Forskare i praktisk filosofi med inriktning mot finansiell etik

Referensnummer PAR 2024/681

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom dessa områden.

Forskargruppen i finansiell etik är en mångårig satsning vid institutionen och består av filosofer som studerar etiska och politiska frågeställningar aktualiserade av det finansiella systemet. Gruppen finansieras av löpande externa forskningsprojekt. Mer specifikt är vi för tillfället engagerade i fyra projekt med inriktning på finansmarknadens roll inom hållbar utveckling: Sustainable Finance Lab (Vinnova), Mistra Finance to Revive Biodiversity (Mistra), Science-Based Metrics for Sustainable Finance (Vinnova) samt The Symbolism of Climate-Friendly Financial Decisions (Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse). Forskningsledare är professor Joakim Sandberg.

Ämne 

Praktisk filosofi 

Ämnesbeskrivning 

Finansiell etik är tillämpningen av begrepp, metoder och teorier från praktisk filosofi på frågeställningar som gäller finansiella praktiker och system. Denna anställning gäller mer specifikt frågor om hur finansiella praktiker och system kan och bör bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Arbetsuppgifter 

Anställningen ger innehavaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att utföra forskning inom praktisk filosofi med inriktning mot finansiell etik. Innehavaren förväntas ägna större delen av sin anställning åt forskning inom ramen för de projekt som är aktuella inom forskargruppen i finansiell etik, dvs. med huvudsaklig inriktning mot hållbara finanser. Över tid förväntas han eller hon också bidra till utveckling av nya projekt kring liknande eller angränsande forskningsfrågor. Forskaren skall bidra till vetenskapliga framsteg som presenteras i tidskriftsartiklar eller bokkapitel, samt vid nationella eller internationella konferenser. Arbetet skall ske självständigt där forskaren ska ta ansvar och följa tidsplaner. Vi kommer tillsammans att definiera forskningens inriktning och det är därför viktigt att kunna driva egna forskningsspår samtidigt som man kan bidra till andras forskning.

En del av anställningen kan innefatta andra arbetsuppgifter än forskning, i första hand undervisning, men även ledning, samordning, eller pedagogiskt utvecklingsarbete. Omfattningen på dessa uppgifter bestäms i samråd med forskaren.

Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Forskaren förväntas delta aktivt i forskargruppens aktiviteter samt i ämnets seminarier och konferenser, där arbetsspråket är engelska. 

Kvalifikationer 

För att vara behörig för denna tjänst måste den sökande ha avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Alternativt ha skickat in en färdig avhandling samt ha ett bokat datum för disputation. Ämnesområdet för avhandlingen bör ha relevant anknytning till ämnesbeskrivningen ovan (t.ex. praktisk filosofi, statsvetenskap, nationalekonomi, eller liknande).

Bedömningsgrunder 

Viktigast vid bedömningen av de sökande är deras vetenskapliga skicklighet, där särskild vikt kommer att läggas vid vetenskapliga publikationer och artikelutkast. Vi förväntar oss en excellent förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande, god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, utmärkta färdigheter avseende vetenskaplig kommunikation på engelska, samt ett genuint intresse för att tillämpa filosofiska idéer på aktuella fenomen på finansmarknaden.

Vidare kommer prioritet att ges till sökande vars kompetens eller gärning bidrar till de aktuella forskningsprojekten inriktade på hållbara finanser samt stärker forskargruppen i finansiell etik. Vi kommer att välja den kandidat som, efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår samt att bidra till en positiv utveckling av forskargruppen.
 

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse
 

Tillsättningsförfarande 

Rekryteringsprocessen har följande steg: (1) en vetenskaplig granskning av en extern sakkunnig som utser en tätgrupp, (2) intervjuer av de sökande i tätgruppen, eventuellt via videolänk, samt (3) en slutlig bedömning som görs av en rekryteringsgrupp vid institutionen.
 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi, joakim.sandberg@gu.se.

Har du frågor om ansökan, rekryteringsprocessen eller anställningsvillkor är du välkommen att kontakta Cecilia Groglopo, personalhandläggare, cecilia.groglopo@gu.se
 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

För att ansöka, gå till Göteborgs universitets webbplats för lediga anställningar (https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar), välj annonsen för anställningen och följ länken som är märkt “Ansök” längst ner på sidan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bedömning kommer att ske uteslutande på meriter som är dokumenterade i ansökan samt bifogade till ansökan (ej länkade).

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (i PDF-format):

  1. Förteckning över examina och anställningar (CV)
  2. Personligt brev (maximalt 2 sidor), innehållande beskrivning av tidigare vetenskapligt och pedagogiskt arbete samt hur detta relaterar till finansiell etik
  3. Forskningsplan (maximalt 2 sidor): Om den forskning du skulle vilja bedriva i tjänsten samt hur den relaterar till de aktuella projekten eller inriktningen mot hållbara finanser
  4. Förteckning över åberopade vetenskapliga skrifter (doktorsavhandling, publikationer eller artikelutkast), maximalt 7 st. Bifoga dessa till ansökan.
  5. Doktorsexamensbevis
  6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner
  7. Andra handlingar du önskar åberopa och som kan ha väsentlig betydelse för bedömningen

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Göteborgs universitet, Personalhandläggare FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer på handlingarna. Handlingarna ska vara inkomna senast tre dagar efter sista ansökningsdag, eller avsändaren ska kunna visa att handlingarna postades senast sista dag för elektronisk ansökan.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-15

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.