Universitetslektor i skatterätt

Referensnummer PAR 2024/610

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Med cirka 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet med huvudområdena – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är "triple crown"- ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. För mer information se gu.se/handelshogskolan.

Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt Juristprogram
är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Ämne

Skatterätt

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består framför allt av undervisning och examination samt forskning i skatterätt, däribland avseende EU-skatterätt och hållbarhetsfrågor inom skatterätten. Arbetet bedrivs på juristprogrammet. Det kan också vara aktuellt med undervisning och examination inom ramen för ekonomprogrammet eller andra externa utbildningsuppdrag eller fristående kurs.

Undervisning och examination bedrivs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Undervisning bedrivs dels i sal, dels med digitala hjälpmedel på distans. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kontinuerlig kvalitetsutveckling och handledning. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. Behörighet för anställning som lärare regleras i högskoleförordningen 4 kap och Göteborgs universitets anställningsordning, anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet Dnr GU 2022/2359.

Enligt anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2023/397 ska vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Den sökande skall ha erfarenhet av undervisning i skatterätt på universitetsnivå, såväl på grund- som på fördjupningsnivå.

Juridiska institutionen kommer att göra en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet i syfte att kunna anställa den sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna och därvid bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vid bedömningen fästs lika stor vikt vid pedagogisk som vid vetenskaplig skicklighet. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt, liksom förmågan att driva frågor på egen hand.

Intervjuer och provföreläsningar kan bli aktuella innan beslut om anställning fattas.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Omfattning: Heltid 100%

Placering: Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Baaz, prefekt; mikael.baaz@law.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Mattias Fogelberg, personalhandläggare; mattias.fogelberg@law.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Mattias Fogelberg, Box 650, 40530 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 24-08-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.