Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Aggressivt B-cellslymfom

Referensnummer PAR 2024/688

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i medicinsk vetenskap  

Titel på projektet: Interferonstimulerade proteiner vid diffust storcelligt B-cellslymfon - prognos, funktion och behandling

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition finns vid Institutionen för medicin vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Avdelningen bedriver forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus. 

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor Utbildning till att bli forskare | Göteborgs universitet (gu.se)

Arbetsuppgifter   

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Trots framgångar både när det gäller behandling och genetisk klassifikation av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) är det fortfarande mellan 30 och 40 % som dör av sjukdomen. DLBCL är en heterogen sjukdom där både den maligna klonen och tumörmikromiljön bidrar till den varierande kliniska bilden. Komplexiteten kan dock förmodligen inte bara förklaras av genetiska förändringar och det kan också vara svårt att förutsäga om sådana förändringar verkligen påverkar proteinuttryck och därmed tumörcellens egenskaper.

Vi har genom att parallellt studera globalt protein- och genuttryck i tumörvävnad från högriskpatienter funnit överuttryck av interferonstimulerade proteiner, vilket tidigare inte beskrivits vid DLBCL, som ser ut att påverka både prognos och svar på behandling. Interferonstimulerade gener (ISG) spelar en viktig roll i första hand vid antiviral immunitet men de sista åren har det alltmer framkommit att de även kan påverka immunosuppressiva mekanismer vid olika cancerformer och då framkallar både tumörprogression och behandlingsresistens.

Projektets syfte är att testa hypotesen om att interferonstimulerade proteiner har prognostisk betydelse och påverkar uppkomsten av behandlingsresistens vid DLBCL, och de specifika målsättningarna är:

 1. Att undersöka det prognostiska värdet av digital immunhistokemisk analys av interferonstimulerade proteiner i stora patientmaterial.
 2. Att undersöka dessa proteiners funktionella roll vid DLBCL:
  a. genom in vitro-studier i olika DLBCL-cellinjer
  b. genom att kartlägga aktivitet och relevans i associerade signalvägar
  c. genom att undersöka den terapeutiska effekten av blockering/nedreglering av sådana gener/proteiner, som “proof-of-concept” in vivo, i DLBCL-musmodeller.

Sökanden förväntas ha mycket god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift. Vidare bör sökanden kunna arbeta självständigt, ha god organisations- och initiativförmåga samt ett uttalat driv för forskning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.  Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.   

Dokumenterad erfarenhet av experimentella studier i cellkultur är meriterande liksom erfarenhet av  histologiska metoder, RNA/protein-preparation samt kunskap om om PCR- och RNA-sekvensering. Vidare är erfarenhet av arbete med musmodeller meriterande. 

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.     

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Per-Ola Andersson, professor, Institutionen för medicin, 
e-post: per-ola.andersson@medic.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
 • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-25

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.