Vikarierande universitetslektor i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar

Ref PAR 2022/1616

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utlyser 1 tjänst som universitetslektor vid avdelningen för innovation och entreprenörskap. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning. Avdelningen för innovation och entreprenörskap är ansvarig för fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram (MSc i Innovation and Industrial Management; MSc i Knowledge-based Entrepreneurship) samt forskarutbildning. 

Ämne 

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar

Ämnesbeskrivning 

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar är det vetenskapliga studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser.

Arbetsuppgifter 

I rollen som universitetslektor ingår undervisning och administration. Undervisningen avser i utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Undervisningen på avdelningen kan ske både på svenska och engelska. 

Kompetensutveckling/forskning ingår i tjänsten. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning (dnr GU 2022/2359). 

För särskild behörighet för anställning som universitetslektor i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar krävs dessutom att den sökande dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. Sökande förväntas ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För tjänsten krävs kunskaper i engelska minst motsvarande CEFR Nivå C1 (och motsvarar studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B).

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning (dnr GU 2022/2359) samt anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet (dnr GU 2022/2410). Vid anställning som universitetslektor ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.  

Vi söker för tjänsten en person med dokumenterat god förmåga att genomföra undervisning inom innovation, entreprenörskap och industriell ekonomi. Du ska även ha beprövad förmåga att följa instruktioner och fullgöra arbetsgifter som har tilldelats och kunna arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och ha god samarbetsförmåga.

Det är även meriterande att ha goda språkkunskaper i svenska.  

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning, 8 månader, med en omfattning på 100 % med placering vid avdelningen för innovation och entreprenörskap, institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde för anställningen är 2023-06-01 eller efter överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande 

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsning och granskning av sökandes referenser. 

Språkkrav och för sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning. Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen. Se uhr.se 

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry- requirements/english-language-requirements/

För information om hur det meriterande behörighetskravet i svenska kan uppfyllas, se https://www.su.se/svefler/tisus

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Maureen McKelvey, professor & avdelningschef
Maureen.mckelvey@handels.gu.se
Tel: +46-76 618 1442

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Bifoga i ansökan:  

  • Meritförteckning/cv och personuppgifter. Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar bifogas.
  • Redogörelse på max 4 sidor för vetenskapliga meriter, innehållande en redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet m.m.
  • Avhandling och ytterligare max 4 sidor för vetenskapliga arbeten.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, innehållande pedagogisk utbildning samt redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter. Eventuella ytterligare bilagor.
  • Intyg i att svenska och engelska språkkravet/meriten uppfylles
  • Rekommendationsbrev (2 st) inklusive kontaktuppgifter

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på sätt som tydligt utvisar dess innehåll. Ange tydligt ditt personnummer (eller födelsedata) i ansökan, främst i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för ekonomi och samhälle
Att: Sandra Ekermo
Box 625
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-04-03

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.