Postdoktor i Utveckling av fiduciella markörer för cryo-EM

Ref PAR 2024/80

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 340 medarbetare och cirka 450 MSEK i omsättning.

Ämne 

Utveckling av nya fiduciella markörer för strukturbestämning av små membranproteiner

 

Ämnesbeskrivning 

Membranproteiner såsom transportörer och G-proteinkopplade receptorer (eller GPCR) är mycket viktiga måltavlor för till exempel läkemedelsutveckling och strukturbestämning av dessa är en förutsättning för att kunna utveckla nya, mer effektiva substanser. Trots den senaste tidens utveckling av metoder inom cryo-EM, är små membranproteiner mycket svåra att strukturbestämma då de oftast inte har några endogena fiduciella markörer. En del av vår forskning syftar därför till att utveckla sådana för att accelerera strukturbestämning av dessa viktiga proteiner.

 

Arbetsuppgifter 

Forskningen kommer inriktas på design av nya fiduciella markörer för strukturbestämning av små membranproteiner. Arbetsuppgifterna inkluderar proteindesign och -modellering, kloning, uttryck i insekts-och mammalieceller samt rening följt av strukturbestämning med cryo-EM och efterföljande analys. Kandidaten uppmuntras och förväntas arbeta självständigt och själv bidra till projektplaneringen. Kandidaten förväntas också resa, både inom och utanför Europa för datainsamling vid olika forskningsstationer. Kandidaten förväntas också bidra till laboratoriets övriga arbete, samt vid behov handleda studenter på både master- och doktorandnivå.  

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

 

Bedömningsgrunder 

Vi söker efter kandidater som har ett stort intresse för proteindesign och strukturbiologi. En lämplig kandidat har en doktorandexamen inom medicin/biologi/kemi/farmakologi eller närliggande fält (till exempel strukturbiologi, biokemi eller biofysik). En bakgrund inom strukturbiologi (företrädesvis cryo-EM) samt erfarenhet av kloning och cellodling (gärna i eukaryota system) och proteinrening är meriterande. Vi värderar god kommunikationsförmåga och presentationsteknik samt vetenskaplig integritet. Kandidaten behöver vara noggrann, ansvarsfull och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och verbalt, är nödvändigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

 

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

 

Tillsättningsförfarande 

Hjälp för sökande

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Linda Johansson; email: linda.johansson.4@gu.se; telefon: +46(0)766183244

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten

- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer

- Kopia på bevis för doktorsexamen

 - Två referenser med kontaktuppgifter

 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.