Postdoktor till statsvetenskapliga institutionen

Referensnummer PAR 2024/178

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en internationell akademisk miljö, vilket innebär att vi välkomnar studenter, forskare och personal från hela världen. Vår forskning fokuserar bland annat på val, opinion och demokrati, politiska institutioner, samt internationell och europeisk politik. Studier bedrivs även kring miljöpolitik, korruption och politiska idéer. Vi anordnar forskningsseminarier och workshops inom de flesta av institutionens forskningsområden. Enligt 2023 års Shanghai-ranking är Statsvetenskapliga institutionen bäst i Sverige, nummer 5 i Europa, och nummer 16 i världen jämfört med andra statsvetenskapliga institutioner. Vi bedriver utbildning inom alla nivåer, på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss och vi är cirka 180 anställda.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se.

The Gothenburg Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem) är ett forskningssamarbete mellan statsvetare, barnmorskor och obstetriker. Syftet med forskningsprogrammet är att skapa en djupgående förståelse för hur graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap påverkar den gravida kvinnans- och hennes partners syn på samhället. Pregdem studerar även hur politiken påverkar gravida och deras partner, och  erfarenheterna vid förlossning och tidigt föräldraskap. Centrala utfallsvariabler i PregDem inkluderar politiska åsikter och ideologiska prioriteringar, institutionellt förtroende, politiskt intresse och medvetenhet, politiskt deltagande, föräldraidentiteter och könsroller. Centrala förklarande variabler inkluderar hälsa, informationsintag, kontakt med välfärdsstaten, par-dynamik, socioekonomisk bakgrund och coronapandemin. Vi använder paneldata, främst i form av Graviditetspanelen, Medborgarpanelen, Levnadsnivåundersökningen och den irländska Mammi-studien. Vi använder även registerdata från medicinska journaler (från exempelvis Graviditetsregistret) och tvärsnittssurveydata från till exempel Samhälle, Opinion och Media (SOM) institutet och Valforskningsprogrammet.

Nyligen beviljades PregDem forskningsfinansiering för ett nytt projekt: ”Pregnant under the pressure of a pandemic. Understanding why maternal and delivery healthcare varied in Sweden during the COVID-19 pandemic and assessing effects of variation on mother and child”.

Pregnant under Pressure kommer att 1) kartlägga hur svensk mödra- och förlossningssjukvård förändrades under covid-19-pandemin, 2) klargöra skillnaderna i vårdsutbud som förekom mellan regioner och 3) förstå vilka konsekvenser dessa skillnader fick för den gravida moderns och barnets hälsa. Data från PregDems longitudinella undersökningar med gravida kvinnor som var i fält när Covid-19-pandemin bröt ut och Graviditetsregistret kommer att användas. Två breda forskningsfrågor står i centrum för projektet: Hur och varför förändrades mödra- och förlossningssjukvården i svenska regioner på grund av covid-19-pandemin? Vilka var konsekvenserna av dessa förändringar för moderns och barnets hälsa? Den tvärvetenskapliga forskargruppen kommer att möjliggöra stringenta statistiska analyser och detaljerade kvalitativa fallstudier. Vi vill utveckla teori om hur samhällen säkerställer vård under extrem press och därigenom hur de påverkar medborgarnas hälsa. Projektet kommer börja under 2024 och vi söker nu en postdoktor som kommer bedriva forskning inom det projektet och andra projekt inom PregDem.

PregDem leds av professor Elin Naurin och är finansierat av svenska Vetenskapsrådet och Knut & Alice Wallenberg stiftelse samt Göteborgs universitet. Mer information finns på https://www.gu.se/en/pregdem.

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en postdoktor till PregDem. Anställningen är på tre år och 100% av heltid.

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik.

Arbetsuppgifter 

Anställningen som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Den som anställs som postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Postdoktorn kommer att bedriva forskning i det nämnda projektet och tillsammans med PregDem-teamet följa planen som beskrivs i den beviljade ansökan. Detta arbete kombinerar möjligheter att arbeta tillsammans med PregDems analytiska team, såväl som med teamets stora nätverk av statsvetare, förlossningsläkare och barnmorskor. Ett huvudansvar kommer att vara att utföra statistiska analyser och att leda publikationer. Den anställde kommer också att delta i de tidigare stadierna av Pregnant under Pressure, såsom att skriva en etikansökan och förbereda datamängden. Det finns också viktiga möjligheter att självständigt utveckla dina egna teoretiska och empiriska idéer, då viktiga uppgifter i PregDem inkluderar att skapa ny teori och pröva innovativa tillvägagångssätt för kausala slutsatser i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och medicinsk vetenskap.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen i statsvetenskap eller i närbesläktat ämne senast vid den tidpunkt då anställningsbeslutet fattas. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl.

För mer information om behörighet se Göteborgs Universitets anställningsordning GU 2022/38

Bedömningsgrund

Du ska ha en doktorsexamen i företrädesvis statsvetenskap eller närliggande disciplin senast vid den tidpunkt då anställningsbeslutet fattas. Tidigare erfarenhet av forskning i anknytning till ovan beskrivna forskningsområde är en fördel men inget krav.

Projektet kräver erfarenhet av hantering och analyser av stora datamängder. Det är ett krav med lång dokumenterad erfarenhet av orsaksanalyser, gärna med hjälp av registerdata och longitudinella undersökningsdata.

Dokumenterad erfarenhet av Stata, R, eller Python är ett krav. Du ska även självständigt kunna producera vetenskapliga artiklar på hög nivå. Tidigare publicerade vetenskapliga artiklar är därför meriterande, liksom ett bevis på förmågan att arbeta med medförfattare i storskaliga projekt.

Sökande måste ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Att förstå svenska är en fördel, men inget krav.

För att lyckas i denna tjänst krävs att du har ett öga för detaljer, god organisationsförmåga och kan lösa problem. Du behöver ha god kommunikations- och samarbetsförmåga och trivas med att arbeta över disciplingränser.

Stor vikt läggs vid lämplighet för anställningen. Vi kommer att göra en helhetsbedömning och den sökanden som anses vara bäst kvalificerad att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som beskrivs ovan kommer att erbjudas anställning.

Anställning 

Tidsbegränsad anställning på 3 år. Omfattning är på heltid (100%) med placering vid Statsvetenskapliga institutionen. Tillträde 1 maj 2024 eller enligt överenskommelse.

Mer information om anställningen se Göteborgs Universitets anställningsordning GU 2022/38

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen eller mer information kring projekten inom vilken denna forskning äger rum lämnas av Elin Naurin, elin.naurin@pol.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Helena Jensen, helena.jensen@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Vi ber dig skriva din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av engelskspråkig personal. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med intervjuer och referenstagning.

Ansökan ska innehålla:

  • Ett ansökningsbrev (max 1 sida) som beskriver hur din forskningsagenda har förberett dig att bidra till detta projekt. Det ska tydligt visa på vilket sätt du uppfyller de krav som anges ovan och varför du skulle vilja arbeta med oss.
  • ett CV (inklusive publikationer)
  • ett exempel på uppsats/publikation
  • en lista med minst två referenser (med kontaktinformation) som kan kontaktas för rekommendationsbrev.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-25

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.