Universitetslektor i matematik eller matematisk statistik med inriktning mot samverkan

Referensnummer PAR 2024/601

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers är med ca 200 anställda en av de största matematiska institutionerna i Norden. Inom institutionen finns tre forskningsavdelningar, Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori samt Tillämpad matematik och statistik.

Vi bidrar på ett betydande sätt till samhällsnytta genom omfattande undervisning, forskning och samverkan. Arbetsmiljön är stödjande, kreativ och internationell, med ett ständigt flöde av internationella gäster. Ytterligare information om oss finns på webbsidan:

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/

 

Ämne 

Matematik eller matematisk statistik

 

Ämnesbeskrivning 

Vi söker en universitetslektor i matematik eller matematisk statistik som kan ta en ledande roll inom institutionens arbete med samverkan och på ett övertygande sätt bidra till institutionens ambition om att bedriva undervisning på högsta internationella nivå.

Den nya medarbetaren förväntas leda och utveckla institutionens verksamhet inom samverkan med skolor, allmänhet och samhället i övrigt samt bidra med undervisning av hög kvalitet inom grundutbildningen.

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innefattar  

 • ledning av institutionens verksamhet inom samverkan,
 • undervisning i matematik eller matematisk statistik på grundnivå,
 • handledning av studenter (på kandidat- och mastersnivå),
 • att delta i institutionens verksamhet genom administrativa uppdrag,
 • bidra till institutionens hela verksamhet inklusive forskning och administrativa uppdrag.

Du bör aktivt söka utmaningar och nya möjligheter för att utveckla ditt arbete. Det kommer att finnas utrymme för kompetensutveckling och egen forskning i tjänsten i enlighet med gällande arbetstidsavtal. Kommunikations- och samarbetsfärdigheter är viktiga eftersom många av dina uppgifter kommer att utföras i samarbete med andra.

 

Behörighet 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Vi förväntar oss att du har doktorsexamen i matematik eller matematisk statistik, eller motsvarande vetenskapliga kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Du förväntas också ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet inom matematik eller matematisk statistik på universitet eller högskola. 

Myndighetsspråket på Göteborgs universitet är svenska och undervisning sker normalt på svenska på kandidatnivå och på engelska på de högre nivåerna. Det krävs goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i svenska och engelska.

Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp eller motsvarande kompetens är nödvändig för anställningen. Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom två år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

 

Bedömningsgrunder 

I första hand bedöms ansökningarna utifrån pedagogiska meriter och potential, erfarenhet av arbete med samverkan samt ledarskapsförmåga.

Vid bedömning av samverkansmeriter och ledarskap sätts speciellt fokus på kommunikationsförmåga, förmågan att etablera långsiktiga relationer, att vara utåtriktad, kreativ och skicklig på att skapa nätverk. Du har förmågan att inspirera och vägleda teammedlemmar samt en strategisk vision för att vidareutveckla samverkansaktiviteter. Dokumenterad erfarenhet av och ett genuint intresse för samverkan är meriterande.

Vid bedömningen av pedagogiska meriter läggs särskild tonvikt på förmåga att planera och undervisa på kurser inom ämnesområdet. Av betydelse är att du kan kommunicera väl i tal och skrift, samarbeta, inspirera och engagera studenter samt att du kan ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Dokumenterad erfarenhet av och intresse för undervisning inom lärarutbildningen är meriterande.

Vid bedömningen av vetenskapliga meriter läggs uppmärksamhet på forskning dokumenterad genom publikationer. Forskning efter doktorsexamen och internationellt vetenskapligt samarbete kommer att noteras.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen innefattar även hur den sökandes meriter och planer stärker och kompletterar verksamheten.

Vid bedömning av meriter och erfarenhet kommer hänsyn tas till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Övrigt

Vi är en föräldravänlig verksamhet och verkar på olika sätt för att finna balans mellan arbete och privatliv för våra anställda.

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Tillsättningsförfarande 

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Stefan Lemurell, viceprefekt, +46 31 772 53 03, stefan.lemurell@gu.se,

Marija Cvijovic, proprefekt, +46 31 772 53 21, marija.cvijovic@chalmers.se

Bernt Wennberg, prefekt, +46 31 772 5326, bernt.wennberg@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev.
 • CV, inklusive fullständig publikationslista.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi (maximalt fyra sidor).
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter.
 • Redogörelse för meriter inom ledning och administration.
 • Redogörelse för meriter inom samverkan och en plan för hur du tänker dig att du vill utveckla institutionens samverkan med skolor, näringsliv och samhället i stort.
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt sex stycken).
 • Kopior av relevanta examensbevis och övriga handlingar som du önskar åberopa.
 • Två referenser som vi kan kontakta.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Göteborgs Universitet
Matematiska vetenskaper
Att: Stefan Lemurell
Chalmers tvärgata 3
412 58  Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-09-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.