Postdoktor i neurokemi

Referensnummer PAR 2024/390

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en postdoktor, med placering vid Sektionen för psykiatri och neurokemi.

En av forskargrupperna inom sektionen är Neurokemi, här bedrivs neurokemisk forskning med inriktning på neurodegenerativa sjukdomar. Forskargruppen söker nu en positiv och driven postdoktor med stor erfarenhet av translationell forskning och laborativt arbete avseende biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar med särskilt fokus på mikroglia.

Ämne

Neurokemi

Ämnesbeskrivning

Patologiska kännetecken vid Alzheimers sjukdom inkluderar aggregering av specifika peptider och proteiner i hjärnan. Idag finns tre biomarkörer, som mäts i ryggvätska och blod, som används för att diagnostisera Alzheimers sjukdom men dessa återspeglar inte den viktiga roll som mikroglia spelar i sjukdomsprocessen. Således behöver vi nya markörer som återspeglar mikrogliamekanismer för att kunna ställa en tidig och korrekt diagnos.  

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar att vara delaktig samt leda flera olika projekt och tillsammans med andra forskare etablera och validera nya metoder, att applicera dessa metoder på kliniskt neurokemiska studier och i slutändan skriva vetenskapliga artiklar. Analysmetoder inkluderar antikroppsbaserade metoder som t.ex. masspektrometri, ELISA, Simoa, men kan även innefatta ytterligare tekniker.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i för anställningen relevant ämnesområde. Sökanden bör ha dokumenterad kunskap vad gäller forskning på biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar.

Bedömningsgrund

Vid bedömning av de sökandes meriter kommer mycket stor vikt att fästas vid forskningserfarenhet med fokus på metodutveckling och implementering av nya biomarkörer. Detta ska vara dokumenterat via publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter med referee system.

God förmåga att självständigt bearbeta data och skriva vetenskapliga publikationer är en förutsättning liksom att i övrigt vara flexibel och ha förmåga att arbeta både i grupp samt självständigt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta ansvarig chef professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn: +46 768 672 647, e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:  https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-05-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.