Postdoktor

Ref PAR 2024/56

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för marina vetenskaper (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet har med sitt breda vetenskapliga kompetensområde och sin unika infrastruktur den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. Genom avancerad forskningsinfrastruktur och verksamhetens tydliga koppling till samhällets behov och utmaningar bidrar institutionen till nya lösningar på de globala utmaningar som rör havet.

Institutionen för marina vetenskaper bedriver forskning, utbildning och innovation relaterad till havet och dess resurser. Verksamheten bedrivs förutom i Göteborg även på forskningsstationerna Kristineberg Center för marin forskning och innovation och Tjärnö̈ marina laboratorium, samt på forskningsfartyget Skagerak. Institutionen har en tvärvetenskaplig bredd som omfattar marin biologi, marin kemi, marin geologi, marin kulturvård och oceanografi, och forskningsområden spänner geografiskt från kust till världshav. Våra forskare och studenter har ofta framträdande roller i internationella expeditioner till Antarktis, Arktis, och de stora världshaven, men arbetar också i våra nybyggda laboratorier med avancerad utrustning och komplexa analysmetoder. Institutionen har också en bred utbildningspalett, inkluderande ett kandidatprogram, tre mastersprogram och forskarutbildning inom det marina området.

 

Projekt

De istäckta delarna av havet har en nyckelroll för klimatet och framtidens vattenstånd. På grund av den otillgängliga miljön finns det en stor brist på data från dessa områden, och grundläggande forskningsfrågor är ännu obesvarade. I detta projekt skall mekanismer för transport av varma havsströmmar mot Antarktis istäcken studeras, och deras roll i den storskaliga havscirkulationen runt Antarktis kvantifieras. Oceanografiska data, primärt från riggar som stått ute och samlat data kontinuerligt, men även från fartygsbaserade mätningar, undervattensrobotar, samt fjärranalys, skall användas för att förstå drivkrafterna för havsströmmar på kontinentalsockeln i närheten av isarna.

Denna anställning är en möjlighet att utföra forskning baserad på ett unikt dataset med tidsserier som samlats in under flera år. Beroende på kandidatens preferenser och expertis så kan tjänsten fokuseras mot tidsserieanalys, mot hur vattnets egenskaper förändras vid olika drivning från atmosfär eller is, blandning, storskalig oceancirkulation, eller modellering.

 

Ämne

Fysisk oceanografi med inriktning mot polar oceanografi.

 

Arbetsuppgifter  

Arbetsuppgifterna består av att utföra forskning inom det bredare område som beskrivs ovan. Rätt kandidat kommer att ges tillfälle att fokusera på forskning och erhålla stöd för att utveckla sin forskarkarriär. Det kommer också att vara möjligt att handleda studenter i ämnet. Det kommer att ges tillfälle att arbeta praktiskt till sjöss med att samla in data, men detta är inte ett krav. Du kommer att arbeta i en liten forskargrupp som består av forskare från Göteborgs Universitet och Universitetet i Bergen samt två doktorander.

 

Behörigheter

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

 

Bedömningsgrunder 

Vi söker en person som är intresserad av att driva en forskarkarriär, som har en god ordningskänsla, och som har vana och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp. God samarbetsförmåga samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift är också viktigt.

Det är ett krav att kandidaten skall ha doktorsexamen i relevant område inom fysisk oceanografi.

Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet av att utföra självständig forskning.

 

Anställning 

Anställningen är tidsbegränsad anställning under 3 år, med omfattning på 100%. Placering är tills vidare på institutionen för marina vetenskaper i Göteborg. Tillträde för anställningen är 1 juni 2024.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

 

Anna Wåhlin

anna.wahlin@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan skall innehålla ett CV med relevant publikationslista, en kopia av doktorsavhandlingen, kopior av relevanta examina, samt ange referenspersoner som har erfarenhet av att arbeta med kandidaten i tidigare arbetsliv. Referenspersoner kan komma att kontaktas.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-07 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.