MSCA-Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Immunodiagnostik för tauopatier

Referensnummer PAR 2024/293

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i medicinsk vetenskap

Titel på projektet: Utveckling av immunodiagnostik för tauopatier med hjälp av nanobodies

Sektionen för psykiatri och neurokemi finns vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid sektionen bedrivs forskning om mänskligt beteende, neuropsykiatriska sjukdomsprocesser samt psykiatrisk behandling och diagnos i nära samarbete med Västra Götalandsregionen och ett antal internationella samarbetspartners. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom bl a Läkarprogrammet samt inom Sydvästsvenska forskarskolan i psykiatri. Vid sektionen finns ca 15 forskargrupper och fyra centrumbildningar.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Demens, särskilt Alzheimers sjukdom (AD), är ett angeläget globalt hälsoproblem som kräver förbättrad diagnostik och behandling. Tauopatier, som kännetecknas av avvikande aggregering av tau-protein i nervceller, förvärrar den kognitiva nedgången som leder till demens. Att utveckla exakta immunanalyser av tau för diagnostik och behandlingsövervakning innebär betydande vetenskapliga och tekniska utmaningar. Tau-patologins komplexa natur, som förvärras av olika posttranslationella modifieringar, understryker behovet av innovativa metoder för individanpassad diagnos och behandling. För att ta itu med dessa utmaningar bedriver konsortiet TAME (TAuimMunE), som består av 9 stödmottagare i 7 europeiska länder, banbrytande forskning om tau-relaterade sjukdomar inom ramen för Horizon Europe-programmet (https://tame-itn.eu/project/). Neurokemilaboratoriet vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, bidrar med expertis till denna tvärvetenskapliga insats. TAME föreslår en tvärvetenskaplig metod som utnyttjar nanobodies (Nbs) - små, enkelkedjiga antikroppsfragment som härrör från tungkedjiga antikroppar från kameldjur. Nbs har fördelar när det gäller att rikta in sig på centrala nervsystemet (CNS) jämfört med konventionella antikroppar, och har visat sig vara effektiva inom tau-forskning, inklusive att hämma tau-aggregering och CNS-riktning.

Doktoranden kommer att fokusera på att utveckla Nb-baserade immunoassays för tau-detektion i kroppsvätskor och hjärnvävnad. Analytisk och klinisk validering i patienter med tauopatier, såsom AD och FTD, kommer att säkerställa diagnostisk robusthet. Denna doktorandplats kommer att vara baserad vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, i Kaj Blennows och Henrik Zetterbergs laboratorium. Doktoranden kommer att få en toppmodern utbildning som omfattar avancerade forskningsmetoder, överförbara färdigheter och tvärvetenskapligt samarbete. Genom partnerskap med industriella och ideella enheter kommer kandidaten att få exponering för verkliga tillämpningar, förbättra sina karriärutsikter och bidra till europeisk innovation och konkurrenskraft. 

Vi söker en entusiastisk, engagerad och ambitiös kandidat med bakgrund inom biokemi och helst med tidigare erfarenhet av immunoassays och högupplösta LC-MS/MS-masspektrometriska tekniker. Kunskaper i dataanalys och avancerade statistiska färdigheter är meriterande. Kandidaten bör ha ett genuint intresse för forskning om Alzheimers sjukdom, god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi värdesätter egenskaper som kreativitet, samarbete, initiativförmåga och förmågan att fungera effektivt i ett team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.  Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.     

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningen är en MSCA doktorandanställning inom ett Marie Skłodowska Curie program med MSCA-finansiering. För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren. Den sökande får ej heller ha arbetat med forskning mer än 4 år efter sin mastersexamen (motsvarande heltid forskningserfarenhet) och inte heller disputerat inom något annat område.

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Laia Montoliu-Gaya, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, 
e-post: laia.montoliu.gaya@gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-16

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.