Universitetslektor i miljörätt

Referensnummer PAR 2024/535

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Med cirka 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet med huvudområdena – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. För mer information se gu.se/handelshogskolan

Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt Juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se

Ämne

Miljörätt

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser utbildning på grund- och avancerad nivå, där den huvudsakliga undervisningen kommer att bestå i undervisning i miljörätt och andra närliggande rättsområden på Juristprogrammet. Arbetet kommer också innefatta undervisning i miljörätt inom ramen för externa utbildningsuppdrag samt handledning av examensarbeten inom Juristprogrammet.

I arbetsuppgifterna ingår även att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander samt externa kontakter vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande utbildnings- och forskningsmiljö. Vidare förväntas det att aktivt och löpande delta i och vidareutveckla institutionens och Handelshögskolans övriga verksamheter.

Det förutsätts även att den sökande ska vara aktiv i att söka externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Behörighet för anställning som lärare regleras i högskoleförordningen 4 kap och Göteborgs universitets anställningsordning, anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet Dnr GU 2022/2359.

Bedömningsgrunder

Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2023/397 ska vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt ska läggas vid forskningsinsatser inom miljörätt och andra närliggande rättsområden. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse och särskilt erfarenhet av undervisning i miljörätt och andra närliggande rättsområden. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att koppla forskning till undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

-----

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt tillmätas vikt.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidare anställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Omfattning: 100%

Placering: Juridiska institutionen, Göteborgs Universitet

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Mikael Baaz, prefekt. Mikael.baaz@law.gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Mattias Fogelberg, personalhandläggare.

mattias.fogelberg@law.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Mattias Fogelberg, Box 650, 40530 Göteborg och ska vara inkomna senast 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.