Postdoktor i Formella Metoder för Correct-by-Design tekniker av autonoma system

Referensnummer PAR 2024/253

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 300 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en postdoktor. Anställningen är placerad vid forskargruppen i Formella metoder, avdelningen för Computing science vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.

Ämne 

Formella Metoder (Correct-by-Design techniques)

Ämnesbeskrivning 

Gå med i SynTM-forskningsprojektet och ta del av utvecklingen av nya korrekta-by-design-tekniker för autonoma system.

Tjänsten är en del av ett forskningsprojekt, kallat SynTM (från Vetenskapsrådet), för automatisk syntes av program för autonoma system. Tidiga resultat har förekommit på arenor som AAMAS, ACC, JAAMAS etc. Vårt mål är att bygga korrekta designtekniker för autonoma system, inklusive (men inte begränsat till) controllersyntes.

Forskningsgruppen ingår i enheten Formella metoder inom avdelningen Computing scienceinstitutionen för Data- och informationsteknik. Enheten och den bredare divisionen är livliga miljöer med roliga samspel mellan forskningsområden som formell verifiering, funktionell programmering, typteori, informationssäkerhet med mera.

Vår forskning involverar utveckling av teorier och tekniker för formell verifiering av autonoma system, till exempel kontrollsyntes, planering, körtidsverifiering, modellkontroll, etc. Dessutom är vi öppna för tekniker som utnyttjar användningen av formell verifiering i maskininlärning.

För närvarande utvecklar vi aktivt ett specialiserat verktyg för omkonfigurerbara samtidiga system (ReCiPe-formalismen, R-CHECK Model-Checker och SynTM-syntesmotorn). Konkreta uppgifter kan involvera (men inte begränsat till) att vidareutveckla befintliga teorier och verktyg, utveckla fallstudier som uppvisar den praktiska effekten av befintliga teorier. Det kan dock finnas möjligheter att bredda räckvidden för verksamheter utifrån gemensamma intressen.

Arbetsuppgifter 

Tjänsten är en heltidstjänst under två år i forskargruppen Formella metoder vid Institutionen för datavetenskap och teknik. Den framgångsrika sökande förväntas bedriva forskning av hög kvalitet och publicera på ledande internationella arenor. Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team med forskning relaterad brett till projektets mål och kommunicera resultaten muntligt och skriftligt.

Dessutom förväntas den framgångsrika sökanden utföra undervisningsaktiviteter inklusive handledning av kandidat- och masteruppsatsprojekt under högst 20 % av sin tid, samt eventuell samhandledning av doktorander.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämnesområde, till exempel inom datavetenskap eller matematik, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.

Konkurrenskraftiga kandidater förväntas ha en stark bakgrund, med ett utmärkt publiceringsresultat och erfarenhet av att arbeta med ett (eller flera) av följande:

  • Formella metoder (t.ex. samtidighet, automater eller temporal/spatial logik, etc) eller diskret kontroll (t.ex. planering, övervakningskontroll eller controllersyntes, etc).
  • Verifieringsverktyg som Model Checkers, Synthesis Engines, etc.
  • Tidigare erfarenhet av att kombinera förstärkningsinlärning med reaktiv syntes och/eller kontroll är ett plus.

Men vi välkomnar också kandidater som arbetar på närliggande områden som skulle vara intresserade av att komma in i fältet.

Erfarenhet av att handleda doktorander, master studenter och undervisning på forskarnivå är också meriterande.

Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och i team. Förmågan att samarbeta och ta egna initiativ är viktiga egenskaper tillsammans med noggrannhet och intresse för forskning.

Vid utvärdering av de sökande kommer särskild vikt att läggas vid forskningsförmåga inom det relevanta forskningsområdet.

Medan både svenska och engelska används i grundkurser, är engelska arbetsspråket för forskning vid institutionen för datavetenskap och teknik. Således är både muntlig och skriftlig flytande kunskap i engelska obligatoriskt för kandidater.

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader, centralt kollektivavtal
Omfattning: 100% heltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Computing Science, forskargruppen i Formella metoder
Tillträde: 2024-06-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Yehia Abd Alrahman (yehia.abd.alrahman@gu.se)
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Aarne Ranta (aarne.ranta@cse.gu.se)
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Robin Garnham (robin.garnham@chalmers.se)

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. 

Din ansökan ska innehålla följande delar:

CV: (Vänligen namnge dokumentet som: CV, efternamn) inklusive: 

  • CV, inkludera fullständig publikationslista;
  • Tidigare undervisning och pedagogiska erfarenheter;
  • Två referenser som vi kan kontakta.

Personligt brev: (Vänligen namnge dokumentet som: Personligt brev, efternamn), 1-3 sidor där du: 

  • Introducera dig själv;
  • Beskriv dina tidigare forskningsområden och viktigaste forskningsresultat; 
  • Beskriv dina framtida mål och framtida forskningsfokus.

Andra dokument: 

  • Attesterade kopior av avslutad utbildning, betyg och andra certifikat.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-23

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.