Postdoktor i datalingvistik med inriktning mot grounding av språk i bildanalys och robotik

Referensnummer PAR 2024/361

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Humanistiska fakulteten har omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom dessa områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://gu-clasp.github.io/

Den anställda postdoktorn kommer att genomföra sin forskning vid CLASP i Vetenskapsrådets finansierade forskningsprojekt ”Bortom pixlar och ord: språkteknologisk generering och förståelse av rumsligt språk i interaktion” (2023-01552). Projektet leds av professor Simon Dobnik och startar i september 2024. För en beskrivning av projektet se hemsidan via Simon Dobnik | Göteborgs universitet (gu.se).

 

Ämne 

Datalingvistik

 

Ämnesbeskrivning 

Kognitiva systemgruppen är en forskningsgrupp inom CLASP som leds av Simon Dobnik, professor i datalingvistik, som tar upp kärnfrågor i datalingvistik och språkteknologi utifrån perspektivet språk i relation till andra modaliteter. Den består av medlemmar i CLASP som arbetar med (i) datamodeller och maskininlärning av meningsrepresentationer för språk, handling och perception, (ii) semantiska modeller av språk, handling och perception (komputationell semantik), (iii) representationsinlärning i språkmodeller och slutledning, (iv) tolkning och generering av rumsligt beskrivningar och referens, (v) interaktivt lärande med små data, (vi) data bias och integritet, och (vi) multimodal dialog, robotik och relaterade ämnen.

En kärnfråga för forskningsämnet är hur man kan förbättra den senaste tekniken för inlärning av modeller av språk och perception för interaktiva artificiella agenter. Inte bara för att känna igen mönster i visuella data, utan också för att utforska hur modellerna kan användas i en situerad språklig interaktion. Rumsliga beskrivningar och referenser i en dialog, till exempel ”ta med mig den röda boken på bordet bredvid min säng”, erbjuder många öppna utmaningar för datamodellering. Det finns behov för nya dynamiska modeller för data, språktolkning och generering som involverar integration av information från flera modaliteter och från olika inlärningsmoment och domäner (till exempel off-line från korpusar - överföringsinlärning); och nya scenarier för maskininlärning.

 

Arbetsuppgifter 

Anställningen ger medarbetaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att bedriva forskning i samarbete med forskare och doktorander i ovan nämnda forskargrupp genom att koppla ihop idéer från flera av följande forskningsområden:

 • Komputationell semantik, 
 • Grounding av språk i handling och perception, 
 • Skapande och tolkning av rumsligt språk, 
 • Bildbeskrivning, svar av visuella frågor, visuell dialog, 
 • Referens i situerad dialog, 
 • Situerade agenter / robotar och skapande och tolkning av instruktioner, 
 • Maskininlärning med neurala nätverk, 
 • Överföring av modeller över flera domäner, 
 • Maskininlärning från små datamängder, 
 • Kombination av top-down (expert-drivna) och bottom-up (data-drivna) modeller, 
 • Resonemang och slutledning inklusive bayesiansk slutledning, 
 • Modelltolkning, testning och utvärdering av oönskad samhällsbias, 
 • Crowd-sourcing för insamling och utvärdering av forskningsdata.

Högst 20 % av tjänsten kan innefatta andra arbetsuppgifter än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsgruppen och ämnets aktiviteter, seminarier, workshops och konferenser. Forskargruppens arbetsspråk är engelska.

 

Behörighet 

För att anställas med stöd av 'Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor' (Avtal om tidsbegränsning anställning som postdoktor (arbetsgivarverket.se) krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamens ämnesområde bör ha relevant anknytning till ämnesbeskrivningen ovan. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Anställningen som postdoktor beskrivs närmare i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare som hittas här: Styrdokument | Göteborgs universitet (gu.se)  under Personal-Handläggningsordning.

 

Bedömningsgrunder 

Viktigast vid bedömningen av de sökande är deras vetenskapliga skicklighet, där särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes doktorsavhandling och andra publikationer. Prioritet kommer att ges till sökande vars meriter totalt sett stärker projektet. Vikt fästs också vid erfarenhet av undervisning och handledning, dokumenterad god samarbetsförmåga och goda färdigheter vad gäller att planera och organisera forskning och att kommunicera egen forskning. Dokumenterad erfarenhet av fler än en av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna är särskilt meriterande.

Rekryteringsprocessen kan komma att omfatta intervju (eventuellt via videolänk) samt inhämtande av referenser.

Allmänna bedömningskriterier beskrivs i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare, se länk ovan. 

 

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år, med möjlighet till ett tredje år
Omfattning: 100 % 
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg 
Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Vid frågor om projektet, ämnet, arbetsinnehåll eller arbetsplatsen är du välkommen att kontakta forskningsprojektets ledare professor Simon Dobnik, +46(0) 31-786 69 17, simon.dobnik@gu.se

Har du frågor om ansökan, rekryteringsprocessen och anställningsvillkor är du välkommen att kontakta personalhandläggare Cecilia Groglopo: cecilia.groglopo@gu.se, 031 786 4570

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (i PDF-format):

 1. Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av tre stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter samt (c) en kort beskrivning av varför FLoV och CLASP är av intresse för dig.
 2. Doktorsexamensbevis.
 3. Ett CV som visar akademiska examina, anställningar, publikationer och andra relevanta meriter.
 4. Högst tre vetenskapliga publikationer samt den sökandes doktorsavhandling.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Personalhandläggare, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.