Professor i språkteknologi

Referensnummer PAR 2023/1311

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet utlyser härmed en tjänst som professor i språkteknologi. Professorns huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och utveckla den forskning, utbildning och samverkan inom ämnet som bedrivs vid institutionen, i synnerhet inom enheten Språkbanken Text.

Forskningsmiljön

Språkbanken Text bedriver språkteknologisk forskning, utveckling av forskningsinfrastruktur, undervisning inom språkteknologi samt ordboksutveckling och lexikografisk forskning. Den språkteknologiska forskningen har sin tyngdpunkt i textbaserade empiriska studier.  Språkbanken Texts mer än 20 aktiva forskare är framgångsrika inom ett brett spektrum av teman, såsom datorstödd språkinlärning, språkförändring, hantering av historiska texter, korpusbaserad grammatikforskning, OCR, lexikologi, biomedicinsk språkteknologi, sentiment- och argumentanalys, anonymisering och sökverktyg. Ofta görs detta i samarbete med experter från angränsande ämnen inom språkvetenskap, övrig humaniora och datavetenskap. Språkbanken Text är en del av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet, där det utöver språkteknologi och lexikografi bedrivs undervisning och forskning om svenska, nordiska språk och flerspråkighet. Språkbanken Text är också en del av Nationella språkbanken, en nationell e-infrastruktur till stöd för forskning baserad på språkliga data. Forskningen är nära knuten till utveckling av forskningsinfrastruktur, som syftar till att möjliggöra forskning på svenska språkdata. Verksamheten fokuserar på språkvetenskapligt förädlade data som är fritt tillgängliga.

Undervisningen

Språkbanken Text bedriver undervisning i språkteknologi och relaterade ämnen på både avancerad och forskarnivå. En stor del av denna undervisning sker idag i samarbete med andra institutioner vid GU. Undervisningen vid den egna institutionen, även på grundnivå, är under aktiv uppbyggnad. Språkbanken Text har vanligen runt 4 aktiva doktorander samtidigt, som handleds av både forskare och lärare.

 

Ämne 

Språkteknologi.

 

Ämnesbeskrivning 

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om datamaskinell hantering av mänskligt språk. Språkteknologin kombinerar kunskaper, metoder och tekniker från såväl datavetenskap (databearbetning, maskininlärning, m.m.) som språkvetenskap (detaljerad kunskap om studieobjektet). Språkbanken Text arbetar nästan uteslutande med språk i textform. Dessutom ligger fokus på hantering av svenskspråkigt material och användning av språkvetenskapligt informerade metoder.

 

Arbetsuppgifter 

Den som tillträder anställningen förväntas leda det vetenskapliga arbetet i språkteknologi. Anställningen omfattar också handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå, utveckling av forskarutbildningen samt undervisning på alla nivåer. Professorn förväntas representera universitetet i ämnesrelaterade forsknings- och utvecklingsnätverk, och tjänsten inkluderar också viss administration. Vidare förväntas professorn etablera och utveckla kontakter och samarbeten såväl inom som utanför universitetet. Professorn ska kunna undervisa och handleda på svenska eller något annat skandinaviskt språk och delta i svenskspråkiga sammanhang vid universitet. För att kunna ta aktiv del i miljön förväntas professorn vara närvarande på plats minst 60 % av tiden.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap. 3–4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

 

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättning fästs stor vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

När det gäller vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid den sökandes forskning under de senaste sju åren, vid erfarenhet av att leda forskningsprojekt och forskargrupper, och vid dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Den sökande ska vara väl etablerad inom språkteknologifältet. Detta kan exempelvis styrkas genom publikationer i internationella språkteknologiska forum och ledningsuppdrag i internationella professionella nätverk eller organisationer. Den sökande ska ha ingående förståelse av såväl den språkvetenskapliga som den datavetenskapliga sidan av fältet. Givet forskningsgruppens placering vid en språkvetenskaplig institution läggs särskild vikt vid att den sökande har en språkvetenskaplig bakgrund. Forskning relaterad till utveckling av språkresurser, liknande det arbete som bedrivs inom forskningsinfrastrukturen, är meriterande. Goda kunskaper i svenska eller något annat skandinaviskt språk krävs för att förstå de svenskspråkiga material som Språkbanken text i huvudsak arbetar med.

När det gäller pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid framgångsrikt genomförd handledning av doktorander. Erfarenhet av att utveckla forskarutbildning och att driva forskarutbildningsfrågor strategiskt är meriterande. Även erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå samt utveckling av undervisningsmaterial för språkteknologi är meriterande.

Dokumenterad ledningsförmåga och administrativ erfarenhet är ett krav. Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället är meriterande. De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämplighet för anställningen. Detta bedöms genom sakkunniggranskning, intervjuer, provföreläsning och referenstagning.

 

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborg universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Karin Helgesson, Prefekt
E-post: karin.helgesson@svenska.gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Att: Jong Ho, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange på paketet/brevet diarienummer för aktuell anställning.

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar. Dessa anvisningar finner du här: HFS-styrdokument-anvisningar professor ansökan-2017.pdf (gu.se)


Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.


Ansökan ska vara inkommen senast
: 2024-05-06

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.