Universitetslektor i cariologi

Referensnummer PAR 2024/666

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för odontologi bedriver forskning och forskarutbildning i odontologisk vetenskap samt ansvarar för grundutbildningen av tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerstuderande och kompletterande utbildning av tandläkare med utländsk examen. Därutöver bedriver institutionen efterutbildningsaktiviteter. Institutionen samverkar med Folktandvården Västra Götaland i klinisk forskning och i den kliniska delen av grundutbildningen av tandläkare och tandhygienister.

Ämne 

Cariologi.

Ämnesbeskrivning 

Cariologi är ett centralt ämne inom odontologi och omfattar etiologi, patogenes, diagnostik, epidemiologi, prevention och behandling av sjukdomar i tandens hårdvävnad. Det omfattar även rehabilitering av tandvävnad och de material som används.

Arbetsuppgifter 

Som universitetslektor förväntas du att undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera på grund- och avancerad nivå samt att ge handledning av examensarbeten inom tandläkar- och tandhygienistprogrammen.

Deltagande i vidareutbildning och fortbildning, såsom till exempel kurs- och programutvecklingsuppdrag, samt handledning i forskning och forskarutbildning.

I tjänsten ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. Det ingår att aktivt delta och samverka inom institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter.

Anställningen innehåller även administration och samverkansuppdrag, nationellt såväl som internationellt, inom det aktuella ämnesområdet.

Om den sökande inte behärskar svenska ska den ges möjlighet att lära sig svenska inom två år från och med anställningsdatum.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Avlagd doktorsexamen inom vad som av arbetsgivaren bedöms vara ett relevant ämnesområde för aktuell rekrytering och visad pedagogisk skicklighet.

Tandläkarlegitimation.

Om den tillsatta kandidaten vid anställningstillfället inte behärskar svenska ska denna inom en tvåårsperiod tillägna sig detta på sådan nivå som krävs för att kunna undervisa.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

I första hand bedöms vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vilka viktas lika.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning, forskarhandledning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Det kommer fästas särskild vikt vid peer-review granskade publikationer i internationella tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på dokumenterad skicklighet i form av erfarenhet av undervisning, handledning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Erfarenhet av kursutveckling och pedagogiska aktiviteter. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning är önskvärt.

Vid tillsättningen kommer även ledningsförmåga liksom förmåga till samarbete och samverkan samt administrativ skicklighet att beaktas. Erfarenhet av internationellt samarbete är meriterande.

Anställning 

Tillsvidareanställning, med omfattning heltid (100%). Tillträde enligt överenskommelse. Placering vid Institutionen för odontologi.  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Peter Lingström, professor/ämnesföreträdare samt prefekt. 0706-585754, peter. lingstrom@odontologi.gu. se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Övriga upplysningar

Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enighet med beslut av rektor.

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för ansökan: Meritportfölj - Anvisningar för ansökan (läraranställningar).pdf

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas (på svenska eller engelska) 

  • Doktorsexamensbevis
  • Tandläkarlegitimation
  • Forskningsplan
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/666 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.