Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Hjärtgenomik

Referensnummer PAR 2024/673

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i medicinsk vetenskap

Titel på projektet: Genomanalys i det mänskliga hjärtat vid hjärtsvikt

Avdelningen för molekylär och klinisk medicin finns vid Institutionen för Medicin vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Avdelningen bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor Utbildning till att bli forskare | Göteborgs universitet (gu.se)

Arbetsuppgifter   

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projektet "Genomanalys i det mänskliga hjärtat vid hjärtsvikt" avser att fastställa bidrag av somatiska mutationer till hjärtsvikt (HF). HF är en dominerande orsak till död och sjuklighet och som resulterar av att hjärtat inte förmår pumpa tillräcklig volym blod för kroppens behov. Förståelsen av orsaker och mekanismer till HF är begränsad och behandling riktas mot konsekvenserna snarare än orsakerna till HF.

Somatiska DNA mutationer är förändringar i somatiska cellers genomsekvens som undkommer DNA reparationsmekanismer och ackumuleras över individens livstid, vilket resulterar i cellinjer med olika sekvens i vävnader (mosaicism) eller i olika mitokondrier från samma cell (heteroplasmi). Somatiska mutationer kan vara cytotoxiska, resulterande i celldöd, eller medföra funktionella konsekvenser som påverkar vävnadsstruktur eller funktion, som vid cancer, klonal hematopoes eller endokrina adenom. Förekomsten av somatiska DNA mutationer varierar stort mellan celltyper och tidpunkter i utvecklingen. Data på förekomst och landskapet av somatiska mutationer i adulta humanhjärtan saknas, liksom förståelse för dess betydelse vid HF, delvis genom begränsad tillgång till mänsklig hjärtvävnad. Förekomsten kan dock förväntas vara hög givet den massiva genereringen av fria radikaler vid hjärtats metabolism.

Doktoranden kommer att använda helgenomsekvens data från en unik resurs med explanterade hjärtan insamlade från bägge svenska hjärttransplantationscentra (Göteborg och Lund) för att bestämma bidrag av somatiska mutationer i nukleärt och mitokondriellt DNA samt virala sekvenser till HF. Analyser kommer att utnyttja erfarenheter från cancergenomik, med cancer och hematopoetiska genomik experter som bihandledare. Doktoranden kommer således att erhålla bred inblick i genomanalys med applikationer till bägge de dominerande humana sjukdomsgrupperna – hjärtsjukdom och cancer. Uppgifter inkluderar läsning av relevant litteratur, studieplanering, utveckling av analytiska pipelines, och utförande av statistiska analyser. Handledningen kommer att innefatta veckoliga handledarmöten och gruppmöten, journal clubs, och retreats, med ytterligare möten efter behov. Doktoranden kommer att uppmanas att besöka och presentera vid avdelningsseminarier samt nationella och internationella genetiska och kardiovaskulära konferenser.

Projektet kommer att utföras inom den translationella forskningsenhet som leds av professor Gustav Smith och utgå från Wallenberglaboratoriet vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sverige.

Forskargruppen sträcker sig också till Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus, den nationella SciLifeLab infrastrukturen, och till breda internationella samarbeten inklusive med Broad Institute of Harvard and MIT och New York Genome Center. I gruppen ingår experimentella, bioinformatiska och kliniska doktorander, bioinformatiker, forskningssköterskor, postdoktorala och seniora forskare. Forskargruppen värnar om excellent forskning på internationell nivå men också om en god arbetsmiljö som präglas av respekt och hänsyn där vi strävar efter att alla medlemmar ska känna sig delaktiga, stimulerade och stöttade.

Vår forskargrupp söker nu en driven, nyfiken och begåvad kandidat till doktorandprojektet. Det är meriterande om sökande har dokumenterad erfarenhet inom bioinformatik och programmering med R/Python/liknande och erfarenhet av genom eller transkriptom sekvens analys. Särskild vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper inklusive kommunikativa och kollaborativa färdigheter samt vetenskaplig nyfikenhet.  

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.  Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.   

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för Medicin, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.     

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Gustav Smith, professor, Institutionen för Medicin,
e-post: gustav.smith@wlab.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-12

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.