Postdoktor inom ERC-finansierade projektet THINGSTIGATE med inriktning på arkivforskningsmetoder

Ref PAR 2022/1381

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

HDK Valand – Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk, litterär gestaltning och pedagogik. Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Vårt breda utbud av unika ämnen gör det möjligt för våra studenter och medarbetare att främja ett bredare konstnärligt perspektiv samt att utforska nya arbetsmodeller och forskningsfält.

Tillsammans med vår systerinstitution – Högskolan för scen och musik – utgör vi den bredaste konstnärliga fakulteten i Skandinavien.

Vi söker nu två postdoktorer att ingå i kärngruppet av det europeiska forskningsrådet finansierade projektet THINGSTIGATE – Things for Politics' Sake: Aesthetic Objects and Social Change (ERC-anslag 101041284), ledd av dr Tintin Wulia (projektets ansvarige forskare –Principal Investigator/PI). En av dessa postdoktorstjänster specialiserar sig i metoder inom arkivforskning. Till denna tjänst söker vi sociologer eller antropologer inom visuell och materiell kultur, statsvetare, STS-forskare, forskare inom kulturvetenskap, sociologer och antropologer med fokus på visuell kultur, konsthistoriker, yrkesverksamma och praktikbaserade forskare inom deltagande konst samt andra forskare med doktorsexamen inom angränsande fackområden. Anställningen är tidsbegränsad till 2,5 år med tillträde 1 mars 2023 eller det datum vi senare kommer överens om.

Information om och ansökningsformulär till den andra anställningen som postdoktor “Postdoktor inom ERC-finansierade projektet THINGSTIGATE med inriktning på offentliga interventioner/fältmetoder” finns på Göteborgs universitets webbsida för lediga anställningar: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Dessa två anställningar är öppna för forskare som har avslutat sin examen högst tre år innan  ansökningsperiodens slut (se "Behörighet"). Projektet kommer dock att pågå fram till 2028 och vi planeras ha ytterligare en utlysning för liknande tjänster 2024 och 2025. Vi välkomnar redan nu intresseanmälningar från forskare med relevant kompetens för de kommande tjänsterna. Kandidater vars forskning ligger i linje med THINGSTIGATEs forskningsagenda och är intresserade av att ansöka om externt finansierade postdoktorala tjänster – såsom EU-kommissionens MSCA PF – uppmanas att kontakta PI så snart som möjligt.

Vänligen skicka dessa intresseanmälningar till dr Tintin Wulia tintin.wulia@gu.se

Ämne 

Konsthantverk och fri konst

Beskrivning av forskningsprojektet 

Många ser konsten som en förändringskraft: att konsten har kraft att förändra samhället och politiken. Men exakt hur åstadkommer konsten detta? Forskningsprojektet THINGSTIGATE utgår från hypotesen att denna förändring kretsar kring estetiska föremål och äger rum i mellanrummet mellan föreställning (imagination), känslor och sociopolitiska institutioner. Forskningsprojektet kombinerar arkivstudier, deltagande konst i vardagen och longitudinella spårningsstudier av estetiska objekt, särskilt sådana som knyter an till
föreställningen om och känslan av nationalstaten som en sociopolitisk institution. Projektet kommer att återuppfinna metoder från storskaliga studier inom fältet contentious politics med syfte att grammatiskt analysera de sociopolitiska relationerna som emanare ur föremål i tre decennier av socialt engagerad konstarkiv (detta kommer att ingå i dina ansvarsområden). Upptäckter kommer att prövas i offentliga interventioner och fältarbeten – såväl fysiskt i Sverige, Italien och USA som digitalt i Indonesien – där deltagarna samlas och gör estetiska föremål (detta kommer att ingå den andra postdoktorns ansvarsområde, samtidigt som du fokuserar på de digitala objekten). Dessa objekt kommer att följas under en längre tidsperiod för att fastställa när och hur de skapar förändringar inom sociopolitiska institutioner (detta kommer att ingå vara postdoktorernas gemensamma ansvarsområde).

Läs mer här.

 

Arbetsuppgifter 

Som postdoktor i detta nya ambitiösa projekt får du stort inflytande över utformningen av projektkulturen och över utvecklingen av framtida, tvärvetenskapliga forskningsområden.

