Doktorandposition “Kulturarv från stenåldern som delade landskap” i HORIZON Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) Doctoral Network “Archaeological Coastal Heritage: Past, present and future of a hidden prehistoric legacy”

Ref PAR 2024/156

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doctoral Candidate 8 “Kulturarv från stenåldern som delade landskap”

 

Doktorandnäteverket ArCHe (https://www.arche.uio.no/) utbildar 10 doktorer för att öka det vetenskapliga & samhälleliga värdet av Europas arkeologiska kustnära kulturarv, med fokus på stenålderns jägare-fiskare-samlare (ca 12 000–2000 f.Kr). Dessa lämningar, inbäddade i en mängd olika europeiska geografiska miljöer, står inför massiva miljörelaterade och mänskliga hot, och hanteras i olika utsträckning som kulturarv. ArCHe tar sig an utmaningarna inom detta område med ett tillvägagångssätt som kopplar samman spåren från det förflutna, deras nuvarande status som arkeologiskt kulturarv och utsikter för framtida skydd och integration i levande landskap. Med sex deltagande institutioner och nio partners förenar ArCHe akademiska forskningscentra och icke-akademiska organisationer (kulturarvssektorn, specialistorganisationer, media). Inom denna plattform möjliggör skräddarsydda doktorandprojekt korsbefruktning av kunskap bland forskare och partners genom vetenskapliga kurser, workshops, konferenser, praktikplatser och överförbar kompetensundervisning. Utbildning i arkeologi, antropologi, kritiska arvsstudier, kulturarvsförvaltning, bioarkeologi, geologi, oceanografi, kustteknik/bevarande och kommunikation med relevans för det kustnära kulturarvet och miljön utrustar ArCHe doktorander med avancerad tvärvetenskaplig och tvärregional kunskap och färdigheter som är tillämpliga på olika akademiska och icke-akademiska områden över hela Europa. Doktorandprojekten bidrar till synligheten, bevarandet och en hållbar förvaltning av ömtåliga arkeologiska lämningar i kustområden som står inför globala miljö- och utvecklingsutmaningar.

 

Referse (ArCHe doktorandkandidat nr)

DC8

Projekttitel

Kulturarv från stenåldern som delade landskap

Rekryterande institution & arbetsplats

Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet, Sverige

Startdatum

Aug 2024

Projektlängd

48 månader

Lön:

 

- Living allowance

31 800 SEK kr i månaden

- mobility allowance

6000 SEK kr i månaden

- family allowance

4950 kr i månaden (om vissa kriterier uppfylls)

Projektbeskrivning

DC8 bidrar med kunskap om hur befintliga & framtida arkeologiska aktiviteter i delade landskap kan göras lokalt relevant & hållbar. DC8 undersöker tre fallstudieområden (Norge, V-Frankrike, Lettland) som hyser kustnära lämningar från stenåldens jägare-fiskare-samlare, och kartlägger olika aktörer, intressen, utmaningar och möjligheter som kan påverka framtida förvaltning och användning av dessa platser. Genom att använda antropologiska metoder som deltagande observation och intervjuar, och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, t.ex. fokusgrupper, photo elicititation, deltagande kartläggning, sensoriska promenader, korta undersökningar, ger DC8 en djupgående förståelse för den sociomateriella dynamiken som formar dessa delade landskap, allt från strukturella och ekonomiska förhållanden till sociala & kulturella faktorer & miljöhänsyn. Den jämförande kunskapen kommer att identifiera hur förhistoriska spår av jägare-fiskare-samlare bäst kan integreras i framtida planering & användning av dessa landskap, t.ex. som platser för lärande inom hållbar utveckling eller turism. DC8 kommer att främja medvetenhet och reflexivitet bland platsens intressenter, både inom och utanför doktorandnätverket, för att stärka den offentliga dialogen och inkluderingen. DC8 tillhandahåller utbildning för en karriär inom hållbar förvaltning av natur- och kulturresurser. Förväntade resultat består av en avhandling, två medförfattade tidskriftsartiklar och populärvetenskapliga framställningar.

