Doktorandplats i psykologi

Ref PAR 2023/82

Information om tillsättning av anställning.

Doktorandplats i psykologi 

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   

Vi söker en doktorand i projektet ”Barnförhör med bildstöd – för barn i behov av kommunikativt stöd”. Inom ramen för projektet undersöks hur bilder och symboler kan användas i förhör med barn som behöver extra språkligt stöd. Som doktorand kommer du att tillhöra forskargruppen Criminal, Legal, and Investigative Psychology (CLIP). Forskningen har ett tydligt barnperspektiv vilket innebär att du under hela forskningsprocessen kommer att samla in och beakta barns åsikter kring allt från studiedesign och metodupplägg, till hur att tolka och sprida resultaten från projektet. Forskningen kommer att bestå av randomiserade kontrollerade experiment med förskolebarn och barn vid grundsärskola samt kvalitativa fokusgruppsintervjuer med rättsaktörer. Arbetet kommer att innefatta planering, administration, utförande och rapportering av empiriska studier såväl skriftligt som muntligt.

Utbildning på forskarnivå̊ omfattar i normalfallet fyra års heltidsstudier vilket inkluderar ett avhandlingsprojekt (165 hp) och kurser (75 hp). Kurserna är delvis obligatoriska, delvis valbara. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att författa en doktorsavhandling under handledning. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta görs bland annat genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Kvalifikationer

Vi söker en doktorand med intresse och erfarenhet för forskningsfrågor som rör rättspsykologi och barnförhör. Positionen kräver god förmåga till planering, analys, självständigt arbete, såväl som samarbete i grupp. Utbildning eller erfarenhet av forskningsfrågor som rör barn ur ett rättspsykologiskt perspektiv, erfarenhet av vetenskapliga studier med barn i behov av kommunikativt stöd samt rättsaktörer, barnförhörsmetodik, fokusgruppsmetodik, kodning och analys av kvalitativa och kvantitativa data, samt tidigare medförfattarskap av vetenskapliga arbeten är meriterande. Du ska behärska svenska och engelska flytande i både tal och skrift.   

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs grundläggande och särskild behörighet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:  

avlagt en examen på avancerad nivå,

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:  

fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt

minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller

på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Stor vikt läggs på den sökandes tidigare uppsatser/examensarbeten och eventuella tidigare forskningsrelaterade arbetsuppgifter samt övriga relevanta kvalifikationer. Det krävs mycket goda kunskaper i att muntligt och skriftligt kommunicera på svenska och engelska.

Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet. De sökande som bedöms tillhöra en tätgrupp kan komma att kallas till intervju. Denna kan komma att genomföras till del på engelska, i vissa fall via internet. Arbetsprover kan eventuellt bli aktuella.   

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Kontaktuppgifter för anställningen   

För frågor om arbetets innehåll kontakta projektledare Sara Landström, sara.landstrom@psy.gu.se  

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta forskarutbildningshandläggare, Ann Backlund, ann.backlund@psy.gu.se  031-786 1637

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Glöm inte att bifoga efterfrågade handlingar 

  • Examensarbete
  • Studiebakgrund
  • Arbetslivserfarenhet
  • Forskningserfarenhet (om vetenskapligt arbete bifogas där sökande inte är ensamförfattare ska sökande ange sitt eget bidrag till arbetet)
  • Motivera din ansökan och varför du söker den här tjänsten, samt sammanfatta din kompetens i det personliga brevet
  • Specifika bedömningsgrunder som återfinns i annonstexten

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.”

  

Ansökan ska vara inkommen senast:Den 8 februari 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.