med Göteborgs universitet som arbetsgivare. 

Du kommer att arbeta på avdelningen för Interaktionsdesign och Software Engineering, som har en av landets större enheter inom interaktionsdesign. Enheten är tvärvetenskaplig med ca 20 forskare inom områden som människa-robotinteraktion, datorteknikestetik, informationsvisualisering, inkluderande design, intelligenta gränssnitt, datorspeldesign, interaktion inom konst och musik, och tangible interfaces. Enheten är ansvarig för ett 20-tal kurser, huvudsakligen på masternivå, och driver även två masterprogram: Interaction Design & Technologies och Game Design & Technology.

Anställningen handlar huvudsakligen om undervisning, men innehåller även tid för pedagogiskt utvecklingsarbete och potentiellt även för forskning relaterad till undervisningen. God kännedom om relevant och aktuell forskning är viktig, då vår undervisning alltid ska vara nära kopplad till forskningsfronten. De huvudsakliga forskningsområdena av relevans för anställningen är pedagogisk forskning och forskning relaterad till anställningens undervisningsämne.

Institutionen välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi är en mansdominerad arbetsplats med många seniora medarbetare, därför arbetar vi aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi är en föräldravänlig organisation och arbetar hårt för att möjliggöra en god balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Vi ser fram emot att välkomna dig som en ny och engagerad medlem av våra ledande akademiska lärarlag.

Vi söker nu efter en person som har kompetens inom minst ett av följande delområden:

 • Maker space prototyping
 • Inbäddade teknologier och sensorer
 • Tangible interaction
 • Speldesign och spelteknologier
 • Mobila system
 • Artificiell intelligens 

Ämne 

Interaktionsdesign

Ämnesbeskrivning 

Anställningen inom interaktionsdesign är inriktad mot tangible prototypes med fokus på undervisning och pedagogisk utveckling. Vårt samhälle är idag präglat av interaktiva teknologier, varav många har blivit en avgörande del av vår vardag. Effektiv, fyllig och väldesignad interaktion mellan människor och enkla såväl som komplexa teknologier är avgörande inom många områden i samhället – för vårt välmående, för produktivitet, säkerhet, inkludering och nöje. Interaktionsdesign handlar om att förstå metoderna, teknologierna, etiken och estetiken bakom utformningen av sådana interaktioner. 

Arbetsuppgifter 

Vi erbjuder en anställning med tyngdpunkt på utbildning, som utöver undervisning och studenthandledning lämnar stort utrymme för pedagogisk utveckling, forskning och personlig utveckling, inom utbildning och i övrigt. Vi söker en person som starkt kan bidra till institutionens strävan att bedriva utbildning och forskning på högsta internationella nivå. Följande kommer att utgöra dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Din huvudsakliga verksamhet kommer att bestå av undervisning och handledning i de kurser och program som ges av enheten.
 • Du kommer att ta ansvar för ledning och utveckling av utbildningsaktiviteter, och mer generellt för att främja spetskompetens inom utbildning både inom institutionen och på universitetet generellt. Detta kan även omfatta pedagogisk utveckling och forskning inom utbildningsområdet, som kan finansieras inom ramen för denna anställning.
 • Du förväntas också delta i planeringen av undervisning och utveckling av kurser och kurskluster, handleda examensarbeten på olika nivåer samt delta i annan verksamhet vid institutionen.
 • Du uppmuntras att samarbeta med det omgivande samhället, till exempel i samarbetsprojekt och i populärvetenskaplig verksamhet.
 • Egen forskning och forskningshandledning är möjlig och uppmuntras i den mån externa forskningsmedel finns tillgängliga.

Fördelningen mellan undervisning och pedagogisk utveckling inom tjänsten är 75%/25%.

Mer specifikt kommer du att undervisa på masterprogrammen och kurserna inom Interaktionsdesign, i ämnen såsom prototyping, inbäddade teknologier och sensorer, tangible interaction, speldesign och spelutveckling. Du kommer aktivt att delta i utvecklingen av dessa kurser och program. Handledning av projekt och examensarbeten ingår också i dina arbetsuppgifter.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i ett ämne relaterat till interaktionsdesign, samt har dokumenterad undervisningserfarenhet inom de ämnen som definierar tjänsten eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Ansökningarna kommer i första hand bedömas baserat på pedagogiska meriter och potential, i andra hand på vetenskapliga meriter.

Ett krav är att du har djupa kunskaper inom Interaktionsdesign, särskilt inom delområdena prototyping, inbäddade teknologier och tangible interaction. Dessutom är väldokumenterad relevant undervisningserfarenhet och pedagogisk skicklighet på högskolenivå ett krav.

God kunskap om aktuell forskning är också ett krav, eftersom vår undervisning syftar till att vara väl kopplad till forskningsfronten. Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ägnas särskild uppmärksamhet åt forskning dokumenterad genom högkvalitativa publikationer.

Ytterligare krav är förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, liksom förmåga att positivt bidra till arbetsmiljön.

Visad excellens inom undervisning samt erfarenhet och förtrogenhet med kursutveckling och/eller programledning är meriterande. Pedagogiska meriter ska vara väl dokumenterade; både omfattning och kvalitet ska kunna bedömas. Särskild vikt läggs vid förmågan att planera och undervisa i kurser inom ämnesområdet. Handledning på alla nivåer är också meriterande.

Dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning efter doktorsexamen, internationellt vetenskapligt samarbete, samt förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens är även det meriterande.

Praktisk och industriell erfarenhet inom ämnet är meriterande.

Du är mycket bekväm med engelska i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande.

Kurser i högskolepedagogik om minst 15 hp eller motsvarande kompetens krävs för anställningen. Om detta saknas vid anställningen förväntas arbetstagaren skaffa sig en sådan utbildning inom ett år.

Efter en viktad bedömning av meriter och utvecklingspotential inom alla områden, kommer vi att välja ut den eller de kandidater som bedöms ha de bästa kvalifikationerna för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samarbeta med övrig personal, samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100%, heltid

Placering: Data- och informationsteknik, Avdelningen för Interaktionsdesign och Software Engineering

Tillträde: 2025-01-01, eller enligt överenskommelse 

Tillsättningsförfarande 

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:   

Avdelningschef Eric Knauss, telefon +46 31-772 10 80, eller e-post: eric.knauss@cse.gu.se

Enhetschef Mohammad Obaid, telefon +46 31-772 19 82, eller e-post: mobaid@chalmers.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta:

Personalhandläggare Sanna Staf, telefon +46 31-772 1540, eller e-post or email: sanna.staf@cse.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: IT-fakulteten, Göteborgs universitet, 412 96 Göteborg i 3 exemplar och ska vara inkomna senast 2024-09-04.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Meritförteckning/CV och personuppgifter
 • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
 • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger hur du vill arbeta om du blir erbjuden tjänsten
 • Ett klargörande av inom vilket/vilka av de sex underämnen som listas på sidan 2 din expertis ligger.
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 5 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 5 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
 • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
 • Referenser 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-09-04  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.