Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Medicinsk strålningsvetenskap, strålningsbiologi och cancer

Referensnummer PAR 2024/147

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i medicinsk vetenskap

Titel på projektet: Utnyttjande av brister i celldödssignalvägar för att förutsäga och förbättra strålbehandling och immunsvar mot bröstcancer 

Avdelningen för medicinsk strålningsvetenskap finns vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Det övergripande målet med projektet är att fastställa hur defekter i det apoptotiska maskineriet påverkar dynamiken och immunogeniciteten av bröstcancercelldöd, och hur detta relaterar till strålbehandlingssvar och immunmedierad tumöreffekt in vivo. Studier kommer att utföras i cellinjer in vitro och i musmodeller, samt ex vivo i patientbiopsier. Som doktorand kommer du att använda flödescytometri för att utföra funktionella celldödsmätningar som BH3-profilering och Annexin V-infärgning, men även använda metoder som western blotting, ELISA, qPCR och immunhistokemi.

Strålresistens vid återfall i bröstcancer utgör en betydande klinisk utmaning. Cancerimmunterapi har haft stor framgång de senaste åren, men trots stora effekter och ibland bot hos vissa patienter svarar de flesta inte på behandlingen. Att kombinera strålbehandling och immunterapi är ett föreslaget sätt att öka behandlingseffekterna. Vi hypotiserar att dysfunktioner i den apoptotiska celldödssignalvägen, särskilt kaspasrestriktion, kan påverka strålningsinducerad tumörcellsdöd och immunsvar mot cancer. Preliminära fynd tyder på att kaspasrestriktion kan detekteras med hjälp av en ny funktionell analys, som potentiellt kan förutsäga behandlingssvar. Detta projekt syftar till att belysa mekanismerna bakom denna fenotyp och utforska den terapeutiska potentialen för att modulera kaspasrestriktion vid bröstcancer.  

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.  Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.   

Dokumenterad erfarenhet av arbete med molekylärbiologiska metoder på DNA-, RNA- och protein-nivå är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet inom joniserande strålning och strålningsbiologi. God förmåga att tala och skriva på engelska är önskvärt.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för medicinsk strålningsvetenskap. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.     

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Eva Forssell-Aronsson, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper,
telefon: 0703722626, e-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

   

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-17

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.