Postdoktor i datalingvistik med inriktning mot multimodal NLP

Referensnummer PAR 2024/48

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2027). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://gu-clasp.github.io/

Ämne 

Datalingvistik
 

Ämnesbeskrivning 

Den anställda kommer att genomföra sin forskning vid CLASP inom ett projekt som fokuserar på stora multimodala språkmodeller och kontextuell förståelse av kombinerad text och bild.

Det övergripande målet med projektet är att konstruera ett multimodalt natural language processing-system som använder text och visuell input tillsammans med stora språkmodeller för att säkerställa sammanhållning över långa dokument och långa meningssammanhang. Vi kommer att experimentera med crowdsourcing-metoder för att annotera tränings- och testkorpusar. Vårt slutmål är att bygga ett system som kommer att vara lätt i det avseendet att det kommer att använda relativt små mängder data för övervakat lärande. Vi kommer att bygga detta system ovanpå befintliga generiska, djupinlärningsmodeller med öppen källkod snarare än att konstruera en stor, komplex enhet för speciella ändamål. Projektet kommer att utforska olika sätt att kombinera visuella och språkliga representationer i integrerade inbäddningar, och vi kommer att avgöra vilka som är mest effektiva för att stödja vår sammanhållningsuppgift. Tidigare arbete i de klassiska uppgifterna named entity recognition (NER) och coreference ger viktig bakgrund för några av de frågor vi kommer att behandla.

Arbetsuppgifter 

Anställningen som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Den som anställs som postdoktor ska i huvudsak ska bedriva forskning. Högst 20 % av tjänsten kan innefatta arbetsuppgifter andra än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Den anställda kommer att arbeta med att:

 • Samla in, sammanställa och bearbeta korpusar från olika genrer, områden och metoder.
 • Utveckla och utvärdera modeller för multimodal NLP, särskilt inom området långkontextuell textsammanhållning.
 • Tillämpa dessa modeller för att främja forskningsfronten inom olika multimodala NLP-uppgifter, både inom tillämpningar såsom textgenerering och experimentella tillvägagångssätt för lingvistisk analys.

Forskargruppens gemensamma språk är engelska.

Arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsgruppen och ämnets workshops, seminarier och konferenser.
 

Behörighet

Anställning som postdoktor är en särskild typ av anställning som i huvudsak regleras i här länkat centralt kollektivavtal "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" och i andra hand av här länkad "Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitets".

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamens ämnesområde bör ha relevant anknytning till ämnesbeskrivningen ovan. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

Allmänna bedömningskriterier beskrivs också i ovan länkad "Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet".

Viktigast vid bedömningen av de sökande är deras vetenskapliga skicklighet, där särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes doktorsavhandling och andra publikationer. Prioritet kommer att ges till sökande vars meriter totalt sett stärker projektet. Vikt fästs också vid dokumenterad god samarbetsförmåga och goda färdigheter vad gäller att planera och organisera forskning och att kommunicera egen forskning. Dokumenterad erfarenhet av fler än en av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna är särskilt meriterande.

Den anställda bör ha erfarenhet av maskininlärning, inklusive djupinlärning och neurala nätverk, helst med bakgrund i vanliga datalingvistiska problem och metoder (tex språkmodellering, parsing, coreference resolution, maskinöversättning, discourse parsing). Ett dokumenterad erfarenhet för de kognitiva processerna/modellerna bakom mänsklig språkbearbetning och förståelse är meriterande för tjänsten. Erfarenhet av psykolingvistiska metoder fokuserade på att designa och köra traditionella meningsbearbetningsmetoder (eye-tracking, pace reading, judgement studies och cloze-test, spacebar reaction time, etc.) är också önskvärt.

Den sökande skall utöver projektplan, åberopade skrifter och övriga handlingar bifoga kontaktuppgifter till två referenspersoner bekanta med sökandens forskning.

Rekryteringsprocessen kan komma att omfatta intervju (eventuellt via videolänk).

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år med möjlighet till ett tredje år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

Grundläggande villkor för anställning som postdoktor regleras i ovan länkat "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".

Tillsättningsförfarande 

Efter sista ansökningsdag kommer institutionen att kontakta lämplig sakkunnig person för att göra en första bedömning av ansökningarna. Det är viktigt att hitta en sakkunnig som inte är jävig i förhållande till någon av de sökande. Hur lång tid sakkunnig får för sin bedömning beror på antalet ansökningar som inkommit. När sakkunnig lämnat sin bedömning av ansökningarna till institutionen tar en rekryteringsgrupp över processen. Om intervjuer och referenstagning genomförs eller inte beror delvis på hur många sökande det finns och vilka av de sökande som sakkunnig bedömt ingår i tätgruppen.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Frågor om projektet, ämnet, arbetsinnehåll eller arbetsplatsen är du välkommen att kontakta biträdande universitetslektor, Sharid Loáiciga, +46(0) 31-786 59 42, sharid.loaiciga@gu.se

Har du frågor om ansökan, rekryteringsprocessen och anställningsvillkor är du välkommen att kontakta personalhandläggare Cecilia Groglopo: cecilia.groglopo@gu.se, 031 786 4570  

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Göteborgs universitet, Personalhandläggare FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer. Handlingarna ska vara inkomna senast tre dagar efter sista ansökningsdag, eller avsändaren ska kunna visa att handlingarna postades senast sista dag för elektronisk ansökan.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (i PDF-format):

 1. Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av tre stycken i följande ordning:
  a) en kort presentation av dig själv,
  b) en kort presentation av dina meriter samt
  c) en kort beskrivning av varför FLoV är av intresse för dig.

 2. Ett CV som visar akademiska examina, anställningar, publikationer och andra relevanta meriter.

 3. Doktorsexamensbevis

 4. Högst tre vetenskapliga publikationer samt den sökandes doktorsavhandling.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-03

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.