Postdoktor i datalingvistik och/eller kognitionsvetenskap, en eller flera

Ref PAR 2024/47

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten har omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer och vetenskapsteoretiker. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom dessa områden.

Vid institutionen finns också The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP), finansierat av ett tolvårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2027). CLASP bedriver forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder för kärnfrågor inom språkteori och kognition.

Innehavaren ska anställas vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FloV), som postdoktor i ERC Starting Grant Project: DivCon: Divergence and convergence in dialogue: The dynamic management of mismatches. Projektet leds av Christine Howes och började i maj 2023. För en beskrivning av DivCon se hemsida via: Christine Howes | Göteborgs universitet (gu.se)

Ämne 

Datalingvistik och/eller kognitionsvetenskap

Ämnesbeskrivning 

Språklig interaktion är det övergripande temat för forskning inom lingvistik vid FLoV. Detta inkluderar ett intresse för formella modeller av språk med avseende på de sociala metoder och psykologiska mekanismer där språket används – inte enbart system för konventioner som bygger upp språk.

I takt med att fler och fler av våra interaktioner sker genom digitala kanaler har det blivit allt viktigare att förstå hur vi kommunicerar och interagerar med andra via datorer och digitala enheter. Inom detta syftar DivCon-projektet, finansierat av European Research Council, till att förändra vår förståelse kring mänsklig interaktion, särskilt inom datormedierad kommunikation. Det ämnar att skapa en ny experimentell plattform för levande multimodala interaktioner med hjälp av avatarer och virtuella verkligheter, samt kunna utveckla en exakt teori om divergens och konvergens i interaktion som förenar verbala och icke-verbala dialogfenomen. I slutändan kommer projektets resultat att bana väg för mer adaptiva konversations-AI-system som bättre kan simulera mänsklig kommunikation.

Arbetsuppgifter 

Anställningen ger innehavaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att bedriva forskning inom ERC Starting Grant Projektet: DivCon: Divergence and convergence in dialogue: The dynamic management of mismatches. Mer specifikt kommer detta att innebära ett eller flera av följande kompetensområden:

 • Korpusinsamling, annotering och analys
 • Komputationella och experimentella metoder i kognitionsvetenskap
 • Formella modeller för dialog och interaktion
 • Typteori (eller logik) och sannolikhetslära
 • Kombinationer av logiska och/eller komputationella metoder med psykolingvistiska ansatser

Högst 20 % av tjänsten kan innefatta arbetsuppgifter andra än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsgruppen och ämnets workshops, seminarier och konferenser.  Forskargruppens gemensamma språk är engelska.

Behörighet 

Anställning som postdoktor är en särskild typ av anställning som i huvudsak regleras i här länkat centralt kollektivavtal "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" och i andra hand av här länkad "Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitets".

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamens ämnesområde bör ha relevant anknytning till ämnesbeskrivningen ovan. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

Viktigast vid bedömningen av de sökande är deras vetenskapliga skicklighet, där särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes doktorsavhandling och andra publikationer. Vikt fästs också vid dokumenterad god samarbetsförmåga och goda färdigheter vad gäller att planera och organisera forskning och att kommunicera egen forskning. Dokumenterad erfarenhet av fler än en av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna är särskilt meriterande.

Rekryteringsprocessen kan komma att omfatta intervju (eventuellt via videolänk) samt inhämtande av referenser.

Allmänna bedömningskriterier beskrivs också i ovan länkad "Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet".

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år med möjlighet till ett tredje år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

Grundläggande villkor för anställning som postdoktor regleras i ovan länkat "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".

Urvalsprocessen

Efter sista ansökningsdag kommer institutionen att kontakta lämplig sakkunnig person för att göra en första bedömning av ansökningarna. Det är viktigt att hitta en sakkunnig som inte är jävig i förhållande till någon av de sökande. Hur lång tid sakkunnig får för sin bedömning beror på antalet ansökningar som inkommit. När sakkunnig lämnat sin bedömning av ansökningarna till institutionen tar en rekryteringsgrupp över processen. Om intervjuer och referenstagning genomförs eller inte beror delvis på hur många sökande det finns och vilka av de sökande som sakkunnig bedömt ingår i tätgruppen.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Frågor om projektet, ämnet, arbetsinnehåll eller arbetsplatsen är du välkommen att kontakta projektledare Christine Howes, christine.howes@gu.se

Har du frågor om ansökan, rekryteringsprocessen och anställningsvillkor är du välkommen att kontakta personalhandläggare Cecilia Groglopo: cecilia.groglopo@gu.se, 031 786 4570

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar, märkta med annonsens diarienummer, till: Personaladministratör, Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Handlingarna ska vara inkomna senast tre dagar efter sista ansökningsdag, eller avsändaren ska kunna visa att handlingarna postades senast sista dag för elektronisk ansökan.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (i PDF-format):

 1. Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av tre stycken i följande ordning:
  a) en kort presentation av dig själv,
  b) en kort presentation av dina meriter samt
  c) en kort beskrivning av varför FLoV är av intresse för dig.

 2. Ett CV som visar akademiska examina, anställningar, publikationer och andra relevanta meriter.

 3. Doktorsexamensbevis

 4. Högst tre vetenskapliga publikationer samt den sökandes doktorsavhandling.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-14

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.