Forskningsbiträde inom biologi med specialisering inom växtekofysiologi

Referensnummer PAR 2024/336

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Forskningsbiträde inom biologi med specialisering inom växtekofysiologi

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionens verksamhet bedrivs på två olika platser, GU:s lokaler i Natrium på Medicinaregatan 7B i Göteborg samt på Kristineberg marina forskningsstation som drivs av den Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Den aktuella anställningen är förlagd till lokalerna i Natrium men arbetsuppgifterna anser i huvudsak fältarbete.

 

Projektbeskrivning

Projektet är inom forskningsfältet växtekofysiologi, med särskild inriktning mot urbana träds förmåga att hantera klimatstress och hur detta påverkas av klimatförändring. Då framförallt stora och välmående stadsträd bidrar med många ekosystemtjänster är det viktigt att plantera trädarter som kan hantera de utmanande förhållandena i städer även i framtida klimat då värmeböljor, torka och översvämningar blir allt vanligare. Projektets mål är att utvärdera olika trädarters lämplighet för de framtida förhållandena i norra Europas stadsmiljöer. Genom växthusexperiment och fältmätningar i, och i närheten av, Göteborg undersöker vi kopplingarna mellan ett brett urval av trädegenskaper och en arts stresstolerans. I en annan del av projektet undersöks trädarternas långtidsresponser på klimatstress med modellering. Dessutom kommer allmänhetens preferenser kring trädarter undersökas. Informationen kommer att sammanfattas i en lättgänglig trädvalsguide som ska ge vetenskapligt baserad vägledning kring artval för yrkesverksamma.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs botaniska trädgård.

 

Arbetsuppgifter 

Vi söker ett forskningsbiträde för mätningar av olika trädarters ekofysiologiska responser på torka. Mätningarna kommer att genomföras vid en plantskola ca 90 km nordost om Göteborg från början av juli till mitten av september 2024. Arbetsuppgifter som ingår är i huvudsak deltagande i fältbaserade mätningar av fysiologiska och morfologiska trädegenskaper. Detta inkluderar hantering av avancerade mätinstrument t.ex. för mätning av gasutbyte på bladnivå (instruktioner kommer att ges) samt biomassaprovtagning. Även bilkörning i samband med resorna mellan Göteborg och mätplatsen samt enklare laboratoriearbete (t.ex. mätning av vikter och ytor, och malning av biomassaprover) vid institutionen kommer att förekomma.

 

Kvalifikationer 

Behörig att anställas som forskningsbiträde är den som genomgått universitetsutbildning på grundläggande eller avancerad nivå, med tonvikt på ekofysiologi, ekologi, eller motsvarande. Utvärderingen av de sökande kommer att baseras på följande bedömningskriterier:

Det är krav att du som söker har:

 • B-Körkort
 • Erfarenhet av fältarbete och/eller mätningar inom växtekofysiologi.

Det är meriterande att du som söker har:

 • Kunskap inom växtekofysiologi (~ fysiologisk ekologi eller funktionell ekologi).
 • Erfarenhet av att använda ekofysiologiska metoder, inklusive gasutbytesmätningar, klorofyllfluorescens och tryckkammarmätningar av vattenpotential.
 • Erfarenhet av mätkampanjer för att studera växternas responser till klimatstress.
 • Erfarenhet av att arbeta i grupp.

Personliga kompetenser:

 • Välstrukturerad och noggrann i praktiskt arbete.
 • God förmåga att arbeta både ensam och att samarbeta som en del av en grupp.
 • Förmåga att muntligt kommunicera på svenska för att underlätta kommunikationen med personer utanför forskningsgruppen i samband med fältmätningarna.

God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö.

 

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen speciellt önskvärd är att detta inkluderar en tydlig beskrivning av tidigare erfarenheter av fältmätningar och kunskaper inom växtekofysiologi
 • En meritförteckning (CV)
 • Kopia på examensbevis
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas 

De högst rankade sökande kallas till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och eventuellt digitalt.

 

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 2,5 månader, omfattning 100 %, med placering tills vidare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, med start 2024-07-01 eller enligt överenskommelse. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: 

Lasse Tarvainen, universitetslektor
Tel. +46 31-786 48 14
E-post: lasse.tarvainen@bioenv.gu.se
Websidor:

Institutionen: https://www.gu.se/en/biological-environmental-sciences
Forskningsgruppen: https://www.gu.se/forskning/toleranta-trad-for-att-framja-hallbara-stader-i-ett-forandrat-klimat
Publikationer: https://scholar.google.se/citations?hl=sv&user=k_CqBCoAAAAJ 

Åsa Arrhenius, prefekt
Tel. +46 31 786 26 25
E-post: asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, hr@bioenv.gu.se.

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.