Postdoktor i om kvinnans graviditet inom epidemiologi / genomik

Ref PAR 2024/60

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kliniska vetenskaper, obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, söker en postdoktor inom perinatal medicinsk forskning vid Perinatallaboratoriet. Perinatallaboratoriet är ett forskningslaboratorium med omfattande forskningsaktivitet på hög internationell nivå. Huvudspråket är engelska och svenska, arbetsmiljön är stimulerande och utvecklande genom hög produktivitet och professionell forskargrupp.

Vår forskargrupp är belägen vid Göteborgs universitet i Sverige och norska Folkhelseinstitutet (Oslo). Vi undersöker genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar graviditetslängd vid födseln. Vi arbetar med unika genomiska data som innehåller tusentals familjetriosar från Norge. Detta i kombination med en rik samling graviditetsrelaterade medicinska variabler och en omfattande uppsättning validerade miljöexponeringar, och ett stort medicinskt födelseregister med mer än 4 miljoner graviditeter från Sverige. Perinatallaboratoriet och forskargruppen leds av professor Bo Jacobsson.

Ämne 

Perinatal medicinsk forskning 

Ämnesbeskrivning 

Forskningsprojekt 1:

Det finns betydande skillnader i antalet för tidigt födda mellan höginkomstländer. I ett nyligen genomfört internationellt projekt bedömde vi bidragen från kända riskfaktorer till förlossningsfrekvensen; de förklarar bara en liten del av den totala variationen. I en uppföljningsstudie fann vi en betydande variation inom Sverige (tre gånger skillnaden), lika stor som den mellan länder.

Detta projekt kommer att utforska de geografiska och tidsmässiga skillnaderna i graviditets- och barnresultat i Sverige och identifiera möjliga individuella och kontextuella orsaker. Vårt främsta syfte är att bättre förstå hur sociodemografiska, miljömässiga och kontextuella faktorer påverkar graviditet och barns utfall i olika delar av Sverige. Vårt fokus kommer att vara för tidig förlossning, graviditetskomplikationer, perinatal mortalitet och neonatal sjuklighet, med hjälp av Svenska Medicinska födelseregistret, Multigenerationsregistret, olika kvalitetsregister och data från SCB (DeSO-områden bland annat).

Forskningsprojekt 2:

Förtidig förlossning och graviditetens varaktighet är ärftliga egenskaper. Vår grupp har nyligen publicerat den största GWAS-metaanalysen av graviditetslängd och för tidig födsel hittills. Postdoktorn kommer att bidra till pågående insatser inom detta område (GWAS, metaanalyser, gen-miljö-interaktioner, etc) och att dyka djupare in i de kända genetiska varianterna som påverkar graviditetens varaktighet och för tidig födsel. Vi förväntar oss att utöka de analyser som utförts i vårt tidigare arbete till olika släktband och till subfenotyper av för tidig förlossning. Postdoktorn kommer att använda världsunika data från Mother, Father and Child Cohort-studien, som inkluderar genotyp- och fenotypdata från över 40 000 förälder-avkomma-trior och data från ALSPAC (~6 000 mamma-barn-par). 

Arbetsuppgifter 

Huvuduppgiften är att bedriva forskning av hög kvalité inom perinatal medicinsk forskning i något av de specifika forskningsprojekten. Det kommer finnas stora möjligheter att utöka projektets inriktning inom ramen för det angivna projektet och postdoktorns intressen. Sökande förväntas kunna bidra till viss del till båda projekten.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat datainsamling, kvalitetskontroll och analys, resultatspridning och handledning av mastersstudenter och doktorander. Vidare ska postdoktorn bidra med publikationer. I arbetsuppgiften ingår även administrativt arbete såsom att skriva vetenskapliga rapporter och projektansökningar, skaffa etiska godkännanden samt att författa och vara medförfattare till forskningsmanuskript, inklusive inlämning till tidskriftsprocessen och andra uppgifter. Detta gäller till hela gruppens behov. 

Behörighet 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

För anställningen krävs ha en doktorsexamen inom ett område motsvarande eller liknande molekylärbiologi, statistisk biologi, biomedicin, epidemiologi, genetik, statistik, matematisk, datavetenskap eller biomedicinsk vetenskap. Erfarenhet av statistisk modellering, antingen i samband med genetik eller epidemiologi, samt förmåga att arbeta i R/Python och en UNIX-miljö krävs.

Utmärkta muntliga och skriftliga engelska språkkunskaper är ett krav för anställningen. För anställningen krävs förmåga att sammanhängande vetenskaplig text med minst ett publicerat eller inlämnat manus där den sökande är första författare och skrivit en stor del av texten. Tjänsten kräver samarbete med kollegor och andra forskargrupper, men förmåga att självständigt generera och driva forskningsidéer kommer att vara avgörande.

Meriterande för anställningen är;

 • Erfarenhet av populationsgenetik (mikroarrayer, GWAS, GxE studier)
 • Erfarenhet av stordataanalys eller bioinformatik
 • Klinisk kunskap om graviditetens fysiologi och biologi (graviditet, för tidig födsel, fostertillväxt, havandeskapsförgiftning, inflammation, infektion, näring)
 • Erfarenhet av molekylärbiologi (kontroll av genuttryck)
 • Erfarenhet av geografisk dataanalys eller geografiska informationssystem
 • Erfarenhet av studenthandledning
 • Erfarenhet av versionskontroll i Git 

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% i 24 månader, med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi. Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 

Frågor om anställningen kan ställas till professor Bo Jacobsson via Ylva Folkesson, Enhetschef, e-mail: ylva.folkesson@vgregion.se  

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Vi ber dig vänligen att skriva din ansökan på engelska eftersom ansökan kan granskas av engelsktalande personal. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att vara relevant med intervjuer, referenstagning och arbetsprov på engelska.

 • Ett följebrev som ger en kort beskrivning av tidigare forskningserfarenhet, hur denna erfarenhet och dina kvalifikationer passar det föreslagna forskningsprojektet
 • Ett CV (inklusive en utvald publikationslista, max 3)
 • Bevis på avlagd doktorsexamen
 • Kontaktuppgifter till två referenser

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-04

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.