Doktorandplats på avdelningen för Algebra och geometri

Ref PAR 2023/79

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats på avdelningen för algebra och geometri

Institutionen för Matematiska vetenskaper vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet är med ca 200 anställda Sveriges största matematiska institution. Institutionen har tre vetenskapliga avdelningar, Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori och Tillämpad matematik och statistik och bedriver framgångsrik forskning i ren och tillämpad matematik och matematisk statistik inom ett brett fält av forskningsområden.

Vi är internationellt präglade och har ett frekvent utbyte med andra universitet runt om i världen. Arbetsmiljön är stödjande och kreativ med ett konstant flöde av internationella gäster. Vi har många engagerade lärare med bred kunskap och stor erfarenhet av högskolepedagogik. Mer information om oss finns på hemsidan: http://www.chalmers.se/sv/

Vår institution arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Vi arbetar också aktivt för att vara en föräldravänlig institution.

Vid avdelningen för Algebra och geometri bedriver vi forskning inom bl.a. algebraisk geometri, komplex analys, talteori, representationsteori och matematisk fysik.

Vi söker en doktorand inom något av de matematiska forskningsområden som är representerade vid avdelningen för Algebra och geometri.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

  

Arbetsuppgifter   

Som doktorand är du delaktig i en internationellt präglad forskningsmiljö, där du vidareutvecklar dina kunskaper inom området och där du skriver din avhandling. Detta innebär många diskussioner, mycket självständigt arbete och en del resande. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt på engelska. I anställningen ingår normalt även undervisning inom grundutbildning eller andra uppgifter, motsvarande högst 20% av arbetstiden.

Doktorandanställningen är en visstidsanställning och begränsad till fyra år, med möjlighet till ett års förlängning till följd av institutionstjänstgöring.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

   

Behörighet    

Behörighet för akademiska tjänster styrs av Högskoleförordningen. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att vara behörig för tjänsten måste du ha grundläggande behörighet senast vid tjänstens början.

 

Bedömningsgrund   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.  

Sökanden bör ha en gedigen bakgrund i matematik. Du bör nämna dina forskningsintressen i ansökan. Det är också viktigt att examensarbeten och artiklar du har författat eller varit medförfattare till bifogas. Jämte kursbetyg, är erfarenhet av matematisk problemlösning meriterande.

Undervisningsspråket är normalt svenska på kandidatnivå och engelska på de högre nivåerna, varför goda språkkunskaper krävs.

Ansökningarna kommer att bedömas av en lokal rekryteringskommitté vid Matematiska Vetenskaper.

  

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningsform: doktorandtjänst, tidsbegränsad anställning, högst fyra år med möjlighet till ett års förlängning, Omfattning: 100 %
Placering: Avdelningen för Algebra och geometri, institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet

Tillträde: 15 augusti 2023 eller enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

  

Ansökningsförfarande 

Ansökan ska innehålla:

      - Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
      - CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
      - Kopia på examensbevis
      - Två personliga referenser (namn, telefonnummer, relation)

 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Johan Tykesson, studierektor för forskarutbildningen i matematik, johant@chalmers.se

Daniel Persson, enhetschef inom avd. för Algebra och geometri, daniel.persson@chalmers.se

 

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

  

Ansökan ska vara inkommen senast:2023-02-24

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.