Doktorandplats i marin geologi

Ref PAR 2024/104

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i marin geologi

Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet har med sitt breda vetenskapliga kompetensområde och sin unika infrastruktur den mest kompletta miljön för marin vetenskap och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Genom avancerad forskningsinfrastruktur och den tydliga kopplingen till samhällets behov och utmaningar bidrar institutionen till nya lösningar på de globala utmaningarna kring havet.

Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och innovation relaterad till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs i Göteborg, vid forskningsstationerna Kristineberg Center for Marine Science and Innovation och Tjärnö marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som inkluderar marinbiologi, marin kemi, marin geologi, marin naturvård och oceanografi, och forskningsområdet spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner, från Antarktis, Arktis och det vidsträckta världshavet, men arbetar också i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett, inklusive ett kandidatprogram, tre masterprogram och en doktorandutbildning inom det marina området. 

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

  

Beskrivning av ämnesområde

En doktorandplats är tillgänglig i vår nya forskargrupp i "Anthropocene Marine Sedimentology" vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

För att förstå den globala förändringen och dess samhälleliga effekter krävs också att man utvecklar och tillämpar processorienterad forskning inom sedimentologi i ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Vi erbjuder en doktorandplats för att arbeta i två överlappande nya forskningsprojekt som finansieras av Europeiska unionen för att förbättra djuphavsövervakning och restaurering med hjälp av toppmodern (robot) teknik och Digital Twins. Doktorandprojektet kommer att fokusera på sensorbaserad övervakning och kvantifiering av naturlig och antropogent inducerad partikeltransport i det bentiska gränsskiktet i Skagerrak (Bratten MPA) och andra djuphavsplatser. Dessa regioner upplever betydande miljöeffekter från "partikelplymer" och kräver en mer omfattande förståelse.

Ytterligare platser att studera grunt vatten på finns i Gullmarsfjorden vid Kristineberg Center. Ett nyetablerat laboratorium för sedimentologi samt två fjärrstyrda havsbottenrobotar finns tillgängliga. De två EU-projekten "Redress" och "Digi4Eco" kommer att möjliggöra intensivt samarbete med och utbildning vid totalt 35 forskningsinstitutioner runt om i Europa, från Nordnorge till östra Medelhavet.

Arbetsuppgifter   

Den framgångsrika kandidaten kommer att genomföra experiment och delta i storskaliga laboratorieexperiment (mesokosmer) och/eller havsexpeditioner för att samla in sediment och partiklar och karakterisera deras hydrodynamiska beteende med hjälp av sensorer. Teleopererade robotar som styrs via WLAN från kontorsdatorer eller forskningsfartyg kommer också att användas.  Forsknings- och utbildningsbesök till samarbetsinstitutioner och konferenser är en del av utbildningen. Den framgångsrika kandidaten förväntas också författa och skriva vetenskapliga publikationer och en doktorsavhandling på engelska.

Som doktorand vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, förväntas kandidaten arbeta i ett litet team, ha flexibilitet att anpassa sig till förändringar, engagemang för att lära sig nya färdigheter och bygga utmärkt datahantering och kommunikationsförmåga på muntlig och skriftlig engelska.  

Dessutom gäller följande uppgifter:

- Utarbeta doktorsavhandlingen

- Planera och genomföra laboratorieexperiment, små fältkampanjer samt bearbeta och analysera prover

- Sprida resultat i referentgranskade tidskrifter och på annat håll

- Som en del av den svenska forskarutbildningen förväntas den sökande delta i kurser eller liknande relevanta aktiviteter (omfattande ett års heltidsstudier).

- Demonstrera utåtriktade och engagerande aktiviteter för allmänheten

 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.  

  

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

  1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
  3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 


Särskild behörighet för detta ämne, enligt den allmänna studieplanen, är en MSc-examen i marina vetenskaper eller närliggande områden. Kandidater från alla länder är välkomna att ansöka.

  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.  

Krav för doktorandplatsen är att den sökande har erfarenhet av något eller flera av följande: partikeltransport och -flöden, akvatiskt fältarbete, laboratorie- och fältexperiment med sensorer (t.ex. ADCP, turbiditet, kameror, fluorometer, CTD) och/eller robotar eller fritt fall-landare.

Meriterande för doktorandplatsen är självständigt tänkande, initiativförmåga, kommunikationsförmåga (både muntlig och skriftligt) samt förmåga att dokumentera forskningsresultat på engelska. Erfarenhet av undervisning, uppsökande verksamhet eller ledarskap kommer att betraktas som positiva tillgångar. Det viktigaste urvalskriteriet kommer att vara den sökandes motivation och forskningspotential.

 

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

 En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. 
Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Tillsvidare på Institutionen för marina vetenskaper, Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Fiskebäckskil. 
Första anställningsdag: Enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

  

Tillsättningsförfarande   

Högst rankade kandidater kommer att bjudas in till en intervju via Zoom.

 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Vid frågor, vänligen kontakta:

Professor Laurenz Thomsen
Email: laurenz.thomsen@gu.se

  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.