Postdoktor i kulturgeografi med specialisering inom planering och förvaltning av mark och vatten i Sverige

Ref PAR 2023/65

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Med cirka 3 700 heltidsstudenter, 500 anställda och 160 internationella partneruniversitet, huvudämnena ekonomi och juridik och dess fyra avdelningar, erbjuder Handelshögskolan i Göteborg ett unikt sortiment. Skolan tillhandahåller också unika samarbeten med industrin och den offentliga sektorn. Handelshögskolan i Göteborg är EQUIS, AACSB och AMBA Triple Crown-ackrediterad.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1 post-doktortjänst vid avdelningen för kulturgeografi. Postdoktor-tjänsten är knuten till två pågående forskningsprojekt som avdelningen är engagerad i; Biotraces, finansierat av Horizon Europe, och Mistra Sport & Outdoors tema 3, hållbar användning av mark och vatten, finansierat av Mistra. 

Ämne

Kulturgeografi

Ämnesbeskrivning

Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt, som på individ- och hushållsnivå. Det innefattar människors samspel med den omgivande miljön, samt hur verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Avdelningens forskning fokuserar särskilt följande teman: landskap och fysisk planering, mobilitet och tillgänglighet samt utvecklingsgeografi. Avdelningen för kulturgeografi erbjuder forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå som ger möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen. Flera av kurserna ingår i ett antal programutbildningar vid Göteborgs universitet. För mer information om verksamheten vänligen klicka här.

Arbetsuppgifter

Anställningen som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Anställningen är en del i att främja framtida kompetensförsörjning. Egen forskning och publiceringsverksamhet, initiering av nya projekt och skrivande av projektansökningar är centrala arbetsuppgifter. I anställningen som postdoktor är arbetsuppgifterna huvudsakligen inriktade mot forskning men undervisning upp till 20 % kan komma att ingå. Undervisningen kan bestå av föreläsningar med examination, seminarier eller handledning av uppsatser. I arbetsuppgifterna ingår forskningsstudier inom två olika projekt.

Biotraces, biodiversity and transformative change for plural and nature positive societies. Biotraces är ett EU-projekt med deltagare från lärosäten i flera länder, koordinerat av forskare vid Stitching Wageningen Research, Nederländerna. Arbetsuppgifterna innefattar i första hand en svensk fallstudie, med fokus på privata skogsägare och deras syn på avvägningar mellan klimathänsyn och gynnande av biologisk mångfald i skogsbruket. Intervjuer med skogsägare utgör en betydande del av materialinsamlingen. Därtill kommer också dokumentstudier (företrädesvis skrivna på svenska), interaktion med övriga projektdeltagare och syntetisering av resultatet från alla fallstudier i projektet.  

Mistra Sport & Outdoors tema 3, Hållbar användning av mark och vatten. Mistra Sport& Outdoors är ett större forskningsprogram som leds från Mittuniversitetet, och där forskare från flera lärosäten i Sverige medverkar. Koordineringen av Tema 3 ligger på Avdelningen för Kulturgeografi, Göteborgs universitet och arbetet där har ett särskilt fokus mot kustlandskapet. Arbetsuppgifterna för postdoktortjänsten innefattar en forskningstudie som syftar till att kartlägga hur ekologiska/miljömässiga problem- och utmaningar kopplade till kust-marint idrott och friluftsliv berörs i planer och styrdokument, samt att analysera och diskutera vad som behöver uppmärksammas för att kunna planera för ett hållbart idrott- och friluftsliv i kustzonen. Det innebär i huvudsak arbete med dokumentanalys, intervjuer, fokusgrupper. 

Kvalifikationer

Behörighet för anställning som postdoktor finns angivet i Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom kulturgeografi eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör sökande komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Särskild vikt i bedömningen av sökande kommer att fästas vid forskning i kulturgeografi rörande det fysiska landskapet i det rurala Sverige, och de aktörer som finns där. Det är meriterande att ha insikter om förutsättningarna för brukare och besökare i landsbygdens landskap såväl som om relevanta teoribilder.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad under tre år med en omfattning på 100 % med placering vid avdelningen för kulturgeografi, institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet, Göteborg. Tillträde för anställningen är 2023-03-01 eller efter överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen är det aktuellt med bl.a. intervjuer och granskning av sökandes referenser. Externa bedömare kan komma att anlitas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Marie Stenseke, Professor i kulturgeografi, 031-786 1389, Marie.Stenseke@geography.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag. 

Bifoga i ansökan:

  • CV
  • Personligt brev
  • Examensbevis
  • Referenser
  • Övriga dokument, relevanta för ansökan

Ange tydligt ditt personnummer i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar till:
Göteborgs universitet
Institutionen för ekonomi och samhälle
Att: Sandra Ekermo
Box 625
405 30 Göteborg 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-06 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.