Som postdoktor inom ERC-finansierade projektet THINGSTIGATE med inriktning på arkivforskningsmetoder ansvarar du för

 • att arbeta med arkivansvariga institutioner och offentligt tillgänglig data för att identifiera, sammanställa, förbereda och aggregera samtida arkivdata
 • att utvärdera strategier, metoder och förfaranden för mixed-methods enligt projektförslag för att skapa analytiska förfaranden och metoder med PI
 • att genomföra ytterligare intervjuer och undersökningar vid behov
 • att förbereda och genomföra bearbetning och analys av data med den framtagna metoden, med syfte
 • att formulera en typologi av relationsobjekt
 • att arbeta med PI och teamet för att kreativt utveckla den digitala fältarbetsmodellen i form av sociala medier-interventioner för att samla in data utifrån projektets inledande hypoteser
 • att arbeta med PI för att leda det digitala fältarbetet, samarbete med lokala fältarbetsteam (partnerorganisationer, fältarbetessamordnare och forskningsassistenter), säkerställa säker datainsamling via sociala medier, enligt etablerade dataskyddsrutiner att genomföra en longitudinell undersökning av digitala objekts relationer med deltagarna
 • att löpande dokumentera forskningsprocessen
 • att delta i regelbundna team-möten
 • att analysera data från fältarbete för att utveckla ytterligare hypoteser, syntetisera och kommunicera resultat för vidare analyser i projektet
 • att kommunicera forskningen och forskningsresultaten till olika målgrupper i olika publiceringsformat (t.ex. akademiska tidskrifter, akademiska och offentliga presentationer, onlinepubliceringsplattform, att anordna symposier och utställningar)
 • bidra till samverkande publikationer av kärngruppen
 • övriga arbetsuppgifter och åligganden som krävs av THINGSTIGATE och HDK-Valand

Arbetsuppgifterna som beskrivs ovan kan komma att ändras över tid på grund av oförutsedda händelser.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Bedömningsgrunder 

Nödvändiga

 • En doktorsexamen i sociologi, antropologi, eller i samtidskost och/eller kurator som är baserad på faktisk konstnärlig/kuratorisk praktik med en stark sociologisk eller antropologisk metodik eller inom angränsade områden
 • Erfarenhet av att arbeta med databearbetning och dataanalys på doktorandnivå
 • Erfarenhet av att arbeta med kvantitativa metoder samt kvalitativa metoder med relevanta verktyg (t.ex. beräknings-/datorstödda metoder som NLP, med verktyg som R, NVivo)
 • Erfarenhet av att arbeta med arkivmaterial i ett konstnärligt sammanhang och/eller specifikt av deltagande/socialt engagerad konstpraktik
 • Bevis på förmåga att hålla fast vid och slutföra uppgifter och på en vilja att förvärva nya färdigheter där det krävs för att slutföra uppgifter.
 • Bevis på förmåga till kreativt problemlösande, förmåga att tänka utanför boxen och vara anpassningsbar.
 • Utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift samt en portfölj med akademiska publikationer
 • Utmärkt kommunikationsförmåga
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • Förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta

Meriterande:

 • Erfarenhet av att arbeta med sociala mediers data och arkiv
 • Erfarenhet av kuratorisk eller konstnärlig praktikbaserad forskning inom deltagande konst/sociala konstarbeten på doktorandnivå
 • God kompetens i språk som talas på fältarbetes-orterna
 • Vi kommer att anställa den sökande som bäst kan utföra arbetsuppgifterna i anställningen, samarbeta med andra medarbetare och bidra till en positiv utveckling av arbetsmiljön.

Bestämmelser för utvärdering av kvalifikationer för akademiska tjänster anges i kapitel 4, paragraf 3–4 i högskoleförordningen.

 

Anställning 

Anställningen är en heltidsanställning, tidsbegränsad till 2,5 år enligt "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" med möjlighet till förlängning. Arbetsplatsen är HDK-Valand i Göteborg.

Startdatum är den 1 mars 2023 eller det datum vi kommer överens om.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Om du har frågor om anställningen är du välkommen att kontakta dr Tintin Wulia tintin.wulia@gu.se

Om du har frågor om anställningsprocessen är du välkommen att kontakta HR-avdelningen vid HDK Valand hr@hdk-valand.gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Skicka din ansökan via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Det är ditt eget ansvar att se till att ansökan är komplett enligt meddelandet om ledig tjänst och att universitetet tar emot din ansökan senast sista ansökningsdagen.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Ett följebrev med en kort beskrivning av tidigare forskningserfarenhet och en motivering till varför du ansöker (max 2 sidor)
 • Ett CV med en komplett lista över publikationer.
 • Portfölj med de 10 (tio) mest relevanta textpublikationerna. Om sökanden även publicerar i bildformat kan upp till 3 (tre) av dessa inkluderas, vardera med 3 (tre) bilder och en projektbeskrivning på 1000 ord.
 • Intyg på avslutad doktorsexamen – eller ett intyg på förväntat examensdatum. Se även behörighetskraven ovan.
 • Två rekommendationsbrev – ett av dessa måste vara från en tidigare handledare.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-22

Intervjuer planeras till januari 2023 via Zoom.

Information för internationella sökande

Att välja en karriär i ett annat land är ett stort steg. För att ge dig en allmän uppfattning av vad vi och Göteborg har att erbjuda när det gäller förmåner och livet i allmänhet för dig och din familj/make/maka/partner, kan du gå in på:


https://www.gu.se/en/about-the-university/welcome-services
https://www.movetogothenburg.com/

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.