Postdoktor i mikrobiologi och slemhinneimmunologi

Ref PAR 2024/16

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin. För närvarande har institutionen cirka 340 medarbetare och cirka 450 MSEK i omsättning.

Ämne 

Mikrobiologi och slemhinneimmunologi.

Ämnesbeskrivning 

Forskargruppen forskar om gastrointestinal immunitet mot bakteriella infektioner och cancer. Den utlysta tjänsten är inom området för nya receptorer för koleratoxin och baseras på följande publikationer: Singla et al; Glycobiology, 2023, Cervin et al ; ACS Infect Dis., 2020 och PLOS Pathog., 2018.

Arbetsuppgifter 

Postdoktortjänsten kommer att vara knuten till ett forskningsprojekt som fokuserar på identifiering och funktionella studier av nya ligander för koleratoxin i tunntarmen för att generera förbättrade orala vacciner och motgifter. De metoder som kommer att användas i projektet inkluderar analys av genuttryck (single cell), bioinformatik, flerfärgsimmunohistokemi, odling av organoider och cellinjer samt cellulära analyser. Kandidaten förväntas också handleda studenter på både master- och doktorandnivå och ansöka om forskningsanslag.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

Sökande ska ha en doktorsexamen i relevant ämnesområde, såsom immunologi, mikrobiologi eller cellbiologi.  Praktisk laboratorieerfarenhet inom mikrobiologi och/eller slemhinneimmunologi är ett krav. Kunskap eller stort intresse inom området glykobiologi är meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Omfattande erfarenhet av bioinformatik, molekylärbiologiska tekniker, genuttrycksanalyser, immunohistokemi och cellulära analyser värderas högt.

Det förväntas att den sökande kan arbeta självständigt. Hänsyn kommer därför tas till, eget driv, organisatorisk förmåga och noggrannhet. Eftersom tjänsten också kräver samarbete i en multidisciplinär grupp läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

Hjälp för jobbsökande: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande#S%C3%A5-h%C3%A4r-g%C3%A5r-rekryteringsprocessen-till %

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Ulf Yrlid, mail ulf.yrlid@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

  • -Ett kort uttalande som beskriver kandidatens utbildning, intressen och framtida mål samt motivation att söka denna tjänst
  • CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
  • Kopia på bevis för doktorsexamen
  • Två referenser med kontaktuppgifter

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-02-06

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.