Universitetslektor i oral och maxillofacial kirurgi förenad med anställning som övertandläkare

Referensnummer PAR 2024/667

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för odontologi bedriver utbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker på grund och avancerad nivå, samt kompletterande utbildning av tandläkare med utländsk examen.
Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning inom odontologisk vetenskap samt efterutbildningsaktiviteter.

Avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi bedriver forskning och utveckling inom biomaterialvetenskap, behandling av dentofaciala anomalier och missbildniningar, oral munslemhinneförändringar och oral cancer samt rekonstruktiv käkkirurgi.

Ämne 

Oral och maxillofacial kirurgi.

Ämnesbeskrivning 

Oral och maxillofacial kirurgi är ett ämnesområde som inbegriper diagnostik och behandling av sjukdomar och missbildningar i mun, käkar, ansikte och omgivande vävnader.

Området är under stark expansion och har en tydlig internationell profil med angränsningar till ämnesområdena orofacial medicin, plastikkirurgi och oto- rhino- laryngologi.

Arbetsuppgifter 

Vid institutionen är en universitetslektors arbetsuppgifter främst undervisning på grund-och avancerad nivå liksom forskning och forskningshandledning inom ämnesområdet. Undervisningen sker främst på svenska.

Även handledning av examensarbeten ingår liksom undervisning vid fortbildning. Administrativa uppgifter gällande kursgivning, framtagning av studieplaner och kursplanering ingår.

I tjänsten ingår också att bedriva forskning och aktivt söka finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt.

Aktuell anställning innehåller även samverkansuppdrag att implementera egen forskning i den kliniska tjänstgöringen som övertandläkare inom oral och maxillofacial kirurgi.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8§ får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom vad som av arbetsgivaren bedöms vara ett relevant ämnesområde för aktuell rekrytering samt har visad pedagogisk skicklighet.

Specialistkompetens inom ämnesområdet för anställningen med dokumenterad klinisk erfarenhet krävs, samt tandläkarlegitimation.

Anställningen kräver enligt Socialstyrelsen de för yrket nödvändiga kunskaperna i svenska, danska eller norska språket för att få svensk tandläkarlegitimation. Svenska i tal och skrift är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid tillsättningen kommer i första hand pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att bedömas. Dessa viktas lika. I andra hand kommer klinisk skicklighet liksom administrativ förmåga att bedömas.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas på dokumenterad skicklighet och självständighet i form av erfarenhet av undervisning och kursadministrativt arbete på grund- och avancerad nivå liksom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning inom oral och maxillofacial kirurgi. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt tillmätas dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete inom specialiteten oral och maxillofacial kirurgi samt förmåga till utveckling av det kliniska arbetet och implementering av forskning i kliniken. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande.

Vid tillsättning kommer även vikt att läggas på förmåga till kollegialt samarbete, samverkan internt likväl som externt och ledningsförmåga.

Anställning 

Tillsvidareanställning med omfattning heltid (100%). Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Placering vid institutionen för odontologi. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Lars Rasmusson, professor/ämnesföreträdare oral och maxillofacial kirurgi
tfn 031 786 3214 eller 0707713173
lars.rasmusson@odontologi.gu.se

Peter Lingström, professor/prefekt
tfn 0706585754
peter.lingstrom@odontologi.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Övriga upplysningar

Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor.

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för ansökan: Meritportfölj - Anvisningar för ansökan (läraranställningar).pdf

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas (på svenska eller engelska) 

  • Doktorsexamensbevis
  • Tandläkarlegitimation
  • Bevis specialistkompetens
  • Forskningsplan
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/667 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-31 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.