Doktorandplats i marinbiologi - Utveckla biologiska prognoser för "Digital Twin of the Ocean (DTO)"

Referensnummer PAR 2024/617

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i marinbiologi

Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet har den mest kompletta miljön för marin vetenskap och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Med tillgång till unik infrastruktur och med ett brett vetenskapligt kompetensområde som har en tydlig koppling till samhällets behov och utmaningar, bidrar Institutionens verksamhet till nya lösningar på de globala utmaningarna kring havet.

Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och utveckling relaterat till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som omfattar ämnena marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård och oceanografi och forskningsområdet spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner i Antarktis, Arktis och de stora världshaven, men arbetar också i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett med ett kandidatprogram, tre mastersprogram och en doktorandutbildning inom det marina området.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. Utbildning till att bli forskare | Göteborgs universitet (gu.se)  

 

Ämnesbeskrivning

Institutionen för marina vetenskaper söker nu en doktorand inom programmet “Data-Driven Life Science (DDLS)” och mer specifikt inom temat “Data Driven Evolution and Biodiversity”. Temat Data-Driven Evolution and Biodiversity avser forskning som drar fördel av de massiva dataströmmar som tillhandahålls genom tekniker som högkapacitets-sekvensering av genomer och biomer, kontinuerlig inspelning av video och ljud i naturen, högkapacitets-avbildning av biologiska prover, samt storskalig fjärrövervakning av organismer eller livsmiljöer.

Allmän beskrivning av DDLS-programmet

Data-Driven Life Science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program Data-Driven Life Science (DDLS) syftar till att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom Data-Driven Life Science och att skapa en globalt ledande beräknings- och datavetenskapskapacitet i Sverige. Programmet finansieras med totalt 3,1 miljarder SEK (cirka 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs (KAW) Foundation.

Under 2024 kommer en forskarskola att lanseras inom DDLS med rekrytering av 20 akademiska doktorander och 7 industridoktorander. Under DDLS-programmets gång kommer mer än 260 doktorander och 200 post-doktorer att ingå i forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, samt epidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/

Framtiden för Life Science är datadriven. Vill du vara en del i den utvecklingen? Gå då med oss ​​i detta unika program!

 

Arbetsuppgifter    

I det vetenskapliga uppdraget ingår forskning om ny teknik som genomik och fjärranalys, som möjliggör insamling av stora mängder data. Dessa metoder har lett till ett nytt koncept för ”Digital Twin for the Ocean” (eller ”DTO”) som ett bidrag till FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling. Den som får doktoranplatsen kommer att delta i det multidisciplinära DTO-programmet vid Göteborgs universitet och utveckla scenarier för biologisk mångfald med målet att förutsäga kapacitet och hälsostatus för marina ekosystem. Till skillnad från konventionella simuleringsmetoder som vanligtvis arbetar enbart i virtuella miljöer, kommer DTO:n att aktivt koppla fysiska komponenter (d.v.s. sensordatanätverk) med virtuella applikationer (dvs artificiell intelligens och ekologisk modellering).

Målet med denna doktorandplats är att utveckla epidemiprognoser för marina invasiva arter i europeiska kustvatten genom att skapa modeller för artfördelning och migration, baserade på dataströmmar från eko-genomiska och kamerabaserade sensorsystem. Detta "sensor-till-modellering"-koncept har potential att vidareutvecklas till biologiska prognoser för sällsynta, hotade, kommersiella, eller ekologiska nyckelarter. Det yttersta syftet med simuleringarna är att förstå och förutsäga de komplexa biologiska svaren från marina ekosystem på mänskliga aktiviteter och erbjuda en testbädd för simulering av förvaltningsscenarier. Denna forskning är i linje med de globala hållbarhetsmålen, med fokus på innovativa strategier för marin naturvård och ekosystemförvaltning.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. I utbildningen ska kurser om minst 60 högskolepoäng ingå, fördelade under studietiden och planerade tillsammans med handledare och examinator.        

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå. Anställningen förlängs med motsvarande tid.  

  

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

 

Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen

*Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är biologi eller annat närliggande område.

  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Vid bedömning anses följande vara väsentligt:

 • flytande engelska i tal och skrift
 • läsa och skriva akademiska texter

Vid bedömning anses följande vara meriterande:

 • kunskaper i bioinformatik, särskilt R och/eller python
 • tidigare forskningserfarenhet av genetisk övervakning och/eller ekologisk forskning med genetiska data
 • tidigare erfarenhet av maskininlärning, artificiell intelligens, computer vision eller datavetenskap
 • tidigare erfarenhet av ekologisk modellering
 • erfarenhet av att arbeta i internationella forsknings- och infrastrukturprogram
 • erfarenhet av bearbetning och/eller hantering av big data
 • erfarenhet av att utveckla och/eller använda beräkning- och arbetsflöden

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning, 4 år.
Omfattning: Heltid, 100%.
Plats: Tillsvidare vid Institutionen för marina vetenskaper i Göteborg. 
Första anställningsdag: Enligt överenskommelse, dock senast 2024-10-01 

  

Tillsättningsförfarande   

De högst rankade sökande kommer att kallas till intervju inom fem veckor från sista ansökningsdag. Den eller de slutliga kandidaterna kommer att väljas i direkt samråd med representanter från DDLS-programmet.  

 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Om du har några frågor, vänligen kontakta:

Matthias Obst, Institution för marina vetenskaper

matthias.obst@marine.gu.se

Tel: 0766183827  

  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Följande ska ingå i ansökan:

 • Ett kort följebrev på engelska som beskriver den sökandes motivering för tjänsten, hur den sökande uppfyller bedömningskriterierna och hur ansökan matchar med det föreslagna arbetet (max en A4-sida)
 • En intygad lista över kvalifikationer (CV)
 • Examinationsbevis och betygsutskrift av kurser
 • Relevanta publikationer, inklusive akademiska artiklar, inskickade manuskript, datapublikationer, analytiska resurser eller forskningsuppsatser
 • Kontaktuppgifter (telefon, e-post) för två personliga referenser

Samtliga dokument ska vara inskickade på engelska. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-30  

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.