Doktorandplats i molekylärbiologi med inriktning mot RNA-biologi

Ref PAR 2022/1611

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar.Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science.

Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler både på Campus Johanneberg och på Campus Medicinareberget i Göteborg.

I Per Sunnerhagens grupp forskar vi om hur genregleringen svarar på cellulär stress. Särskilt inriktar vi oss på RNA-biologi, alltså den posttranskriptionella nivån. Den nya doktoranden skall undersöka hur den eukaryota cellen anpassar translation och omsättning av RNA till stressbetingelser. Särskilt är vi intresserade av proteiner som reglerar nedbrytning av RNA under stress och lokalisering av RNA till stressgranula. Inriktningen är grundvetenskaplig, men öppen för tillämpningar. Flera slags störningar i posttranskriptionell reglering under stress har identifierats som orsaker till sjukdomstillstånd hos männinska, inklusive cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Posttranskriptionell reglering är också viktig för mikroorganismers och växters förmåga att överleva stress. Vi använder eukaryota genetiska modellorganismer eftersom det där är möjligt att göra snabba och exakta undersökningar, vars resultat sedan kan föras över till t.ex. humana celler.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   

Doktorandprojektet innehåller både experimentella och datorbaserade uppgifter. Omfattningen och typen av experimentellt arbete kommer att anpassas till den sökandes inriktning och kompetens. Doktoranden förväntas bidra till planering, genomförande och analys av experiment, samt till litteratursökningar och manuskriptskrivande. Ett aktivt deltagande i forskningspresentationer vid seminarier och konferenser uppmuntras. Vi räknar med att doktorandprojektet utvecklas kontinuerligt i diskussioner mellan doktorand, handledare och övriga gruppmedlemmar.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 2. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 
   

  Särskild behörighet har den som har:

  1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

  Relevanta ämnen inkluderar molekylärbiologi, bioinformatik, bioteknologi, syntetisk biologi, genomik och systembiologi. 

  För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).  

Bedömningsgrund   

Sökanden bör ha eller vara nära att fullgöra en masterexamen. Lämpliga masterprogram är t.ex. molekylärbiologi, genomik, bioinformatik, bioteknik, syntetisk biologi och systembiologi. Det krävs också god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende något eller några av följande områden:  Genexpressionsanalyser, molekylärgenetik i jäst, protein- och RNA-biokemi, genomik, bioinformatik, statistik och databehandling, syntetisk biologi. Det är inte nödvändigt att ha kvalifikationer inom alla dessa områden; ett eller flera kan vara tillräckligt. Det finns flexibilitet att anpassa doktorandprojektet efter den sökandes särskilda styrkeområden och intressen.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vi söker en kandidat med stark motivation och intresse för en forskarutbildning. Stor vikt läggs vid självständigt tänkande och initiativförmåga.  

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.    

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.     

Kontaktuppgifter för anställningen   

Professor Per Sunnerhagen

Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi

Göteborgs Universitet

per.sunnerhagen@cmb.gu.se  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Komplett ansökan innehåller i PDF-format:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
 • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)
 • Två referenser (namn, mailadress, telefonnummer, relation)

För sökande med utländsk examen
Om examen är från lärosäte utanför Sverige ä du skyldig att informera dig om vad som gäller för just det landet https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/magister-och-master/for-dig-med-utlandsk-kandidatexamen/dokument-fran-ditt-utbildningsland/ - där finns även information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.   

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-01-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.