Postdoktor i viral immunologi

Ref PAR 2023/58

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Postdoktor i Viral Immunologi

På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Institutionen är indelad i följande fyra avdelningar: infektionssjukdomar, mikrobiologi och immunologi, medicinsk kemi och cellbiologi samt laboratoriemedicin.

För närvarande har institutionen cirka 360 medarbetare och cirka 450 Mkr i omsättning.

Vi vill rekrytera en postdoktor till vårt dynamiska team av immunologer i Davide Angelettis laboratorium (www.angelettilab.com). Forskargruppen finansieras av flera anslag inklusive finansiering från European Research Council (ERC-StG), Wallenberg Stiftelsen och Ventenskapsrådet. Tjänsten som postdoktor innebär att arbeta med ett   spännande projekt vilket kombinerar moderna immunologiska tekniker och flerfärgsflödescytometri med avancerade in vivo-modeller för att förklara molekylära och cellulära regler bakom B-cells immunodominans efter influensainfektion eller vaccination.

Ämne 

Viral Immunologi.

Ämnesbeskrivning 

Influensavirusinfektion fortsätter att orsaka svår sjukdom samt hög dödlighet emedan befintliga säsongsvacciner visar modest effekt. Huvudmålet för nuvarande vacciner är influensa hemagglutinin (HA). Vi är intresserade av att förstå varför vårt humorala immunsystem inte känner igen alla epitoper av HA på samma sätt. För att förklara detta, kombinerar vi BCR-transgena musmodeller med avancerade immunologiska tekniker. Genom att tolka varför vissa konserverade epitoper inte kan framkalla ett humoralt immunsvar, hoppas vi kunna designa förbättrade nästa generations universella vaccin.

Arbetsuppgifter 

Den erfarna sökanden förväntas arbeta självständigt och driva projektet. Hen kommer att ansvara för planering och genomförande av experiment, analys och tolkning av data samt skrivande av manuskript. Praktiskt arbete kommer att omfatta hantering och genotypning av möss, in vivo-infektion och vaccination, flerfärgsflödescytometri och andra immunologiska standardtekniker.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Bedömningsgrunder 

Det är ett krav att sökanden har en doktorsexamen inom det biomedicinska området, helst immunologi.

Följande kvalifikationer krävs för tjänsten: 1) omfattande erfarenhet av att arbeta med in vivo-musmodeller inklusive adoptivöverföringar av immunceller, immunisering och influensainfektion 2) erfarenhet av analys av immunceller med flerfärgsflödescytometri 3) förmåga att genomföra projekt, visat av minst en förstaförfattarpublikation i internationell peer-reviewed tidskrift.

Följande kvalifikationer är starka meriter: 1) erfarenhet av tetramerfärgning av B-celler, 2) erfarenhet av att hantera influensavirus och utföra standardiserade neutralisationsanalyser, 3) erfarenhet av cytokinprofilering.

Den sökande förväntas också ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Förmåga att arbeta i grupp och personlig lämplighet är av stor vikt vid bedömning av sökande.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Anställning 

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad, två år med möjlighet till ett års förlängning, med placering tills vidare på institutionen för biomedicin. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: Davide Angeletti, Forskarassistent, 031-7866324 or davide.angeletti@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten

- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer

- Två referenser med kontaktuppgifter

- Kopia på bevis för doktorsexamen 

Ansökan ska vara inkommen senast: 230208

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.