Doktorandplats i psykologi

Ref PAR 2024/128

Information om tillsättning av anställning.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.  

Psykologiska institutionen har ca 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi för mer information. Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Projektbeskrivning 

Vi söker en doktorand som kommer att arbeta med ett projekt med titeln: "Omprogrammering av hjärnan: att undersöka dynamiken i snabb hjärnplasticitet med högupplöst MRI".   

Inlärning av motoriska färdigheter är en vanligt använd modell för färdighetsinlärning och kan inducera morfologiska förändringar i den mänskliga hjärnan. Dessa inkluderar förändringar i den neuronala nätverksstrukturen, synaptisk styrka och neuronal excitabilitet. Kunskapen om naturen av och tidsskalan för dessa förändringar är fortfarande bristfällig, delvis på grund av en ofullständig förståelse för den underliggande närverksdynamiken i den mänskliga hjärnan. En växande empirisk litteratur tyder på att strukturell hjärnplasticitet kan manifestera sig mycket snabbare än tidigare trott, och att förändringar i volymen av grå substans kan ske på en tidsskala av minuter.  

Den utlysta doktorandtjänsten fokuserar på att använda strukturell och funktionell MRI vid 7 Tesla, för att undersöka tidsskalan, varaktigheten och individuella prediktorer för hjärnplasticitet vid inlärning av en ny motorisk uppgift.  

Arbetsuppgifter

Som doktorand har du en central roll i att designa, genomföra och koordinera forskningsprojektet. I dina arbetsuppgifter ingår att planera aktiviteterna och huvudstudien, genomföra datainsamling, analysera data, skriva vetenskapliga rapporter och artiklar. Och ha ett övergripande ansvar för projektets administration. Du förväntas kommunicera vetenskapliga resultat muntligt såväl som i skrift.  

Mycket goda kunskaper i engelska (både tal och skrift) krävs. Grundläggande kunskaper i svenska är en fördel. Du kommer också att läsa kurser inom ramen för doktorandutbildningen.   

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring upp till maximalt 20% av heltid fördelat under utbildningsperioden. Institutionstjänst innefattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå.  

Behörighet  

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  • avlagt en examen på avancerad nivå
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande  

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:  

  • fullgjorda kurser inom minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
  • minst 60 högskolepoäng på avanceradnivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav  

Bedömningskriterier

Sökanden måste kunna arbeta självständigt och ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmåga att resonera vetenskapligt och förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete, särskilt relaterat till hjärnavbildning och MRI, kunskap i statistik och programmering, samt erfarenhet av att hantera och analysera forskningsdata, är också meriterande för platsen. Sökande som går vidare i urvalsprocessen kommer att kallas till intervju. Detta kommer att genomföras på engelska, i vissa fall via internet.  

Ansökan

Vänligen registrera din ansökan elektroniskt under 'Ansök online'.

Alla ansökningar bör vara skrivna på engelska. För att ansökan ska beaktas måste den inkludera: 

  • Ett personligt brev på maximalt 1.000 ord (ungefär 2 sidor). Motivera din ansökan och varför du söker denna position, samt sammanfatta dina färdigheter. 
  • CV inklusive en publikationslista (om tillämpligt). Om vetenskapliga arbeten bifogas där sökanden inte är ensam författare, måste sökanden ange sitt eget bidrag till arbetet. 
  • En kopia av sökandens magisteruppsats. 
  • Verifierade kopior av akademiska betyg och bevis på andra relevanta kvalifikationer, om tillämpligt.

Sista dag för ansökan är den 16 mars.

Observera att du måste skicka in detaljerade studieresultat som specificerar dina avslutade kurser, poäng och examina. Om engelska inte är originalspråket måste du skicka in både originaldokumentet och en översättning till engelska. För betyg från universitet inom EU, vänligen tillhandahåll ett diplomtillägg. Observera att du måste tillhandahålla betyg för dina tidigare studier på både kandidat- och masternivå.  

  • Sökande kan bli ombedda att tillhandahålla rekommendationsbrev senare i processen. Skicka inte in några rekommendationsbrev innan vi kontaktar dig och uttryckligen ber dig att göra det. Det kan dock vara en bra idé att ta kontakt med två personer som kan skriva ett rekommendationsbrev för dig. 

Det är upp till sökanden att se till att ansökan är komplett. Inga ändringar eller tillägg är tillåtna efter sista ansökningsdatum. Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Alla elektroniska dokument måste lämnas in i PDF-format.

Anställning

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.  Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.