Två postdoktorer i molekylär metabolism

Referensnummer PAR 2024/322

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 360 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.

Ämne 

Molekylär metabolism.

 

Ämnesbeskrivning 

Laktat och glykolys har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet då laktat utgör ett viktigt energisubstrat. I fettcellen spelar laktat en viktig roll i regleringen av systemisk metabolism. Vi har utvecklat både in vivo- och in vitro-modeller för att studera samspelet mellan fettväven, såväl brun som vit fettväv, och andra organ som är viktiga för systemisk energiomsättning t.ex. lever, muskler och centrala nervsystemet. Fokus ligger nu på att förstå laktatets roll som signalsubstans och energisubstrat.

 

Arbetsuppgifter 

I detta projekt kommer den sökande att studera hur laktat påverkar energiomsättning och hur detta regleras i relation till metabolstress som t.ex. svält, sjukdom (typ 2 diabetes) m.m. Projektet syftar till att förstå de molekylära mekanismer som reglerar laktatmetabolism samt hur dessa också kan påverka energiomsättning i andra organ och därmed det samspel som upprätthåller en normal och välfungerande ämnesomsättning.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

 

 

Bedömningsgrunder 

Motiverade kandidater med en stark bakgrund inom cell- och molekylärbiologi eller biokemi föredras för detta projekt. Erfarenhet av många olika metoder, bland annat proteinuttryck, kloning, mutagenesis, bioinformatik, djurförsök och in vivo imaging är premierade. God kunskap om och erfarenhet av molekylär metabolism är meriterande. Goda kunskaper i engelska är ett krav, då projektet drivs i en mycket internationell miljö. Särskild vikt läggs på erfarenheter av och kunskap om mätning av metabolism på molekylär nivå. Erfarenhet av masspektrometri, bioinformatik, mikroskopi, organoidkulturer, flödescytometri samt in vivo modeller är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och genuint intresse för denna typ av forskning. Erfarenhet av mätning av  metabolism i neuron är också meriterande.

 Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

 

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på Institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

 

Tillsättningsförfarande 

Hjälp för sökande

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Sven Enerbäck, professor, +46 31 786 3334, sven.enerback@medgen.gu.se 

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia på bevis för doktorsexamen
  • Två referenser med kontaktuppgifter

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-05-10

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.