Postdoktor Software Engineering

Referensnummer PAR 2024/520

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 300 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän.

Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en postdoktor. Anställningen är placerad vid avdelningen för Interaction Design and Software Engineering vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.

Vår avdelning tillhandahåller världsledande forskning och utbildning inom utveckling av komplexa och mjukvaruintensiva system och kännetecknas av ett omfattande internationellt samarbete samt nära samarbete med den lokala industrin. Med cirka 50 forskare inklusive doktorander, postdoktorer och professorer är vi en av de största akademiska forskargrupperna för programvaruteknik i världen. Vår kärnexpertis är inom AI Engineering (både AI för SE och SE för AI), software testing, requirements engineering, mänskliga aspekter i software engineering och software engineering för fordonssystem. Vår avdelning är brett erkänd i det akademiska samhället och har varit värd för internationella toppkonferenser som ICSE, SPLC, ICSA, REFSQ och EASE under de senaste åren

Ämne

Software Engineering

Ämnesbeskrivning

Idag är AI-ingenjörer och trafiksäkerhetsexperter beroende av datadrivna ingenjörsprocesser för utveckling och bedömning av avancerade förarassistanssystem (ADAS) eller komponenter i automatiserade körsystem (ADS). Att effektivt förstå befintlig information och på ett tillförlitligt sätt identifiera saknade värden i en datamängd är avgörande eftersom AI/ML-aktiverade tillvägagångssätt i allt högre grad utforskas även för säkerhetskritiska komponenter som perceptionssystem.

Arbetsuppgifter 

Arbetet i projektet består av forskning (80%) och undervisning (20%) inom området software engineering.

I detta projekt syftar vi till att kombinera (a) beräkningseffektiv informationsinhämtning baserad på rymdfyllningskurvor (space-filling curves, SFC) för dimensionsreduktion med (b) metoder för out-of-distribution (OoD)-detektering och osäkerhetskvantifiering för att göra fordonsdataset självförklarande. Detta skulle göra det möjligt för användare av datasets att inte bara få numeriska poäng om huruvida ett nytt dataprov måste betraktas som OoD, utan också vilka aspekter som kan saknas för att göra det dataprovet att vara in-distribution på ett mänskligt förståeligt sätt. Forskningsuppgifterna i detta projekt är kopplade till detta mål och består av att granska relaterad litteratur och genomföra experiment med dataset(s) och tillvägagångssätt/algoritmer inom området AI/ML och LLM.

Undervisning sker vid institutionen och består av föreläsningar, ledning av övningar och handledning av kandidat- och masters exjobb. Undervisning kommer högst att omfatta 20% av arbetstiden.

Kvalifikationer 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämnesområde, till exempel inom software engineering, mjukvaruutveckling, Ai/ML, eller tillämpad datavetenskap eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid startpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsadanställning, 24 månader, centralt kollektivavtal
Omfattning: 100%, heltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Interaktion Design and Software Engineering
Tillträde: 2025-01-01 eller enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.

Kandidater behöver ha:

  • Grundläggande kunskap om tillämpad AI/ML
  • Grundläggande kunskap om MLOps (data engineering, eg. förberedelse, rengöring, märkning, …), ML-träning och justering, implementering och övervakning av ML-modeller
  • Erfarenheten av att planera, genomföra och analysera forskning inom tillämpad informationsteknologi, datavetenskap och mjukvaruutveckling som t ex aktionforskning, design science eller fallstudier

Följande färdigheter är meriterande:

  • Goda programmeringskunskaper (Python, C++, Go) och erfarenhet med Linux,
  • Erfarenhet av att arbeta med tidsseriedata, helst från fordonsdomänen (fordonsrörelse, video, lidar, radar)
  • Erfarenhet med rymdfyllningskurvor (space-filling curves, SFC),
  • Publicerade artiklar i välkända konferenser och/eller tidskrifter, samt
  • Erfarenhet av självgående industrinära forskning.
  • Erfarenhet med undervisning
  • Att kunna prata/skriva på svenska och engelska

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Christian Berger (christian.berger@gu.se)
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Eric Knauss (eric.knauss@cse.gu.se)
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Sanna Staf (sanna.staf@cse.gu.se)

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-12

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.