Universitetslektor i datavetenskap (1-2)

Ref PAR 2023/70

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 270 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en eller två universitetslektorer med särskilt fokus på undervisning, med möjligheter för pedagogisk utveckling och forskning, med Göteborgs Universitet som arbetsgivare. 

Beroende på din kompetens kommer du att arbeta inom någon av de tre enheterna vid avdelningen för Dator- och nätverkssystem: Datorsystem, Inbyggda elektroniska system och datorgrafik, eller Nätverk och system. Vid avdelningen arbetar för närvarande 20 seniora forskare som täcker ämnen såsom konstruktion av elektroniska system, konstruktion av datorsystem, datornätverk och datorgrafik. Avdelningen är värd för tre masterprogram och bidrar till två kandidatprogram vid institutionen. 45 doktorander och 10 postdoktorer bidrar till att driva avdelningens forskning, som inkluderar många samarbeten inom GU och Chalmers, med svensk och internationell industri och med det globala akademiska samfundet.

Anställningen handlar huvudsakligen om undervisning, och innehåller tid för pedagogiskt utvecklingsarbete och potentiellt även för forskning relaterad till undervisningen. Samtidigt är god kännedom om relevant och aktuell forskning viktig, eftersom vår undervisning skall vara nära kopplad till forskningsfronten. De huvudsakliga forskningsområdena av intresse är pedagogisk forskning och forskning relaterad till anställningens undervisningsämne.

Institutionen välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi är en mansdominerad arbetsplats med många seniora medarbetare, därför arbetar vi aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi är en föräldravänlig organisation, och arbetar hårt för att möjliggöra en god balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Vi ser fram emot att välkomna dig som en ny engagerad medlem av våra ledande akademiska lärarlag.

Ämne 

Datavetenskap 

Ämnesbeskrivning 

Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom datorsystem, datorkommunikation och inbyggda digitala elektroniksystem. Dessa områden växer, tack vare den ökande datoriseringen av samhället, med stora krav på hög prestanda och låg energiförbrukning. Dessa teknologier har tillämpningar inom telekom, medicinsk elektronik och vetenskapliga instrument för fysik och astronomi, inklusive quantum computing och AI. 

Arbetsuppgifter 

Vi erbjuder en tjänst med tyngdpunkt på utbildning som utöver undervisning och studenthandledning lämnar stort utrymme för pedagogisk utveckling, forskning och pedagogisk utveckling, inom utbildning och i övrigt: 

 • Vi söker en person som starkt kan bidra till institutionens strävan att bedriva utbildning och forskning på högsta internationella nivå.
 • Din huvudsakliga verksamhet kommer att vara undervisning och handledning i de kurser och program som ges av avdelningen.
 • Du kommer att ta ansvar för ledning och utveckling av utbildningsaktiviteter, och mer generellt för att främja spetskompetens inom utbildning både inom institutionen och på universitetet. Detta kan även omfatta pedagogisk utveckling och forskning inom utbildningsområdet, som kan finansieras inom ramen för denna tjänst.
 • Du förväntas också delta i planeringen av undervisning och utveckling av kurser och kurskluster, handleda examensarbeten på olika nivåer samt delta i annan verksamhet vid institutionen.
 • Vidare är egen forskning och forskningshandledning möjlig och uppmuntras i den mån externa forskningsmedel finns tillgängliga.
 • Du uppmuntras att samarbeta med det omgivande samhället, till exempel i samarbetsprojekt och i populärvetenskaplig verksamhet.

Fördelningen mellan undervisning och pedagogisk utveckling inom tjänsten är 75%/25%. 

Mer specifikt kommer du att undervisa på grundläggande kurser i datorsystemteknik och datakommunikation på kandidatnivå eller i digital integrerad elektronikdesign på kandidat- och masternivå, samt delta i utvecklingen av våra masterprogram och deras kurser. Handledning av projekt och examensarbete ingår också i dina arbetsuppgifter. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.  

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Du har en doktorsexamen i ett ämne relaterat till datorsystem, datorkommunikation och inbyggda digitala elektroniksystem, samt dokumenterad undervisningserfarenhet inom dessa ämnen.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Utöver detta tillämpas gällande regler för anställning av lärare vid Göteborgs universitet och IT-fakulteten. Ta del av dessa via följande länk:  

Anvisningar för rekrytering och anställning av lärare vid IT-fakulteten

Ansökningarna kommer i första hand bedömas baserat på pedagogiska meriter och potential, och i andra hand på vetenskapliga meriter.

Vi förväntar oss att du har djupa kunskaper inom datorsystem och datorkommunikation eller inbyggda digitala elektroniksystem.

Väldokumenterad relevant undervisningserfarenhet och pedagogisk skicklighet på högskolenivå är ett krav. Visad excellens inom undervisning samt erfarenhet och förtrogenhet med kursutveckling och/eller programledning är önskvärt. Pedagogiska meriter ska vara väl dokumenterade; både omfattning och kvalitet ska kunna bedömas. Särskild vikt läggs vid förmågan att planera och undervisa kurser inom ämnesområdet. Handledning på alla nivåer är meriterande.

Kurser i högskolepedagogik om minst 15 hp eller motsvarande kompetens är nödvändig för anställningen. Om detta saknas vid anställningen förväntas arbetstagaren skaffa sig en sådan utbildning inom ett år.

God kunskap om aktuell forskning är nödvändig, eftersom vår undervisning syftar till att vara väl kopplad till forskningsfronten. Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ägnas särskild uppmärksamhet åt forskning dokumenterad genom högkvalitativa publikationer. Dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning efter doktorsexamen, internationellt vetenskapligt samarbete, samt förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens är också meriterande.

Praktisk och industriell erfarenhet inom ämnet är meriterande.

Du är mycket bekväm med engelska i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande.

Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp är en förutsättning, liksom förmåga att positivt bidra till arbetsmiljön.

Efter en viktad bedömning av meriter och utvecklingspotential inom alla områden kommer vi att välja ut den kandidat som bedöms ha de bästa kvalifikationerna för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samarbeta med övrig personal, samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: 100%, heltid

Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Dator- och nätverkssystem

Tillträde: 2023-07-01, eller enligt överenskommelse 

Tillsättningsförfarande 

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef, Per Stenström, tel +46-31-7721761 eller e-post: per.stenstrom@chalmers.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR-partner Robin Garnham, telefon 031-772 41 03 eller e-post: robin.garnham@chalmers.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: IT-fakulteten, Göteborgs universitet, 412 96 Göteborg i 3 exemplar och ska vara inkomna senast 2023-02-20.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Meritförteckning/CV och personuppgifter
 • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
 • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger hur du vill arbeta om du blir erbjuden anställningen
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 5 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 5 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
 • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
 • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-20 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.