Universitetslektor i japanska, vikariat

Referensnummer PAR 2024/327

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 16 olika språk, ca 100 medarbetare och en årsomsättning på ungefär 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Verksamheten bedrivs inom den Humanistiska fakulteten i moderna lokaler nära Götaplatsen.

För mer information om institutionen se www.gu.se/sprak.

Anställningsbenämning

Vikarierande universitetslektor i japanska med inriktning mot språkvetenskap.

Ämne

Japanska

Ämnesbeskrivning

Ämnet japanska är framför allt språkvetenskapligt orienterat med examensrättigheter på alla nivåer inklusive utbildning på forskarnivå. Utbildningen ges främst som fristående kurser, men ämnet ingår även i masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation. Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser. Inom ämnet japanska bedrivs framför allt språkvetenskaplig forskning inom till exempel områdena översättning, rollspråk, modalitet, skriftsystem, diskursanalys med mera.  Därutöver ingår ämnets forskning även i institutionens ämnesövergripande forskningsområden.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning och handledning på nybörjar-, grund- och avancerad nivå, främst inom språkvetenskapliga kurser och språkfärdighetskurser. Även kurser i kultur och litteratur kan bli aktuella, liksom ämnesövergripande kurser och kurser inom program, och uppdrag av administrativ art. Nätundervisning förekommer på flera av ämnets kurser, både dagtid och kvällstid.

Ämnet har kontrastiva kurser, varför undervisning på svenska förekommer. Även undervisning inom institutionens övriga ämnesövergripande kurser och program kan komma i fråga, såväl på svenska som på engelska.

Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas delta regelmässigt i institutionens arbete och förväntas bidra till hela institutionens verksamhet och delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Möjligheter finns dock att efter överenskommelse utföra vissa delar av arbetet på distans.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap. 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i japanska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt kan uppvisa pedagogisk skicklighet.

Kunskaper i svenska och engelska är ett krav från anställningens början.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

De viktigaste kriterierna vid bedömning är pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Särskild vikt läggs vid sökandes undervisnings- och forskningserfarenhet.

Vid prövningen av meriter ska lika stor vikt läggas vid granskningen av den pedagogiska skickligheten som granskningen av den vetenskapliga skickligheten. I urvalsprocessen kommer särskilt att beaktas dokumenterade meriter inom följande områden:

 • Pedagogisk skicklighet inom det rubricerade ämnesområdet, visad genom erfarenhet av planering och genomförande av utbildning såväl på campus som digitalt, inklusive handledning och examination, på olika typer av kurser i ämnet;
 • Vetenskaplig skicklighet inom det rubricerade ämnesområdet, visad genom forsknings- och utvecklingsarbete, samt genom vetenskapliga publikationer;
 • God förmåga att undervisa på svenska;
 • Deltagande i det nationella och internationella forskarsamhället;
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Handledning av kandidatuppsatser är meriterande. Meriterande är även förmåga att undervisa på engelska.

Högskolepedagogisk meritering motsvarande de krav som finns vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) är meriterande (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

I första hand ska den sökande väljas som efter en helhetsbedömning av skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Anställning

Antal: En

Anställningstid: 19 augusti 2024 till den 19 januari 2025.

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborg

Tillträde: 19 augusti 2024 eller enligt överenskommelse

Övriga upplysningar om anställningen

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens anvisningar: Ansökan om anställning | Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet (gu.se)

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Mikael Johansson mikael.johanssson@sprak.gu.se.

För frågor om anställningsförfarandet och eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan i elektronisk form, kontakta personalhandlaggare@sprak.gu.se

Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev;
 • Förteckning över examina och anställningar (CV);
 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete inklusive vetenskaplig och pedagogisk reflektion;
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter;
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter;
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter;
 • Meritportfölj IV: Meriter avseende samverkan med det omgivande samhället;
 • Åberopade skrifter (max 10), samt separat förteckning över skrifterna;
 • Doktorsexamensbevis;
 • Doktorsavhandling;
 • Referenser; namn och telefonnummer till minst två referenspersoner.

 

Även intervju, provföreläsning och referenstagning kan komma att utgöra grund för bedömning. Förmåga att undervisa på svenska och engelska prövas i samband med eventuell provföreläsning och intervju.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på svenska.

Den sökande ansvarar för att inlämnad ansökan är komplett vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska vara inkommen senast: 27 maj 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.