Chef Arbetsgivarsektionen till Göteborgs universitet

Referensnummer PAR 2024/696

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Vill du leda en av HR-sektionerna vid ett av Sveriges största lärosäten och därmed vara med och driva den fortsatta utvecklingen av ett högkvalitativt HR-stöd? Här finns nu chansen att få ta vid och fortsätta denna resa tillsammans med ett kompetent och engagerat team.

 

Det finns flera spännande långsiktiga initiativ vid universitetet. Bland annat står det strategiska kompetensförsörjningsarbetet i fokus. Medarbetarnas kompetens och förutsättningar för utveckling är den viktigaste faktorn för utbildning och forskning av högsta kvalitet. Universitetet ska bland annat vidareutveckla hur vi arbetar med meritokratiska processer, karriärvägar och attraktiva erbjudanden för att attrahera, utveckla och behålla starka medarbetare. Universitetet eftersträvar också att vara en attraktiv arbetsplats och studiemiljö för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet och relevans. Viktiga prioriteringar den nästkommande strategiperioden är därför att stärka förmågan att vara en god arbetsgivare och utveckla det partsgemensamma arbetet, öka fokus på friskfaktorer och hälsofrämjande åtgärder.

Har detta betydelse för dig vet vi att du kommer trivas. Välkommen till ett viktigt jobb. 

 

Om Personalenheten

Personalenhetens övergripande uppdrag är stödja universitetets ledning, fakulteter och institutioner i arbetet med att stärka universitetets attraktivitet och förmåga till långsiktig kompetensförsörjning genom att vara ett professionellt och samordnat verksamhetsstöd som erbjuder relevanta tjänster inom HR-området.

Enheten finns organisatoriskt vid Gemensamma förvaltningen och består av 33 medarbetare fördelade på 3 sektioner med olika inriktningar.

 

Ditt uppdrag

Tillsammans med verksamhetsföreträdare, HR-chef, chefskollegor och kunniga medarbetare bidrar du till universitetets strategiska utveckling och fortsätta resan med att vidareutveckla ett professionellt och relevant verksamhetsstöd inom HR-området. Med nyfikenhet och intresse för den akademiska verksamhetens villkor och behov bidrar du tillsammans med dina medarbetare med relevanta och verksamhetsanpassade tjänster inom HR-området.

Med utgångspunkt i universitetets långsiktiga mål och verksamhetens behov bidrar du till och skapar förutsättningar för utveckling och samordning av strategier, avtal och riktlinjer. Du och ditt team arbetar kontinuerligt med att utveckla hur vi utför tjänster inom HR-området. Det kan handla om hur vi vässar vår förmåga till en mer samordnad rådgivning i komplexa HR-frågor, att utveckla konkreta metodstöd eller att förenkla, effektivisera och digitalisera administrativa rutiner där det är möjligt.

Som en del av personalenhetens ledning kommer du att ansvara för interna utvecklingsarbeten som bidrar till att stärka hela enhetens förmåga att leverera tjänster med god kvalitet.

Dina ansvarsområden;

  • Du ansvarar för utveckling och samordning av universitetets arbetsgivarpolitik inom sektionens ansvarsområde
  • Du ansvarar för god kvalitet i leverans av tjänster genom att säkerställa att det finns väl fungerande arbetsformer och samordning med andra relevanta organisatoriska delar.
  • Du ansvarar ytterst för den universitetsgemensamma MBL-organisationen, förhandlingar och upprätthållandet av goda partsrelationer.
  • Du representerar arbetsgivaren i externa nätverk och forum som Arbetsgivarverkets förhandlingschefsnätverk och deltar i internationella samarbeten som tex EUTOPIA.
  • Du är chef med ekonomi, - personal- och arbetsmiljöansvar.
  • Du har särskilda ansvarsområden där du bidrar till enhetens leveransförmåga i stort.