Akademiska praktiker

DC8 har praktik i sydöstra Norge, Oslo universitet (2 mån), västra Frankrike, CNRS/Univeristy of. Rennes (2 mån) & University of.Latvia , Littauen (2 mån)

Icke-akademiska praktiker

Viken kommun, Norge (1 mån)

Huvudhandledare

Prof Maris Gillette, School of Global Studies, Göteborgs universitet

Bihandledare

Prof. A Mjærum, Oslo universitet; Dr Valdis Bērziņs, University of Latvia

Behörighetskrav

 

Rekryteringsprocessen för alla doktorander i HORIZON-MSCA-2022-DN Arche följer en gemensam rekryteringsstrategi, som är baserad på Europeiska kommissionens Code of conduct för rekrytering

MSCA-behörighetskrav

- MSCA Mobilitet regel: sökanden får inte ha varit bosatta eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i den rekryterande bidragsmottagarens land i mer än 12 månader under de 36 månaderna strax före rekryteringsdatumet.

 

- Sökanden måste vara doktorand och inte ha disputerat

Göteborgs universitet behörighetskrav

Enligt 7 kap 39 § Högskoleförordningen ska sökande ha avlagt examen på avancerad nivå, avklarat minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper antingen inom eller utom Sverige. Dessutom ska sökande ha avlagt minst 90 högskolepoäng i socialantropologi eller motsvarande ämne.

Antagning till forskarutbildning

Sökanden som rekryteras ingår i forskarutbildningen i socialantropologi på Institutionen för globala studier.

Kunskap & färdigheter

Lämpliga kunskaper & färdigheter består av bevisat erfarenhet med samhällsvetenskapliga undersökningsmetoder såsom deltagande observation, intervjuer, fokusgrupper, foto elicitation, enkla enkätundersökningar, participant-action forskning och medborgardialoger. Kunskaper i franska eller norska/svenska är meriterande.

Ansökan består av

- Ett personligt brev. Motivera din ansökan och varför du söker denna position, samt sammanfatta dina färdigheter.

- Forskningsförslag (cirka 14,000 tecken, referenser inte ingår) som beskriver hur sökanden vill ta sig an DC8, inklusive reflektioner kring hur hen ska bidra till doktorand nätverkets målsättning (se https://www.arche.uio.no/). Reflektionerna får inte överskrida 4,200 tecken. En tidsplan skall inkluderas.

- CV (utbildning, arbesterfarenheter & nuvarande tjänst, arbete inom akademin)

- Lista av alla vetenskapliga publikationer

- Språk intyg

- Två referenser som kan kontaktas av rekryteringskommité (namn, relation till sökanden, e-post and telefonnummer)

- En kopia av sökandens uppsats på avancerad nivå på engelska eller svenska

- Intyg utbildning på avancerad nivå & verifierade kopior av akademiska betyg och bevis på andra relevanta kvalifikationer, om tillämpligt

Bedömningskriterier

- Vetenskaplig kompetens som passar DC8 och ArCHe nätverk, inklusive ArCHe perspektivet: internationellt, tvärvetenskapligt, intersektionellt, då- nu- framtids tillvägagångssätt

- Flitande (muntlig & skriftlig) engelska. 

Meriterande: Ett skandinaviskt språk eller franska

- Beträffande forskningsförslag:                

      - Originalitet, självständighet i utformningen

      - Kunskap om fältet och planer för fältets utveckling

      - Teoretisk och metodmässig kunskap

      - Vetenskaplig ambition, innovation

      - Genomförbarhet, tidsplan

      - Lämplighet för ArCHe

      - Etisk förhållningssätt

Ovanför bedöms från ansökan och intervjun. Under intervjun bedöms:

- Motivation för att delta i en MSCA-doktorandnätverk, och specifikt ArCHe

- Flexibilitet

- Samarbetsförmåga

Övrig information

 

Tidsfrist: 6 mars 2024

Kontakt

Maris Gillette, maris.gillette@gu.se, +46 73 541 90 61.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.