Universitetslektor i musikalisk gestaltning med inriktning komposition

Referensnummer PAR 2023/1469

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand – Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik. 

Vår vision
Med de utmaningar som samhället står inför idag är utbildning och forskning inom det konstnärliga fältet viktigare än någonsin. En av konstens styrkor är att den skapar såväl perspektiv och kritiska verktyg, som mening och hopp. Konstnärliga fakulteten är drivande i frågor om konst, kultur och lärande, samt inom kreativitet och innovation i en vidare mening. Vi är en lokalt förankrad och globalt orienterad plats för konst, kunskapande, kritik, visioner och omställning. Konst och kultur är till för alla, och vi är en mötesplats för kulturaktörer, kulturinstitutioner, kreativa näringar och för civilsamhället i stort. Vårt mål är att vara ett hus med många ingångar och ännu fler utgångar.

Högskolan för scen och musik utbildar musiker i flera genrer, komponister, lärare i musik, dans och teater, musikal- och performanceartister, operasångare och skådespelare och har drygt 600 studenter. Högskolan för scen och musik bedriver även utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning samt har en omfattande utåtriktad verksamhet. Institutionen har närmare 200 anställda.

Nu söker Högskolan för scen och musik en universitetslektor i musikalisk gestaltning med inriktning komposition. Du blir en del av enheten Musik.

Ämne 

Musikalisk gestaltning med inriktning komposition  

Ämnesbeskrivning 

Kompositionsprogrammen på kandidat- och mastersnivå betonar det experimentella och är orienterat mot ett utvidgat fält vad gäller musikalisk komposition.  

Programmen utgår från tre perspektiv: hantverk, konstnärskap samt ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.  

Hantverk handlar bland annat om kompositionstekniker och strategier, tekniska kunskaper inom elektronisk musik, nutida instrumentation och musikteori.  

Det konstnärliga perspektivet handlar om att utveckla studentens förmåga att gestalta, motivera och kommunicera konstnärliga idéer utifrån givna förutsättningar och förelagda uppgifter. Här betonas särskilt estetik, konceptuella strategier och den personliga praktiken.  

Det kritiskt reflekterande förhållningssättet inriktar sig mot att studenten ska kunna positionera och relatera sitt musikskapande till historisk och samhällelig kontext, etiska problemställningar, bli förtrogen med konstnärlig forskning, samt att metodiskt och systematiskt kunna reflektera över och problematisera sin egen praktik. 

Arbetsuppgifter 

Huvuddelen av tjänstgöringen kommer att vara inom kandidat- och masterprogrammen i komposition, där det internationella masterprogrammet Experimental Composition and Creation har engelska som undervisningsspråk.

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning och forskning inom ämnesområdet.

Undervisningen kan ske individuellt eller i grupp och innefattar varierade undervisningsformer. Undervisningen kommer huvudsakligen att röra sig inom perspektiven konstnärskap och det kritiskt reflekterande där studenternas lärande står i centrum. Innehållet i undervisningen har sin grund i områdena kompositionsstrategier, estetik, teori samt etiska frågeställningar i relation till detta. Vidare ingår att delta i diskussioner och samspel med andra konstarter och utbildningsprogram, såväl inom som utom institutionens verksamhet.

Arbetsuppgifterna kan även omfatta handledning och examination av självständigt arbete på kandidat- och masternivå. Undervisning inom såväl andra program som fristående kurser kan förekomma.

I anställningen ingår tid för forskning enligt gällande arbetstidsavtal. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet, ingår det i anställningens arbetsuppgifter att aktivt medverka i institutionens arbete för att finna extern finansiering.

Utifrån ovanstående ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter söker vi dig med en längre egen konstnärlig praktik med förankring i ett självständigt reflekterande.

Vi lägger vikt vid experimentella perspektiv och en stark närvaro som lärare, med studentens perspektiv i centrum. Vidare ser vi en internationell utblick som en självklar del av arbetet.

Övriga arbetsuppgifter 

 • Planering av studentprojekt
 • Kunskapsuppföljning och betygsättande
 • Planering av kurser och kursmoment i relation till kurs/utbildningsplan samt revidering/utveckling av dessa styrdokument samt återknyta forskning och omvärldsbevakning
 • Deltagande i lärarkollegium samt andra för arbetet nödvändiga möten

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är dels den som visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För aktuell anställning krävs: 

 • Visad konstnärlig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet och i relation till beskrivna arbetsuppgifter
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet komposition på högskolenivå
 • Att du är disputerad i musikalisk gestaltning inriktning komposition

Bedömningsgrunder 

 • Bedömningen görs utifrån konstnärlig skicklighet och pedagogisk skicklighet.  

  Med konstnärlig skicklighet avses: 

  • Konstnärligt djup och uttryckskraft, konstnärlig originalitet samt en betydande konstnärlig produktivitet
  • Visad synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang
  • Genomförd konstnärlig forskning och/eller konstnärligt utvecklingsarbete

  Med pedagogisk skicklighet avses: 

  • Förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet och framgångsrikt kunna handleda studenter till goda resultat
  • Förmåga till utarbetande av kvalificerat utbildningsmaterial

   Vid tillsättningen kommer det även att läggas vikt vid att den sökande kan visa på: 

  • Erfarenhet av nätverkande och samverkan, nationellt och internationellt
  • Erfarenheter från att leda/organisera festivaler och offentliga konserter
  • Erfarenhet av att leda/organisera kompositionsworkshops eller liknande
  • Administrativ skicklighet och erfarenhet
  • Samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga
  • Högskolepedagogisk utbildning

Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den person som anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de beskrivna arbetsuppgifterna. Vid tillsättningen kommer lika stor vikt att fästas vid konstnärlig skicklighet inom ämnesområdet som vid pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.  

Vidare läggs vikt vid hur kompetensprofilen samspelar med den övergripande utvecklingen av miljön runt kompositionsprogrammen samt hur den interagerar med kompositionskollegiets kompetensprofiler för att skapa en dynamisk och välfungerande arbetsgrupp.  

Vi lägger också stor vikt vid samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och personlig lämplighet samt goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.  

Övrigt 

Den sökande har genomgått eller förväntas genomgå högskolepedagogisk utbildning eller har på annat dokumenterat sätt förvärvat motsvarande kunskap (15 HP) under de två första anställningsåren.

Anställning 

Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning 6 månader.

Omfattning: 30% av heltid

Tillträde: 2024-07-01 eller enligt överenskommelse

Placering: Högskolan för scen och musik  

Kontaktuppgifter för anställningen 

För mer information om anställningen kontakta: 

Erik Jonasson, enhetschef 031-786 4167. Email:  erik.jonasson@hsm.gu.se 

Anders Hultqvist, professor i komposition, anders.hultqvist@hsm.gu.se 

För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Magdalena Eldh, personaladministratör.  Tel: 031-786 4010. Email: magdalena.eldh@hsm.gu.se

Mer information om verksamheten finns på: www.gu.se/scen-musik 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Magdalena Eldh, Högskolan för scen och musik, Box 210, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast 2024-04-22.  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-22.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.