Doktorand på avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Ref PAR 2023/45

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i tillämpad matematik  

 På avdelningen för tillämpad matematik och statistik bedriver vi forskning inom teori och implementering av finita elementmetoder, inversa vågutbredningsproblem, stokastiska partiella differentialekvationer, geometrisk numerisk integration, optimering, biomatematik, biostatistik, spatial modellering, Bayesiansk inferens, högdimensionell data, storskaliga beräkningsmetoder och bioinformatik. Området datavetenskap och maskininlärning expanderar också snabbt på avdelningen.

 Vår institution strävar kontinuerligt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är betydande grund i all vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att vara en föräldravänlig organisation.

 Vi söker en doktorand som ska arbeta inom något av forskningsområdena inom avdelningen för tillämpad matematik och statistik, https://www.chalmers.se/institutioner/mv/forskning/avdelningen-for-tillampad-matematik-och-statistik/

 

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

  

Arbetsuppgifter   

Du kommer att vara inskriven på ett forskarutbildningsprogram vid institutionen för matematiska vetenskaper, https://www.chalmers.se/institutioner/mv/forskning/forskarutbildning/ Under andra halvan av doktorandstudierna förväntas du utveckla dina egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat såväl muntligt som skriftligt. Därutöver kommer tjänsten normalt att omfatta 20 % institutionstjänstgöring, mestadels undervisning. 

Den sammanlagda anställningstiden får inte överstiga motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid och får efter institutionstjänstgöring förlängas med högst 20 % enligt HF 5 5 § 7 § doktorandanställning.

    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 2. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 
   

  Behörighet till akademiska tjänster ges i Högskoleförordningen. För att kvalificera sig för tjänsten måste den sökande ha erhållit en masterexamen eller en 4-årig kandidatexamen i matematik, tillämpad matematik, matematisk statistik eller annat relevant område eller förvänta sig att slutföra en sådan examen senast den 1 september 2023.

Bedömningsgrund   

Föreskrifter för bedömning av behörighet för utbildning på forskarnivå finns i SFS 1998:80.

  

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Typ av anställning: Visstidsanställning
Omfattning: 100 %
Plats: Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborg
Första anställningsdagen: 15 augusti 2023

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

  

Ansökningsförfarande 

Skicka in följande dokument:

 • Ansökningsbrev (max 2 sidor) där du presenterar dig själv och beskriver din bakgrund och dina forskningsintressen
 • Detaljerad CV
 • Elektroniska kopior av dina master- och kandidatintyg
 • Kopior av din kandidat- och masteruppsats om tillgängligt
 • Namn på minst två referenspersoner

 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Marija Cvijovic, professor, studierektor forskarskolan tillämpad matematik och statistik

+46 31 772 5321, marija.cvijovic@gu.se

 

Annika Lang, bitr. professor, enhetschef tillämpad matematik och statistik

+46 31 772 5356, annika.lang@chalmers.se

 

Serik Sagitov, professor, avdelningschef tillämpad matematik och statistik

+46 31 772 5351, serik@chalmers.se

 

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

  

Ansökan ska vara inkommen senast:2023-02-24

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.