Postdoctjänst i spinntroniska komponenter för Isingmaskiner

Referensnummer PAR 2024/525

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i moderna lokaler på Chalmersområdet i Johanneberg och har cirka 80 medarbetare. Kommunikationsmöjligheterna är goda, både nationellt och internationellt. Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. Utbildningen på institutionen inkluderar undervisning på kandidat- och mastersprogram i fysik, fysik på lärarutbildningar och kurser i fysik som riktar sig till allmänheten. Fysikcentrum i Göteborg, ett nära samarbete med fyra andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers tekniska högskola, skapar en innovativ miljö för alla institutionens forskare och studenter.  

Information om forskargruppen: 

Ett av de mest framgångsrika forskningsområdena vid institutionen är spinntronik i Professor Johan Åkermans grupp med särskilt fokus på magnetodynamiska fenomen i tunna filmer och spinntroniska komponenter. Dessa studeras med magnetiska, elektriska och optiska metoder, och modelleras med hjälp av GPU-accelererade mikromagnetiska simuleringar. Gruppen har erhållit finansiering från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse för att ta fram en prototyper för Ising-maskiner baserade på spinnvågor och akustiska vågor. Institutionen söker därför en Postdoktor i experimentell spinntronik med fokus på att karakterisera och vidareutveckla sådana Ising-maskiner. För relevanta forskningsartiklar, se t ex: A Litvinenko et al, Communications Physics 6, 227 (2023) och arXiv:2311.06830. 

Arbetsuppgifter 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning. Arbetsuppgifterna inkluderar design, karakterisering, samt optimering av tidsmultiplexade Ising-maskiner baserade på spinnvågor och akustiska vågor. Du kommer att arbeta tillsammans med andra doktorander, postdoktore, forskare, samt externa konsulter där din roll kommer att vara att ansvara för utvärdering och optimering av existerande Ising-maskiner, sättet de används bäst på, samt design av nästa generations Ising-maskiner baserade på samma teknik. Du kommer att implementera olika sorters kombinatoriska optimeringsproblem och designa och utvärdera olika sorters annealing för att snabbt och reproducerbart hitta optimala lösningar till dessa. Ditt arbete med hårdvaran inkluderar analoga, FPGA-baserade och mikrokontrollerbaserade signalbehandlingsblock samt elektrisk mikrovågskarakterisering av dessa. Ditt arbete med mjukvaran inkluderar python-programmering och utveckling av användarvänliga python-bibliotek för att kunna programmera Ising-maskinerna på en högre nivå. Beroende på din bakgrund och erfarenhet kommer olika aspekter av dessa ansvarsområden att betonas. Du förväntas skriva vetenskapliga artiklar utifrån dina resultat och även bidra till andras vetenskapliga artiklar. Du förväntas också presentera dina resultat vid vetenskapliga konferenser. 

Behörighet 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång samt inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområden vid Göteborgs universitet. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om särskilda skäl föreligger (t ex ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter). 

Bedömningsgrunder 

Vi söker dig som har visat vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdena spinntronik, elektronik, mikrovågsmätningar och/eller design av mikrovågskretsar, FPGA-programmering, python-programmering, samt modellering i t ex Matlab. Vetenskaplig skicklighet bygger huvudsakligen på fackgranskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter samt inbjudna föreläsningar vid internationella konferenser.  

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, om maximalt 3 år uppdelat på 2+1 år. 
Omfattning: 100% 
Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg  
Tillträde: Från 1 oktober 2024  

Tillsättningsförfarande 

Registrera din ansökan elektroniskt  

Ansökan ska innehålla: 
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten 
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer 
Kopia på examensbevis 
Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation) 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: Johan Åkerman, Professor, johan.akerman@physics.gu.se 
   

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Prof. Johan Åkerman, johan.akerman@physics.gu.se och ska vara inkomna senast 2024-08-09. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-09    

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.