Sektionen består idag av 8 medarbetare – kompetenta handläggare, personalspecialister, utvecklingsledare och jurister. Sektionens arbetsfält spänner över flera områden såsom anställning, pension, arbetsrätt, avtal och villkor, lönebildning, omställning, konsultativ rådgivning, fackliga förhandlingar.

 

Vi erbjuder dig

Det finns gott om intressanta och stimulerande utmaningar och möjligheter vid Göteborgs universitetet – du får ett spännande och utvecklande arbete i en intressant akademisk miljö som borgar för intressanta samtal och utbyten av idéer. Tillsammans med HR-chef och kollegor bidrar du till den strategiska HR-agendan med syfte att stärka universitetets förmåga till kompetensförsörjning. Du blir en del av HR-chefens ledningsgrupp.

Du får bra villkor kring semester, tjänstepension och föräldraledighet. Vi strävar efter att medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder distansarbete upp till 2 dagar i veckan. För att säkerställa tillgänglighet för medarbetare ser vi att du har din bas i Göteborg med omnejd. Personalenheten arbetar idag i lokaler på Rosenlundsgatan 4, 2026 flyttar vi till Rosenlundsgatan 8.

Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid, 100% med placering tills vidare vid Personalenheten. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

 

Din bakgrund

För att trivas och bli framgångsrik i rollen hos oss har du en relevant akademisk utbildning inom HR-området eller närliggande område samt flerårig och bred erfarenhet av och kunskaper inom flertalet av sektionens ansvarsområden. Du har goda kunskaper om den svenska modellen, tillämpning av lag och avtal, förhandlingsvana samt erfarenhet av och förmåga till goda partsrelationer.

Du har god förmåga att på ledningsnivå samordna och bereda arbetsgivarpolitiska förslag och är ett konstruktivt bollplank till medarbetare vad gäller att omsätta strategier till praktiskt stöd för verksamhetens chefer och deras HR-stöd. Du förstår hur utvecklingsarbeten, processer och ärenden löper genom verksamhet och professionsstark organisation, mellan olika beslutsfattare och stödfunktioner, och på vilket sätt HR kan visa relevans genom att förstå verksamheten och dess behov men också att erbjuda relevanta, anpassade och evidensbaserade tjänster och service.

Ditt goda chefs- och ledarskap är väl dokumenterat. I ditt ledarskap står du för omvärldsutblick, helhetssyn och kvalitet, närvaro, tillit och förtroende för medarbetares kompetens och förmåga. Du har god förmåga att tydliggöra och skapa engagemang för mål och inriktning och strävar efter att skapa goda organisatoriska förutsättningar, ett gott arbetsklimat och kollegialt stöd och utbyte.

Du är en skicklig förändringsledare med god förmåga att arbeta långsiktigt mot mål. Ditt inlyssnande sätt, goda omdöme och analytiska förmåga och förmåga att navigera även i svårare uppdrag och ärenden hjälper dig att göra avväganden, prioritera och fatta beslut genom att väga samman information och hänsynstaganden. Ditt arbetssätt präglas av en god förmåga att bygga relationer och på ett pedagogiskt sätt begripliggöra HR-frågor och nå fram med budskap. På svenska uttrycker du dig mycket väl i både tal och skrift och på engelska tillräckligt väl för att kunna delta i internationella samarbeten. Som person har du integritet, är trygg, förtroendeingivande med god förmåga att arbeta mot ett långsiktigt mål.

Det är meriterande med erfarenhet från universitets- och högskolesektorn och av att ha bedrivit ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.

 

Nästa steg

Tillsättningen sker i samarbete med Signpost, som är specialiserade på att rekrytera framgångsskapande chefer och ledare som gör skillnad. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. Tycker du att tjänsten låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan!

Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen. Inklusive kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.

Sista ansökningsdag är 12 augusti 2024 och urval och intervjuer kommer att genomföras efter sista ansökningsdag.

Vill du veta mer innan du skickar din ansökan kan du höra av dig till rekryteringskonsult Anna Rydbacken på 0709-815 873 eller anna.rydbacken@signpost.se.

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.