Postdoktor inom atmosfärkemi

Referensnummer PAR 2024/649

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön.

Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar.

Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom atmosfärsvetenskap.

Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler på Campus Medicinareberget i Göteborg.

Den atmosfärsvetenskapliga gruppen är genom sitt fokus på molekylära kemiska studier av transport- och reaktionsprocesser i atmosfären unik i Sverige. Forskning kring aerosoler är centralt för gruppen, med allt från grundläggande studier av kemiska reaktioner på molekylär nivå till tillämpad forskning, inklusive fältstudier av atmosfäriska processer, deras betydelse för klimatet och för luftkvalitet. Forskningsgruppen har huvudansvaret för en explorativ mätplattform inom infrastrukturen ACTRIS-SWEDEN. För att tillgängliggöra och utveckla användning av infrastrukturen sker en del av gruppens forsknings kopplat till användning av data från högupplöst masspektrometri med kemisk jonisation. Mer om vår forskning finns på hemsidan: https://www.gu.se/en/chemistry-molecular-biology/our-research/atmospheric-science

Arbetsuppgifter 

Forskning inom atmosfärskemi med hjälp av högupplöst masspektrometri med kemisk jonisering. Det övergripande syftet med detta projekt är att kvantifiera, förstå och utveckla verktyg för att beskriva atmosfärisk oxidation av organiska föreningar. Med ett specifikt fokus på oxidation av marina organiska föreningar inkluderar projektet observationer i kustnära stadsområden (dvs design av ett nytt urbant fluxtorn) och i öppet hav (internationell expedition i Atlanten). Dessa observationer kommer i kombination med avancerade mekanistiska laboratoriestudier att fördjupa vår förståelse av oxidation av organiska föreningar och deras potentiella bildning av sekundär organisk aerosol.

Arbetet sker i samarbete med forskare vid Forschungszentrum Jülich och University of Manchester. Experimenten kommer i första hand att utföras med hjälp av vår högupplösta kemisk-joniseringsmasspektrometer med hög upplösning, men kan också dra nytta av den nya explorativa plattformen som använder on-line masspektrometrar inom ACTRIS-Sverige. Förutom att arbeta i Sverige förväntas man delta i våra internationella samarbetsprojekt och kan under begränsad tid ske utomlands (ca veckor till en månad).

Arbetet kan även innefatta kompetensutveckling inom undervisning. 

Kvalifikationer 

Krav för anställningen:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång samt inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområden vid Göteborgs universitet. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om särskilda skäl föreligger (t ex ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter).

Dokumenterad erfarenhet (vetenskapliga publikationer) av forskningsprojekt inom atmosfärskemi med tillämpningar av masspektrometri med kemisk jonisation. 

Meriterande för anställningen:

Tidigare praktisk erfarenheter av att arbeta med FIGAERO-insläppet för karakterisering av ämnen i partikelfas.

Tidigare erfarenhet av utvärderingsverktyg för hantering och utvärdering av stora-datamängder.

Muntlig och skriftlig kompetens i engelska språket.

Anställning 

Anställningen är en visstidsanställning på heltid (100%) under 2 år med placering vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Mattias Hallquist, professor, 031-7869019, hallq@chem.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia på examensbevis
  • Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-05 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.