Postdoktor i farmakoterapi/läkemedelsepidemiologi

Ref PAR 2023/2

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi. 

Det projekt som är aktuellt för rubricerad postdoktoranställning kommer att bedrivas i en forskargrupp vid Sektionen för farmakologi. Forskargruppens övergripande målsättning är att på vetenskapliga grunder verka för rationell läkemedelsbehandling. Gruppen består för närvarande av en forskningsledare, två postdoktorer och två doktorander, samtliga med anställningar i sjukvården.

Ämne

Farmakoterapi, läkemedelsepidemiologi

Ämnesbeskrivning

Övergripande i det projekt som är aktuellt för rubricerad postdoktoranställning analyserar vi äldre personers läkemedelsbehandling, bland annat utifrån kvalitetsindikatorer, och ställer detta i relation till kvalitet på behandlingen ur ett medicinskt perspektiv. Mer specifikt planerar vi nu att för en klinisk kohort extrahera registerdata från flera svenska register, bland annat Läkemedelsregistret, Patientregistret, ett regionalt administrativt register (Vega), Registret över totalbefolkningen och Longitudinell integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA). Därefter planerar vi framför allt valideringsstudier ur olika perspektiv. Vi kommer att använda både multivariata modeller och machine learning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att hantera och analysera registerdata, samt att författa vetenskapliga publikationer. Vidare ingår undervisning på grundutbildningsnivå samt handledning av masterstudenter och doktorander som arbetar med relaterade projekt.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Behörig att anställas som postdoktor för denna utlysning är den som innehar doktorsexamen i ett farmaceutiskt eller medicinskt ämnesområde, samt grundexamen inom farmaci eller medicin.

Bedömningsgrund

Vi söker efter en kandidat som har ett stort intresse för metodologiska aspekter inom farmakoterapi och läkemedelsepidemiologi. Förutom goda kunskaper inom läkemedelsområdet har lämplig kandidat gedigen erfarenhet av att hantera och analysera registerdata. Vi värderar god kommunikationsförmåga och presentationsteknik samt vetenskaplig integritet. Kandidaten behöver vara organisatorisk, noggrann, ansvarsfull och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och verbalt, är nödvändigt. Meriterande är erfarenhet att hämta och länka data från olika registerhållare i Sverige, samt deskriptiva/analytiska studier med data från aktuella register. Meriterande är även metodologisk kunskap inom läkmedelsepidemiologi och machine learning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor i farmakoterapi/överläkare i klinisk farmakologi Susanna Wallerstedt, tfn: +46 766 18 34 10, e-post: susanna.wallerstedt@pharm.gu.se

Ansvarig chef är universitetslektor/sektionschef Michael Winder, tfn: +46 31 786 34 77, e-post: michael.winder@pharm.gu.se

Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:  https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Intyg om doktorsexaman bifogas med ansökan.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.