Biträdande universitetslektor i oral hälsovetenskap

Ref PAR 2023/1266

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för odontologi bedriver forskning och ansvarar för forskarutbildning i odontologisk vetenskap. Institutionen ansvarar även för grundutbildningen av tandhygienister, tandläkare och tandtekniker, och kompletterande utbildning av tandläkare med utländsk examen. Därutöver bedriver institutionen efterutbildningsaktiviteter. Institutionen samverkar med Folktandvården, Västra Götaland, i klinisk forskning och i den kliniska delen av grundutbildningen för tandhygienister och tandläkare.

Den biträdande universitetslektorn kommer att ha sin placering vid avdelningen för parodontologi. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning kring prevention och behandling av parodontala och periimplantära sjukdomar. En professor samt en docent och en universitetslektor i oral hälsovetenskap, samtliga tandhygienister, är knutna till avdelningen för parodontologi och leder forskningsprojekt inom ämnesområdet.

Ämne 

Oral hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning 

Oral hälsovetenskap utgör det centrala kunskapsområdet i utbildning för tandhygienister och är även ett viktigt kunskapsområde i utbildning av tandläkare. Området identifierar faktorer av betydelse för vår munhälsa och samspelet mellan munhälsa och den allmänna hälsan och välbefinnandet. Fokus är på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för en god munhälsa på lika villkor för både barn och vuxna i alla åldrar och med varierande behov på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår forskning inom oral hälsovetenskap med inriktning mot prevention och behandling av parodontala sjukdomar och där den biträdande universitetslektorn ges möjlighet att utveckla sin vetenskapliga självständighet och meritering.

I arbetsuppgifterna ingår teoretisk och klinisk undervisning i kurser på grund och avancerad nivå inom tandhygienistprogrammet relaterat kunskapsområdet oral hälsovetenskap och specifikt avseende kurser med inriktning mot prevention och behandling av parodontala sjukdomar. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av tandhygieniststudenters examensarbeten inom det aktuella kunskapsområdet på grund och avancerad nivå. Även undervisningsuppdrag inom tandläkarprogrammet kan förekomma. Omfattningen av undervisning utgör ca 30% av tjänst och där den biträdande universitetslektorn ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska kompetens och meritering. 

I den biträdande universitetslektorns roll ingår att samverka både internt och externt i såväl forskning som undervisning. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i kapitel 4, sektion 4a i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. 

Avlagd doktorsexamen i ämne som arbetsgivaren bedömer som relevant för anställningen. Ytterligare behörighetskrav är tandhygienistexamen med svensk legitimation för yrket och visad pedagogisk skicklighet.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Orsakerna till och omfattningen av frånvaron ska tydligt anges i ansökan och bekräftas genom intyg.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i i kapitel 4, sektion 4a i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid tillsättningen kommer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att bedömas utifrån dokumenterade erfarenheter, båda viktas lika.

Erfarenhet av forskning med inriktning mot prevention och behandling av parodontala sjukdomar är särskilt meriterande. Den sökande förväntas även att presentera en forskningsplan som stöder denna inriktning, vilken särskilt ska beaktas vid den vetenskapliga bedömningen. Vidare är visad förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens särskilt meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet så är det särskilt meriterande om den sökande har dokumenterad erfarenhet av såväl klinisk som teoretisk undervisning med inriktning mot prevention och behandling av parodontala sjukdomar, riktad till tandhygienist/tandläkarstudenter på grund och avancerad rnva. Vidare är dokumenterad erfarenhet av kursansvar och kursutveckling/pedagogiskt utvecklingsarbete särskilt meriterande.

Därutöver kommer dokumenterad klinisk erfarenhet som leg. tandhygienist att bedömas.

Vid tillsättningen kommer även förmåga till samarbete och samverkan samt administrativ skicklighet att beaktas.

Anställning 

Tidsbegränsad anställning, på heltid (100%) under 6 år. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placering vid institutionen för odontologi. 

En anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad och definierad som en meriteringsanställning. Syftet med anställningen är att du ska ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet som universitetslektor. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms som lämplig och uppfyller kriterier för befordran framtagna av fakulteten skall han/hon befordras och anställas som universitetslektor. Krav för att bli befordrad till universitetslektor vid Sahlgrenska akademin: 
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1700/1700868_1643961_bil-2-bed--mningsgrunder-f--r-bef-fr--n-bitr-universitetslektor-till-universitetslektor.pdf

Kontaktuppgifter för anställningen 

Peter Lingström, prefekt
0706-585754
peter.Lingstrom@gu.se

Kajsa Henning Abrahamsson, professor och ämnesansvarig
031-786 3788
kajsa.henning.abrahamsson@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet görs utifrån de kvalifikationer som är registrerade i ansökan. 

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Doktorsexamensbevis 
  • Examensbevis tandhygienist
  • Intyg tandhygienistlegitimation
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2023/1266 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-12-07  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.