Professor i radiologi och bildbehandling förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Referensnummer PAR 2024/157

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper! Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden.

Anställningen som professor är placerad vid avdelningen för radiologi inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Vid avdelningen för radiologi bedrivs omfattande forskning om diagnostiska och interventionella radiologiska tekniker, bildbehandling och bildtolkning.

Vår forskning innefattar grundläggande utveckling av nya instrument och tillvägagångssätt för medicinsk bilddiagnostik, interventionell radiologi och bildbehandling; translationell forskning utformad för att implementera nya metoder i klinisk rutinverksamhet och högspecialiserad vård; kliniska prövningar; epidemiologiska studier; och användningen av validerade metoder för att svara på kliniska och biologiska frågor.

Arbetet inkluderar samtliga fysiologiska system och sjukdomsprocesser hos barn och vuxna. Arbetet omfattar ett brett spektrum av modaliteter, kliniska ämnen och vetenskapliga discipliner samt samarbeten som även inkluderar datavetenskap och tillämpad matematik för bildanalys och informatik.

Avdelningen deltar i fakultetens olika utbildningsprogram, och bedriver flera specialistkompetenskurser. Specialistutbildningen inom verksamhetsområde radiologi är certifierad enligt European Training Assessment Programme (ETAP).

Ämne 

Radiologi och bildbehandling.

Ämnesbeskrivning 

Professurens ämnesområde är radiologi och bildbehandling. Radiologi inkluderar såväl diagnostisk som interventionell radiologi samt teknik och fysik för avbildning och bildbehandling.

Arbetsuppgifter 

I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet på nationellt och internationellt konkurrenskraftig nivå. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt söka, nationella och/eller internationella externa forskningsanslag.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå för ämnesområdet radiologi och bildbehandling inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram där institutionen medverkar. I uppgifterna ingår även att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, pedagogiska metoder, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll och syfte.

Vidare ingår handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer i ämnesområdet radiologi och bildbehandling. I arbetsuppgifterna ingår att aktivt främja utveckling av akademisk kompetens inom ämnesområdet på lokal och nationell nivå.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom akademiskt ledarskap med administrativa uppgifter samt att inneha interna och externa förtroendepositioner. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta anställningsinnehavarens kompetens och erfarenheter och motsvarar en tredjedel av anställningen. Verksamheten följer European training curriculum för radiologi and subspecialisering inom radiologi.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Svensk eller europeisk läkarlegitimation och specialistkompetens i radiologi är krav för anställningen.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i radiologi och bildbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och sökande ska därför inneha svensk läkarlegitimation eller europeisk läkarlegitimation samt svensk eller europeisk specialistkompetens i radiologi. Utländsk kvalificerad sökande kommer att få respit för att konvertera legitimation och specialistbevis. Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

För att få svensk läkarlegitimation krävs att man enligt Socialstyrelsen har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska. Den framgångsrika sökanden som inte har nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska skall därför lära sig det svenska språket inom en tvåårsperiod från och med anställningsdatum. Goda kunskaper i engelska är ett krav för att kunna fullfölja samtliga uppgifter i anställningen. 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området och pedagogisk skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och klinisk skicklighet och administrativ skicklighet viktas lika och sättas i andra hand.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid förmågan att bedriva forskning med betydelse för anställningens arbetsuppgifter. Särskild vikt läggs också vid peer-review-granskade publikationer i internationella tidskrifter. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning. Förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens är meriterande. Uppbyggda internationella nätverk, samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid god förmåga till handledning av studenter på alla utbildningsnivåer samt god förmåga till undervisning och examination på grund-, avancerad- och forskarnivå inom radiologi och bildbehandling. Vid tillsättningen kommer även visad pedagogiskt utvecklingsarbete och kursansvar att tillmätas vikt. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterat kliniskt arbete inom området radiologi och bildbehandling, samt förmåga till utveckling av kliniskt arbetet och implementering av forskning i klinik. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer liksom dokumenterat arbete inom den europeiska föreningen för radiologi eller någon av dess subspecialitetsföreningar är särskilt meriterande.

För administrativ skicklighet är erfarenhet av kliniskt och akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande. De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Anställning 

Tillsvidareanställning, med omfattning heltid (100%). Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsinnehavaren kommer kliniskt vara knuten till det kliniska verksamhetsområdet radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den kliniska sektionen som ligger anställningsinnehavarens kliniska kompetens närmast. Akademiskt är placeringen vid Institutionen för kliniska vetenskaper, sektion II, avdelning för radiologi.

Tillsättningsförfarande 

- Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
- Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
- Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd och eventuella
  intervjuer genomförs
- Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
- Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
- Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen 

Eva Forssell-Aronsson, sektionschef/professor, 0703-722626, eva.forssell.aronsson@gu.se
Åse Johnsson, ämnesföreträdare/univ. lektor, 0700-825934 ,ase.johnsson@gu .se
Isabella Björkman-Burtscher, professor, 0766-181803, isabella.bjorkman-burtscher@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Övriga upplysningar

Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor.

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Anvisningar för ansökan – Medarbetarportalen (gu.se)

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas (på svenska eller engelska) :

  • Läkarlegitimation 
  • Specialistkompetens i radiologi 
  • Doktorsexamensbevis 
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Forskningsplan
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/157 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-16.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.