Postdoktor i epilepsi

Referensnummer PAR 2024/282

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en postdoktor, med placering vid Sektionen för klinisk neurovetenskap för arbete med ett registerbaserat projekt. Projektet har anslag från Vetenskapsrådet och ska de kommande åren använda stora datamängder för att studera långtidsutfall vid epilepsi.

Forskargruppen är baserad vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi och tillhör därutöver Wallenbergscentrum för molekylär och translationell medicin (www.wcmtm.gu.se), vilket medför goda möjligheter för karriärutveckling och nätverksbyggande.  Forskargruppen leds av Johan Zelano och består av doktorander, postdoktorer, en klinisk studiekoordinator och studenter. Vi arbetar med epidemiologiska studier av epilepsi baserat på nationella register och biomarkörstudier baserat på egna kliniska studier. Gruppen har flera nationella och internationella samarbeten.

Ämne

Epilepsi

Ämnesbeskrivning

Epilepsi kan vara medfött, men också uppstå mitt i livet efter någon form av hjärnskada eller hjärnsjukdom. Syftet med gruppens forskning är att förbättra sjukvården av personer med förvärvad epilepsi, hitta sätt att tidigt detektera förvärvad epilepsi och optimera behandling. Epilepsi behandlas ofta med läkemedel, men att välja rätt läkemedel för rätt patient är svårt. Vi använder stora registermaterial för att försöka studera vilka epilepsiläkemedel som passar bäst för vilken patient utifrån individuella karakteristika som ålder, kön, samsjuklighet. Vi har också egna kliniska studier där vi letar biomarkörer (blodprover, neurofysiologiska undersökningar eller avbildning) för svårbehandlad epilepsi eller läkemedelsbiverkningar.

Arbetsuppgifter

Vi arbetar i flera projekt med data från nationella register och studerar riskfaktorer för, prognos vid och behandling av olika epilepsier. Ett stort fokus är för närvarande farmakoepidemiologi, att med hjälp av läkemedelsregisterdata följa epilepsibehandling i olika patientgrupper. Vidare genomför vi biomarkörstudier där vi samlar in biologiskt material eller undersökningsresultat i klinisk verksamhet och försöker korrelera dessa till kliniskt förlopp – exempelvis epileptiska anfall eller läkemedelsbiverkningar.

Vi söker nu en postdoktor för arbete med vårt projekt om stora datamängder i vilket vi vill bygga upp en stor databas för farmakoepidemiologiska studier. Arbetet förutsätter förtrogenhet med statistiska metoder och programmeringsspråk som används för att hantera stora datamängder, exempelvis R eller Python. Det finns möjlighet att inom ramen för gruppens forskning också utveckla egna forskningslinjer inom epilepsi. Postdoktorn förväntas också bidra till den akademiska miljön i gruppen och det finns stora möjligheter att handleda doktorander och studenter.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Behörig att anställas som postdoktor för denna utlysning är den som innehar doktorsexamen i det medicinska fältet eller datavetenskap/statistik.

Bedömningsgrund

Kvalifikationskrav: relevant doktorsavhandling inom antingen datavetenskap/statistik eller det medicinska fältet, såsom biomedicin, bioinformatik, eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Följande är meriterande: Erfarenhet av att hantera stora datamängder. Erfarenhet av epidemiologi. Kunskap om epilepsi. Erfarenhet av registerforskning. Tidigare klinisk forskning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Johan Zelano, tfn: +46 31 342 90 62, epost: johan.zelano@neuro.gu.se

Ansvarig chef är professor/sektionschef Katharina Stibrant Sunnerhagen, tfn: +46 709 52 00 23, e-post: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:  https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.